Приватна бібліотека Залуцького Олександра Васильовича

 1. Акимов Ю., Гвоздев П. Прогрессивная школа игры на баяне.- Ч. 1.- М.: “Сов. композитор”, 1970.- 134 с.
 2. Акимов Ю. Школа игры на баяне.- М.: “Сов. композитор”, 1986.- 207 с.
 3. Акордеон, баян, синтезатор: Репертуарний збірник.- Вип. 1.- 2007.- 31 с.
 4. Акордеон, баян, синтезатор: Репертуарний збірник.- Вип. 2.- 2007.- 31 с.
 5. Акордеон, баян, синтезатор: Репертуарний збірник.- Вип. 3.- 2007.- 31 с.
 6. Акордеон, баян, синтезатор: Репертуарний збірник.- Вип. 4.- 2007.- 31 с.
 7. Алєксєєв І. Викладання гри на баяні: Основи методики.- К.: Держ. вид-во образотв. мистецтва і муз літ., 1957.- 142 с.
 8. Альбом баяниста.- Вып. 3: Танцевальная музыка западноевропейских композиторов.- М.: “Музгиз”, 1954.- 80 с.
 9. Альбом баяніста.- К.: “Муз. Україна”, 1969.- 93 с.
 10. Альбом баяніста.- К.: “Муз. Україна”, 1974.- 77 с.
 11. Альбом баяніста.- К.: “Муз. Україна”, 1975.- 71 с.
 12. Альбом баяніста.- К.: “Муз. Україна”, 1977.- 83 с.
 13. Альбом для детей: Произведения для баяна.- Вып. 1.- М.: “Музыка”, 1986.- 46 с.
 14. Альбом начинающего баяниста.- М.: ”Музгиз”, 1962.- 47 с.
 15. Альбом начинающего баяниста.- Вып. 37.- М.: ”Сов. композитор”, 1988.- 31 с.
 16. Амлінська Р. Музичні ігри.- К.: “Муз. Україна”, 1981.- 50 с.
 17. Андроников И. К музыке.- К.: “Муз. Україна”, 1986.- 320 с.
 18. Ансамблі баяністів.- Зошит 1.- К.: “Муз. Україна”, 1978.- 64 с.
 19. Ансамбли баянов в музыкальной школе.- Вып. 8.- М.: “Сов. композитор”, 1990.- 47 с.
 20. Антонішак З. Смерекове розлуння: Вокально-хорові твори.- Дрогобич: Коло, 2004.- 66 с.
 21. Антонюк-Гаврищук Є. Вічні скарби Георгія Гараса.- Чернівці: Вид-во “Буковина”, 2011.-157 с.
 22. Антонюк Є. Жнив астральних міти. Поезія.- Чернівці: Видавничий дім “Букрек”, 2008.- 152 с.
 23. Асистентська музично-педагогічна практика: Методичні рекомендації.- Чернівці: “Рута”, 2005.- 22 с.
 24. Афонченко М. М. Українська хорова духовна музика. Хрестоматія з диригування.- Рівне, 1997.- 184 с.
 25. Балух В. О. Магістерські роботи: Метод. реком.- Чернівці: ЧНУ, 2003.- 42 с.
 26. Барська З. М. Барви української народної пісні: Хрестоматія.- Тернопіль Навчальна книга-Богдан, 2004.- 177 с.
 27. Басурманов А., Чайкин Н. Самоучитель игры на баяне.- М.: “Сов. композитор”, 1956.- 99 с.
 28. Басурманов А. П. Справочник баяниста.- М.: “Сов. композитор”, 1986.- 424 с.
 29. Бах И. С. Хорошо темперированный клавир: 48 прелюдий и фуг.- Т. 1.- К.: “Муз. Україна”, 1994.- 135 с.
 30. Баян в музыкальной школе.- Вып. 12: Пьесы для 5 класса.- М.: “Сов. композитор”, 1972.- 34 с.
 31. Баян в музыкальной школе.- Вып. 14: Пьесы для 3-4 классов.- М.: “Сов. композитор”, 1973.- 36 с.
 32. Баян в музыкальной школе.- Вып. 52: Пьесы для 1-2 классов.- М.: “Сов. композитор”, 1985.- 28 с.
 33. Баян в музыкальной школе.- Вып. 56: Пьесы для 1-3 классов.- М.: “Сов. композитор”, 1987.- 32 с.
 34. Баян в музыкальном училище.- Вып. 18.- М.: “Сов. Композитор”, 1987.- 39 с.
 35. Баян. Підготовча група.- К.: “Муз. Україна”, 1973.- 99 с.
 36. Баян: 2 клас дитячої муз.школи.- К.: “Муз. Україна”, 1983.- 173 с.
 37. Баян: 4 клас дитячої муз.школи.- К.: “Муз. Україна”, 1983.- 166 с.
 38. Баян: Учбовий репертуар для 1 класу дитячих муз.шкіл.- К.: “Муз. Україна”, 1981.- 124 с.
 39. Баян: Учбовий репертуар для учнів 2 класу ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1968.- 136 с.
 40. Баян: Учбовий репертуар для учнів 3 класу ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1974.- 159 с.
 41. Баян: Учбовий репертуар для учнів 3 класу ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1977.- 151 с.
 42. Баян: Учбовий репертуар для учнів 3 класу ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1979.- 149 с.
 43. Баян: Учбовий репертуар для учнів 4 класу ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1974.- 175 с.
 44. Баян: Учбовий репертуар для учнів 5 класу ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1972.- 176 с.
 45. Береза А. В. Педагогічно-виконавська практика майбутнього вчителя музики: Навч.-метод. посібник.- Вінниця, 2010.- 181 с.
 46. Береза А. В., Лєбєдєв В. К. Танцювальна музика в школі: Навч.- метод. посібник.- Вінниця, 2009.- 347 с.
 47. Береза А. В., Лєбєдєв В. К. Танцювальна та маршова музика в школі: Навч.- метод. посібник.- Вінниця, 2003.- 332 с.
 48. Береза А. В., Лєбєдєв В. К., Нестерович Б. І. Вивчення поліфонічних творів у класі баяна: Навч.-метод. посібник для студ. муз.-пед. спеціальностей 1-4 рівня акредитації.- Вінниця, 2007.- 262 с.
 49. Береза А. В., Лєбєдєв В. К., Нестерович Б. І. Твори українських композиторів у класі акордеонно-баянного виконавства: Навч.-метод. посібник для студ. муз.-пед. спеціальностей та вчителів музики.- Т. 1. - Вінниця, 2008.- 213 с.
 50. Береза А. В., Лєбєдєв В. К., Нестерович Б. І. Твори українських композиторів у класі акордеонно-баянного виконавства: Навч.-метод. посібник для студ. муз.-пед. спеціальностей та вчителів музики.- Т. 2-3. - Вінниця, 2009.- 213 с.
 51. Береза А. В., Нестерович Б. І. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства: навчально-методичний посібник для студ. - Т. 1.- Вінниця, 2013.- 366 с.
 52. Береза А. В., Нестерович Б. І. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства: навчально-методичний посібник для студ. Т. 2 (сюїти).- Вінниця, 2014.- 448 с.
 53. Береза А. В., Нестерович Б. І. Твори великої форми в класі акордеонно-баянного виконавства: навчально-методичний посібник для студ. Т. 3 (варіації).- Вінниця, 2016.- 436 с.
 54. Береза А. В., Нестерович Б. І. Удосконалення виконавської майстерності баяніста в процесі самостійної роботи: Навч.-метод. посібник.- Вінниця, 2011.- 173 с.
 55. Бесфамильнов В., Семешко А. Воспитание баяниста: Вопросы теории и практики.- К.: “Муз. Україна”, 1989.- 200 с.
 56. Библиотека баяниста.- Вып. 108.- М., 1963.- 15 с.
 57. “Біля чудового блакитного Дунаю”: Ноти.- К.: “Муз. Україна”, 1975.- 23 с.
 58. Блажкевич Г., Старух Т. Правда і міфи про львівських піаністів - основоположників фортепіанної школи.- Львів: “Сполом”, 2002.- 226 с.
 59. Блажкевич Г., Старух Т. Правда і міфи про львівських піаністів - основоположників фортепіанної школи.- Львів: “Сполом”, 2011.- 300 с.
 60. Богданюк І. Україно моя: Пісні.- Чернівці, 2001.
 61. Богино Г. Игры-задачи для начинающих музыкантов (детям и родителям).- М.: “Музыка”, 1974.- 291 с.
 62. Боднарук І. М. Педагогічна практика з музики: навч.-метод. посіб.- Чернівці, 2012.- 280 с.
 63. Бойчук І. І. Психологія музичного мистецтва: від ідеалу до ідентичності: (професійний та особистісний аспекти): навч. посібник.- Чернівці, 2012.- 244 с.
 64. Бойчук Т. Черемоша музика іскриста: Збірник пісень.- Вижниця, 2000.- 55 с.
 65. Бродовінський О. Звуками душі, словами серця: Пісні, поезія.- Вижниця: “Черемош”, 2017.- 189 с.
 66. Бродовінський О. Звучить повітря духовим оркестром.- Вижниця: “Черемош”, 2007.- 76 с.
 67. Бродовінський О. Хотинські трубачі.- Хотин, 2007.- 100 с.
 68. Брошкевич Е. Образ любви.- К.: “Муз. Україна”, 1979.
 69. Буковинська інструментальна музика: Хрестоматія: навч. посібник.- Чернівці, 2009.- 132 с.
 70. Буковинський жайвір (збірка авторських пісень).- Чернівці, 1997.- 57 с.
 71. Буковинські композитори: навч. посібник.- Чернівці, 2011.- 143 с.
 72. Буковинські самоцвіти: Вокальні твори композиторів Буковини.- К.: “Муз. Україна”, 1990.- 150 с.
 73. Бурбан М І. Українські хори та диригенти.- Дрогобич: Посвіт, 2007.- 672 с.
 74. Вадецкий Б. Глинка.- М.: Сов. писатель, 1984.- 463 с.
 75. Вансолов В. Симфоническое творчество А. Глазунова,- М.: Музгиз, 1950.- 85 с.
 76. Варфоломос А. Музыкальная грамота для баянистов и аккордеонистов.- Вып. 4.- Л.: “Музыка”, 1964.- 87 с.
 77. Варфоломос А. Музыкальная грамота для баянистов и аккордеонистов.- Вып. 4.- Л.: “Музыка”, 1990.- 79 с.
 78. Вербицький М. Ще не вмерла Україна: Ноти.
 79. Верещагіна А., Жофчак З. ЗО, ВІ, ЙО…: Навч. посіб. з музики для 1-го кл. (за методом ладової сольмізації).- К.: “Муз. Україна”, 1977.- 114 с.
 80. Верещагіна О. Є., Холодкова Л. П. Історія української музики XX століття: Навч. посібник.- Тернопіль: Астон, 2010.- 280 с.
 81. Верещагина А., Жофчак З. Методика преподавания музыки в 1 классе.- К.: “Муз. Україна”, 1987.- 32 с.
 82. Вечорниці: Пісні з репертуару вокальних ансамблів.- Вип. 1.- К., 1973.- 26 с.
 83. Вечорниці: Ліричний вальс: Для голосу в супроводі фортепіано.- Вип. 2.- К., 1972.- 33 с.
 84. Вечорниці: Пісні про Батьківщину.- Вип. 5.- К., 1973.- 30 с.
 85. Вечорниці: Твори для оркестру народних інструментів: Партитура.- Вип. 6.- К., 1973.- 31 с.
 86. Вечорниці: Естрадні пісні.- Вип. 12.- К., 1973.- 59 с.
 87. Вибрані прелюдії та фуги Й. С. Баха в перекладенні для готово-виборного баяна.- Ч. 2.- К.: “Муз. Україна”, 1982.- 86 с.
 88. Вибрані сонати і сонатини зарубіжних композиторів.- К.: “Муз. Україна”, 80 с.
 89. Видатні діячі культури та мистецтва Буковини: Бібліографічний довідник.- Вип 1.- Чернівці, 2010.- 312 с.
 90. Вишпінська Я. Музична освіта Буковини: Досвід, тенденції, перспективи: Навч. посібн.- Чернівці, 2011.- 264 с.
 91. Виноградов А. Осуждение Паганини.- К.: “Муз. Україна”, 1980.- 358 с.
 92. Витол Я. Воспоминания. Статьи. Письма.- Л., 1969.- 334 с.
 93. Власов В. Альбом для дітей: для баяна (акордеона).- Тернопіль, 2007.
 94. Власов В. Восемь джазовых пьес для баяна.- Одесса, 1994.- 40 с.
 95. Власов В. Сюїта для баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1982.- 27 с.
 96. Воробкевич С. Хорові твори без супроводу.- К.: “Муз. Україна”, 1996.- 141 с.
 97. Воробкевич С. Хорові твори без супроводу.- Вип. 2.- Чернівці: Прут, 2003.- 131 с.
 98. Воспитание музыкального слуха: Сборник статей.- М.: “Музыка”, 1977.- 156 с.
 99. Втілення ідей національного відродження в навчально-виховний процес педагогічних училищ України: Збірник матеріалів.- Чернівці-Дрогобич, 1998.- 76 с.
 100. Вчимося співати: Збірник пісень для 5-8 класів.- Х.: “Ранок”, 2003.- 144 с.
 101. Гандзій В., Мафтуляк М. Фольклор Буковино-Бессарабського Подністров’я.- Чернівці, 2016.- 265 с.
 102. Гарбузов Н. А. Внутризонный интонационный слух и методы его развития.- М.: Гос. муз. изд-во, 1951.- 63 с.
 103. Гатрич І. Естрадний спів у загальноосвітній школі та позашкільних навчальних закладах.- Чернівці, 2014.- 124 с.
 104. Гатрич І. Сучасні технології студійного аудіозапису.- Чернівці, 2013.- 136 с.
 105. Gervaise C. Partitak es tancok: Partitura.- Budapest, 1978.
 106. Гімн Чернівецького Державного університету (для мішаного хору в супроводі фортепіано і оркестру): Муз. А. Кушніренка, вірші Б. Мельничука.- Чернівці, 1997.- 6 с.
 107. Гіна Ю. Вибрані твори для ансамблю скрипалів та сольного виконання: Посібник.- Чернівці: Зелена Буковина, 2003.- 164 с.
 108. Гіна Ю. Вокально-хорові твори: навч. посіб.- Чернівці, 2012.- 60 с.
 109. Гіна Ю. М. Оркестрові твори: навч. посіб. до курсу “Оркестровий клас”.- Чернівці, 2014.- 170 с.
 110. Гіна Ю. Музичне краєзнавство Буковини.- Хрестоматія. Навч. пос. до курсу “Музичне краєзнавство”.- Вип. 6.- Чернівці, 2009.- 189 с.
 111. Говорушко П. Начальная школа игры на баяне.- Л.: “Музыка”, 1988.- 103 с.
 112. Горенко Л. Робота баяніста над музичним твором: Метод. поради.- К.: “Муз. Україна”, 1982.- 50 с.
 113. Готуємося до свята. Зима: Збірка віршів і пісень для початкових класів.- Тернопіль, 2008.- 96 с.
 114. Григ Э. и его музыка: Отрывки из произведений. для детей школьного возраста.- М.: “Музыка”, 1976.- 44 с.
 115. Грум-Гржимайло Т. Слава и Галина: Симфония жизни.- М.: Вагриус, 2007.- 510 с.
 116. Гусар Ю. Зірки не гаснуть.- Чернівці, 2003.- 100 с.
 117. Гушоватий П., Бермес І., Пиц Б., Михалиць М. Хор “Боян Дрогобицький”: історія і сучасність: Навч. посібник.- Дрогобич: Посвіт, 2008.- 192 с.
 118. Давидов М. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста: Навч. посіб. для вищ. муз. навч. закладів.- К.: “Муз. Україна”, 1997.- 240 с.
 119. Демочко К. Музична Буковина: Сторінки історії.- К.: “Муз. Україна”, 1990.- 136 с.
 120. Демченко В. Технические упражнения для баяна.- М.: “Музыка”, 1967.- 136 с.
 121. Дем'янчук Г. С. Українське краєзнавство: сторінки історії.- К.: Вид. центр “Просвіта”, 2006.- 296 с.
 122. Денисов О. Етюди для баяна: 3-4 класи музичної школи.- К., 1961.- 36 с.
 123. Денон Т. Вибрані джазові композиції для акордеона (баяна).- Вип. 2.- Тернопіль, 2014.- 32 с.
 124. Дербенко Є. Скерцо: Ноти.- 56 с.
 125. Дербенко Є. Три сюїти для дітей та юнацтва.- Тернопіль, 2006.- 20 с.
 126. Дерда І. Дванадцять місяців: Вокальний цикл для молодшого шкільного віку: Із авторської серії “Буковинська китиця”.- Чернівці: “Рута”, 2005.- 44 с.
 127. Дерда І. За знаком часу: Вокальний цикл на вірші Тамари Севернюк,- Освітньо-навчальний репертуарний посібник.- Чернівці: Букрек, 2008.- 124 с.
 128. Дерда І. Невмируща моя Україна: солоспіви на вірші Василя Васкана.- Чернівці: Прут, 2003.- 56 с.
 129. Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитат. и муз. руковод. дет.сада.- М.: “Просвещение”, 1985.- 160 с.
 130. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років.- К.: “Богдана”, 2003.
 131. Дитяча музична школа.- 4 клас.- Вип. 1: Пед. репертуар для баяна з творів укр, рос. та зарубіжних композиторів.- К.: “Мистецтво”, 1965.- 25 с.
 132. Дитяча музична школа.- 2 клас.- Вип. 2: Пед. репертуар для баяна з творів укр, рос. та зарубіжних композиторів.- К.: “Мистецтво”, 1967.- 26 с.
 133. Дитяча музична школа.- 5 клас.- Вип. 2: Пед. репертуар для баяна з творів укр, рос. та зарубіжних композиторів.- К.: “Мистецтво”, 1967.- 30 с.
 134. Должанский А. Краткий музыкальный словарь.- М., 1966.- 517 с.
 135. Дашкевич К. Гопак: ноти.
 136. Доля: Пісні Мар'яна Гаденка.- Коломия, 1997.- 47 с.
 137. Доронюк В. Д. Українська музична етнопедагогіка: монографія.- Івано-Франківськ: “Плай”, 2009.- 537 с.
 138. Дуб Й., Кобилянський О. М. Двадцять митців у долі одного села.- Чернівці: Прут, 2003.- 64 с.
 139. Дуб Р., Булега Б. Світоч наших знань і надій: З історії Кіцманської СШ. До 225-річчя навч. закладу.- Чернівці, 2005.- 91 с.
 140. Дует баяністів “Menghini”.- Вип. 2.- Тернопіль, 2004.- 27 с.
 141. Дует баяністів “Menghini”.- Вип. 3.- Тернопіль, 2004.- 20 с.
 142. Дулова Е. Преодоление.- М.: “Дет. лит”, 1984.- 190 с.
 143. Дунаевский М. Городские цветы: Песни для голоса (хора) в сопровожд. фортепиано (баяна, гитары).- М.: Сов. композитор, 1988.- 72 с.
 144. Душний А., Пиц Б. Львівська школа баянно-акордеонного мистецтва: Довідник.- Дрогобич: Посвіт, 2010.- 216 с.
 145. Ельгісер Й. М. Я буковинець: Пісні, романси, хорові твори, обробки буковинських народних пісень.- Чернівці: Золоті литаври, 2000.- 104 с.
 146. Ельгісер Й. М. Я буковинець: Фортепіанні твори, пісні та романси.- Вип. 2.- Чернівці: Золоті литаври, 2000.- 112 с.
 147. Ельгісер Й. М. Я буковинець: Твори великої форми, п'єси і етюди для духових інструментів у супроводі фортепіано.- Вип. 3.- Чернівці: Золоті литаври, 2001.- 167 с.
 148. Ельгісер Й. М. Я буковинець: Твори великої форми, п'єси для духових інструментів у супроводі фортепіано.- Вип. 4.- Чернівці: Золоті литаври, 2001.- 178 с.
 149. Ельгісер Й. М. Я буковинець: Твори великої форми і п'єси для струнних і народних інструментів, камерні ансамблі.- Чернівці: Золоті литаври, 2002.- 180 с.
 150. Ерастов Н. П. Методика самостоятельной работы: Учебно-методич. пособие.- М.: “Мысль”, 1985.- 79 с.
 151. Етюди для баяна на різні види техніки.- 1 клас. Учбовий репертуар ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1981.- 44 с.
 152. Етюди для баяна на різні види техніки.- 1 клас. Учбовий репертуар ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1988.- 52 с.
 153. Етюди для баяна на різні види техніки.- 2 клас ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1974.- 54 с.
 154. Етюди для баяна на різні види техніки.- 3 клас ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1977.- 78 с.
 155. Етюди для баяна на різні види техніки.- 5 клас ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1974.- 70 с.
 156. Етюди для баяна на різні види техніки.- 5 клас ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1978.- 114 с.
 157. Живі сторінки української музики: Статті, дослідження, публікації.- К.: “Наук. думка”, 1965.- 195 с.
 158. Жуков О. Концертні п'єси для баяна та цимбалів.- Чернівці, 2011.- 98 с.
 159. Залуцький О. Музичні товариства Буковини: Довідник.- Чернівці: “Друк Арт”, 2016.- 304 с.
 160. Залуцький О. В. Музична критика на Буковині: Хрестоматія; навч. посіб. до курсу “Музична критика”.- Вип. 1.- Чернівці, 2012.- 184 с.
 161. Залуцький О. В. Музична критика на Буковині.- Вип. 2.- Чернівці, 2017.- 208 с.
 162. Заслуженная самодеятельная хоровая капелла УССР ОМДСТ им. Леси Украинки: буклет.- Одесса, 1987.
 163. Заспів: Репертуарний збірник на допомогу художній самодіяльності.- Вип. 6 .- К., 1971.- 80 с.
 164. Заспіваймо пісню, гуцули-краяни: Народні пісні с. Чорногузи Вижницького району Чернівецької області в записах Фрозини Гулей.- Вижниця, 2002.- 101 с.
 165. Збірка пісень для учнів 1-8 класів шкіл з румунською мовою навчання.- Чернівці, 2009.- 204 с.
 166. Збірник легких п’єс для баяна.- К.: “Мистецтво”, 1949.- 32 с.
 167. “Звучать бандури Буковини”. Вокальні та інструментальні твори для бандури.- Чернівці: “Місто”, 2014.- 132 с.
 168. Згорж А. Один против судьбы. Письма Бетховена.- М.: “Правда”, 1987.- 496 с.
 169. Зеленецька І. О. Музично-дидактичні ігри: метод. рекомендації.- К., 2000.- 36 с.
 170. Зінькевич О., Чекан Ю. Музична критика: теорія і практика: Навчальний посібник.- Чернівці, 2007.- 424 с.
 171. З піснею в серці: пісенник.- Чернівці: Рута, 2009.- 624 с.
 172. Зубарєв А. Етюди для баяна: Учбовий матеріал для середніх класів ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1974.- 47 с.
 173. Іваннікова Л. Вечорниці. А що після них?.- К., 2008.- 72 с.
 174. Іванчук М. Г., Руснак І. С. Вища освіта і Болонський процес: Навч.-метод. посібник.- Чернівці: “Рута”, 2009.- 83 с.
 175. Іванчук М. Г., Руснак І. С. Вища освіта і Болонський процес: Навч.-метод. посібник.- Чернівці: “Букрек”, 2010.- 172 с.
 176. Івасюк В. Музичні твори: до 60-річчя від дня народження.- Чернівці: Букрек, 2009.- 292 с.
 177. Івасюк В. Пісні.- К.: “Муз. Україна”, 1980.- 167 с.
 178. Івасюк М. Монолог перед обличчям сина.- Чернівці: Мол.буковинець, 2007.- 224 с.
 179. Играй, мой баян: Сб. произвед. для баяна и аккордеона.- Вып. 4.- М., 1957.- 129 с.
 180. Играй, мой баян: Сб. произвед. для баяна и аккордеона.- Вып. 1 и 2.- М., 1961.- 151 с.
 181. І зазвучать бандури струни. Вокальні твори у супроводі ансамблю бандуристів, аранжування І. Мокрогуз.- Чернівці: Місто, 2006.- 68 с.
 182. Избранные пьесы для фортепиано.- Вып. 1: Русские классики и советские композиторы.- Л, 1952.- 64 с.
 183. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия.- М.: Просвещение, 1990.- 207 с.
 184. Имханицкий М. И. История баянного и аккордеонного искусства: учебн. пособие.- М., 2006.- 520 с.
 185. Ісак А. Ф. Лицар музики: Штрихи до портрета засл. діяча мистецтв України, володаря Золотої медалі ЮНЕСКО та звання “Золоте ім'я світової культури” Йосипа Мойсейовича Ельгісера.- Чернівці: Зелена Буковина, 2007.- 134 с.
 186. Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке?.- М.: “Просвещение”, 1989.- 188 с.
 187. Калейдоскоп.- Вып 2: Популярные песни и мелодии радио, кино и телевидения.- М.: “Музыка”, 1989.- 78 с.
 188. Камерний хор Чернівецької обласної філармонії: буклет
 189. Каплієнко-Ілюк Ю. Народна музична творчість: Навч. посіб.- Чернівці, 2012.- 167 с.
 190. Каплієнко-Ілюк Ю. Українська професійна музика в контексті міжкультурних зв'язків XVII- XVIII століть: Монографія.- Чернівці, 2013.- 280 с.
 191. Карпатське танго: Сл. і муз. А. Кос-Анатольського: Для голосу в супроводі фортепіано.- К., 1964.- 6 с.
 192. Картавий П. Сучасна українська авторська пісня.- Суми, 2009.- 75 с.
 193. Качанов Э. Философия любви: Сборник песен с нотами.- Черновцы, 2002.- 73 с.
 194. Кибіч Я. В. Назарій Яремчук.- Вижниця: “Черемош”, 2011.- 328 с.
 195. Кияновська Л. О. Галицька музична культура XIX- XX ст.: Навч. посібник.- Чернівці, 2007.- 424 с.
 196. Клоцька А. А. Музика серця і душі. Пісні.- Вижниця: Черемош, 2008.- 40 с.
 197. Книга о музыке: Популярные очерки.- М.: Сов. композитор, 1988.- 220 с.
 198. Кобільник Л. Сонце, скупане в мисці: Вокальні та хорові твори для дітей.- Дрогобич: Коло, 2008.- 60 с.
 199. Ковалів В. Методика музичного виховання на релятивній основі.- К.: “Муз. Україна”, 1973.- 149 с.
 200. Ковальов В. Дністрові зорі: Вокальні твори.- Хотин, 2009.- 34 с.
 201. Ковач І. “Сміються, плачуть солов'ї...”: Українська поезія в портретах-просвітленнях.- Т. 2.- Бухарест, 2014.- 306 с.
 202. Колесса Ф. Шкільний співаник: з пед. спадщини композитора.- К.: “Муз. Україна”, 1993.- 223 с.
 203. Миколі Колессі - у сторічний ювілей: Матеріали міжвузівської наук. конференц, присвяч. 100-річчю від дня нар. видатного укр. композитора і диригента М. Колесси, яка відбулася 23.12.2003 р..- Дрогобич: Коло, 2003.- 208 с.
 204. Колодій В. Біла квітка осені: Поезії.- Чернівці: “Місто”, 2001.- 60 с.
 205. Колодій В. При сповідальних свічах: Сонети.- Чернівці: “Рута”, 1999.- 49 с.
 206. Комиссарова Л. Н., Костина Э. П. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников: Пособие.- М.: “Просвещение”, 1986.
 207. Композитори Буковини: Довідник-посібник.- Чернівці: Рута, 2006.- 68 с.
 208. Конен В. Рождение джаза.- М.: Сов. композитор, 1984.- 312 с.
 209. Концерти в перекладенні для баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1970.- 52 с.
 210. Концерти в перекладенні для баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1972.- 43 с.
 211. Корнійчук В. Портрет хору з мозаїки: Маестро Анатолій Авдієвський: до 80-річчя з дня народження.- К.: “Криниця”, 2012.- 494 с.
 212. Королюк Н. Кобзарева пісня: Поезія Т. Шевченка і музика.- К., 1994.- 75 с.
 213. Королюк Н. І. Маленькі історії про українських композиторів XVIII-XX ст.- К.: “Радуга”, 1998.- 187 с.
 214. Корчинський Юліан: життя і творчість: Нариси, спогади, дослідження.- Дрогобич: Коло, 2003.- 86 с.
 215. Кошиць О. Спогади.- К.: “Рада”, 1995.- 387 с.
 216. Кошмина И. Владимир Шаинский и его песни.- М.: “Музыка”, 1986.- 62 с.
 217. Кривко Т. А., Романовська Д. Д. Підліткова субкультура: Неформальні молодіжні об'єднання: Метод. посібник.- Чернівці, 2003.- 69 с.
 218. Крым А. Чакона.- К.: Рад. письменник, 1986.- 245 с.
 219. Кузнецов Е. Современные русские танцы для баяна.- М.: “Музыка”, 1981.- 79 с.
 220. Кушніренко А. Спогади про С. Людкевича.- 2000.- 22 с.
 221. Кушніренко А. Тобі співаю, Україно: авторський збірник (Хорові твори, вокальні ансамблі, солоспіви).- Чернівці, 2009.- 184 с.
 222. Лазарук М. Ночі з амазонкою: Інтимна та еротична лірика.- Тернопіль, 2012.- 136 с.
 223. Лазарук М. Пантір: Поезії, поеми.- Чернівці: “Місто”, 2006.- 116 с.
 224. Легкие этюды для баяна.- М.: Музгиз, 1962.- 15 с.
 225. Леонтович М. Д. Практичний курс навчання співу у середніх школах України (з педагогічної спадщини композитора).- К.: “Муз. Україна”, 1989.
 226. Леонтович Микола. Спогади. Листи. Матеріали.- К.: Муз. Україна, 1982.- 238 с.
 227. Лепша І. Д. 100 облич української естради.- Чернівці: Мол. буковинець, 2010.- 408 с.
 228. Літературно-мистецька буковиніана: методично-бібліографічні матеріали.- Чернівці: Букрек, 2003.- 104 с.
 229. Литургическая музыка русских композиторов: для хора без сопровождения.- Л.: “Музыка”, 1990.- 103 с.
 230. Лупул О. Блазні у лазні: Байки.- Чернівці: Рута, 2002.- 48 с.
 231. Лупул О. Квіти для еліти: Байки.- Чернівці: Рута, 2006.- 32 с.
 232. Лупул О. Контрасти: Септими.- Чернівці: Рута, 2013.- 56 с.
 233. Лупул О. Літо моє високе. Лірика. Вибране.- Чернівці: Рута, 2015.- 184 с.
 234. Лупул О. Нота Кві: Байки.- Чернівці: “Рута”, 1995.- 55 с.
 235. Лупул О. Осінні полонези: Лірика.- Чернівці: Рута, 2012.- 52 с.
 236. Лупул О. Серопнева соната: Для скрипки з болями душі, високими вітрами й органами громів. Інсталяція.- Чернівці: Рута, 2014.
 237. Лупул О. Скульптури з натури: Байки.- Чернівці: Рута, 2002.- 48 с.
 238. Любинецький І. М. Курс хорових дисциплін: Навч.-метод. посібник.- Чернівці: Прут, 2000.- 244 с.
 239. Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до музичної академії у Львові. У 2-х т.- Т. 1: Від доби міських музикантів до Консерваторії (поч. XV ст. - до 1939 р.).- Львів: “Сполом”, 2003.- 288 с.
 240. Мазепа Л., Мазепа Т. Шлях до музичної академії у Львові. У 2-х т.- Т. 2: Від Консерваторії до Академії (1939-2003).- Львів: “Сполом”, 2003.- 200 с.
 241. Малова-Малкович П. З карпатських джерел. Фольклорно-етнографічний нарис.- Чернівці: “Місто”, 2007.- 222 с.
 242. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку.- К., 1991.
 243. Мамині чорнобривці: народні пісні.- Вижниця, 2006.- 84 с.- 84 с.
 244. Мандичевський Є. Кантата з нагоди святкування 50-річного ювілею Вищої православної реальної школи в Чернівцях.- Чернівці, 2017.- 42 с.
 245. Мандичевський Є. Кантата з нагоди святкування 50-річного ювілею Вищої православної реальної школи в Чернівцях.- Чернівці, 2017.- 96 с.
 246. Мандичевський Є. Меса До мажор (“Таттендорфська меса”).- Чернівці, 2017.- 63 с.
 247. Мандичевський Є. Сила гармонії: Кантата для солістів, хору, оркестру та органу.- Чернівці, 2017.- 131 с.
 248. Масол Л. М., та ін. Вивчення музики в 5-8 класах: Навч.- метод. посібник для вчителів.- Х., 2003.- 128 с.
 249. Матвієнко В., Костін О. Оберіг пам'яті:   Вокальний цикл для середнього голосу і фортепіано.- К.: “Муз. Україна”, 2001.- 71 с.
 250. Мафтин Л. В. Виховна робота у вузі: навч.- метод. посібник.- Чернівці: “Рута”, 2001.- 168 с.
 251. Мафтуляк М. Допоки музика звучить.- К.: “Арфа”, 1996.- 80 с.
 252. Мафтуляк М. Лунає музика землі.- Снятин, 2008.- 100 с.
 253. Мафтуляк М. Пісні і тривоги.- Чернівці: “Місто”, 2015.- 120 с.
 254. Мафтуляк М. Шануймося та будьмо: Вокально-хорові твори.- Снятин, 2011.- 102 с.
 255. Мельничук Б. Поріднений з Буковиною: Літературознавчий нарис про Івана Франка.- Чернівці: “Рута”, 2007.- 80 с.
 256. Менцинський М. Спогади. Матеріали. Листування.- К.: “Рада”, 1995.- 462 с.
 257. Методика виховної роботи: навч. посібник.- Тернопіль, 1998.- 134 с.
 258. Методичні рекомендації до програми виховання дітей дошкільного віку “Малятко”.- К., 1993.- 253 с.
 259. Методичні рекомендації до фольклорно-етнографічної практики.- Чернівці, 1993.- 12 с.
 260. Мистецтво: Завдання та тести.- Ч. 1.- К., 1993.- 32 с.
 261. Мистецтво: Завдання та тести.- Ч. 2.- К., 1993.- 144 с.
 262. Мистецтво. Творчість. Виховання. Відданість професії: Сторінки історії кафедри методики музичного виховання і диригування Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка.- Дрогобич, 2012.- 167 с.
 263. Мистецькі обрії Андрія Кушніренка. Музичне краєзнавство Буковини: Хрестоматія.- Вип. 2.- Чернівці: Рута, 2003.- 112 с.
 264. Митці України: Енциклопедичний довідник.- К., 1992.- 848 с.
 265. Михайловський В. Крутизна.- Чернівці, 1998.- 143 с.
 266. Михайлюк Л. Тільки тобі зізнаюсь.- Чернівці, 2004.- 219 с.
 267. Mozart W. A. Sonata C-dur KV 545 na fortepian.- Kraków: Polskie wydawnictwo Muzyczne, 1969.- 16 с.
 268. Мошук В. І. Розправ крила, Україно: збірник вокальних творів у супроводі баяна.- Чернівці: “Букрек”, 2014.- 320 с.
 269. Моя мама: Песни, стихи, загадки для детей мл. возр. Пение в сопровожд. фортепиано (баяна).- М.: “Музыка”, 1974.- 30 с.
 270. Музика для уроків танців та художньої гімнастики.- Вип. 2.- К.: “Муз. Україна”, 1971.- 56 с.
 271. Музика: Програми та поурочні методичні розробки для 1-4 класів ЗОШ.- Тернопіль, 2000.- 111 с.
 272. Музыкальный энциклопедический словарь.- М.: “Сов. энциклопедия”, 1990.- 672 с.
 273. Музыкальное воспитание в школе.- Вып. 13.- М.: “Музыка”, 1978.- 103 с.
 274. Музична педагогіка та виконавство: Збірник статей.- Вип. 3.- Тернопіль, 2009.- 64 с.
 275. Музична хрестоматія. 4 клас.- Тернопіль, 2008.- 44 с.
 276. Музичне краєзнавство Буковини: Навч. посіб. Хрестоматія.- Вип. 1.- Чернівці: ЧНУ, 2003.- 88 с.
 277. Музичне краєзнавство Буковини: Навч. посіб. Хрестоматія.- Вип. 3.- Чернівці: “Рута”, 2004.- 79 с.
 278. Музичне краєзнавство Буковини: Навч. посіб. Хрестоматія.- Вип. 4.- Чернівці: “Рута”, 2005.- 80 с.
 279. Музичне краєзнавство Буковини. Хрестоматія: Навч. посібн. до курсу “Музичне краєзнавство”.- Вип. 5: Кароль Мікулі.- Чернівці: “Рута”, 2007, 132 с.
 280. Музичне краєзнавство Буковини. Хрестоматія: Навч. посібн. до курсу “Музичне краєзнавство”.- Вип. 5: Кароль Мікулі.- Чернівці, 2008, 140 с.
 281. Музичне краєзнавство Буковини: Хрестоматія.- Вип. 8.- Чернівці, 2011.- 35 с.
 282. Музичне краєзнавство Буковини: Навч. посіб.- Хрестоматія.- Вип. 9.- Чернівці, 2012.- 63 с.
 283. Мясков К. Дитячий альбом для баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1991.- 104 с.
 284. Навчально-виховна педагогічна практика студентів 4-го курсу муз.-пед. факультету: Робоча програма.- Івано-Франківськ, 1990.- 15 с.
 285. Написання курсових і дипломних робіт: Метод. вказівки.- Чернівці, 1997.- 32 с.
 286. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона.- Вып. 11.- М.: “Сов. композитор”, 1980.- 28 с.
 287. Народные песни и танцы в обработке для аккордеона.- Вып. 17.- М.: “Сов. композитор”, 1983.- 32 с.
 288. Народные песни и танцы в обработке для баяна.- Вып. 11.- М.: “Сов. композитор”, 1979.- 31 с.
 289. Народные песни и танцы в обработке для баяна.- Вып. 22.- М.: “Сов. композитор”, 1980.- 27 с.
 290. Народные танцы и пляски для баяна.- Вып. 3.- М.: “Сов. композитор”, 1960.- 64 с.
 291. Народні музичні інструменти та художні вироби Мельнице-Подільських експериментальних виробничих майстерень.- К., 1975.
 292. Народні перлини.- К., 1960.- 214 с.
 293. Науменко С. І. Музично-естетичне виховання дошкільнят. Програма та метод. реком.- К., 1996.- 96 с.
 294. Наша пісня: Збірка пісень для учнів 5 класу: Навч. метод. посібник.- Чернівці, 2005.- 99 с.
 295. Небо України: Поетична антологія.- Кн. 1.- К.: “Укр. письменник”, 2001.- 479 с.
 296. Никоненко П., Юрійчук М. Сидір Воробкевич: Життя і творчість.- Чернівці: Рута, 2003.- 208 с.
 297. Ніжність: Концерт у клубі. Репертуарний збірник.- К.: “Мистецтво”, 1972.- 107 с.
 298. Nova Harfa a sionului.- Editie, 1994.- 204 с.
 299. Ніщинський П. "Вечорниці", Штогаренко А. “Український танок” в обробці для квартету баяністів: Ноти.
 300. Новицький М. Вальси для духового оркестру: Партитури.- 2001.- 81 с.
 301. Новицький М. Від серця до серця: Вокальні твори.- Чернівці, 1999.- 55 с..
 302. Новицький М. Грає духовий оркестр: Партитури.- Чернівці, 2001.- 20 с.
 303. Новицький М. Забрость: Вокальні твори.- К.: Арфа, 1994.- 71 с.
 304. Новицький М. Концертні п'єси для солістів в супроводі духового оркестру: Партитури.- Чернівці, 2001.- 28 с.
 305. Новицький М. Марші для духового оркестру: Партитури.- Чернівці, 2002.- 19 с.
 306. Новицький М. Марші для духового оркестру: Партитури.- К.: Арфа, 1995.- 12 с.
 307. Новицький М. Пісенний розмай: Вокальні твори.- Чернівці, 2002.- 37 с.
 308. Новицький М. П'єси для кларнета та фортепіано.- Чернівці, 2002.- 11 с.
 309. Новицький М. У вінку мелодій: Вокальні твори.- Чернівці, 2000.- 52 с.
 310. Новицький М. У пісню серце перелито…: Вокальні твори.- Чернівці: Букрек, 2005.- 32 с.
 311. Обдуленко В. Пісня душі.- Чернівці: Прут, 2012.- 59 с.
 312. Обдуленко В. Співзвуччя душ: Пісні.- Чернівці: Місто, 2016.- 71 с.
 313. Обдуленко В. Так ідуть до зірок.- Чернівці: Місто, 2010.- 153 с.
 314. Обрядові пісні Слобожанщини (Сумський регіон).- Суми, 2005.- 446 с.
 315. Ой заграй нам трембітоньку.- Чернівці, 2009.- 264 с.
 316. Ой за Дунаєм голубим: Народні пісні Придунав'я.- Чернівці, 2007.- 255 с.
 317. Олексюк О. Методика викладання гри на народних інструментах: Навч. посібник.- К., 2004.- 135 с.
 318. Онегин А. Школа игры на баяне.- М.: “Музыка”, 1969.- 300 с.
 319. Онегин А. Школа игры на готово-выборном баяне.- М.: “Музыка”, 1978.- 190 с.
 320. Оркестровий дивосвіт Василя Мельницького.- Чернівці, 2013.- 56 с.
 321. Орлов В. Ф. Професійне становлення майбутніх вчителів мистецьких дисциплін: теорія і технологія.- К.: Наук. думка,2003.- 262 с.
 322. Осокин А. Пособие для исполнителей на баяне с пятирядной правой клавиатурой.- М., 1976.- 52 с.
 323. Островский А. Л. Сольфеджио.- Вып. 3.- М.: Сов. композитор, 1967.- 170 с.
 324. Павлишин С. Ігор Соневицький.- Львів, 2005.- 120 с.
 325. Павлишин С. Музика двадцятого століття: Навч. посіб.- Львів, 2005.- 232 с.
 326. Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін).- К.: Освіта УКраїни, 2008.- 274 с.
 327. “Памяти И. И. Соллертинского”. Воспоминания, материалы, исследования.- Л., 1978.- 312 с.
 328. Паньков В. Гами, тризвуки, арпеджіо для виборного баяна.- К.: “Муз. Україна”,1982.- 43 с.
 329. Педагогічна практика з музичного виховання: Метод. реком.- Чернівці, 2002.- 27 с.
 330. Первые шаги баяниста.- Вып. 9.- М., 1992.- 10 с.
 331. Перспективні напрями розвитку музично-педагогічної освіти: Метод. реком.- К., 1991.- 33 с.
 332. Павлишин С. Перша українська композиторка Стефанія Туркевич-Лісовська-Лукіянович.- Львів, 2004.- 158 с.
 333. Перший творчий ужинок (до 10-річчя кафедри музичних інструментів інституту мистецтв ВДУ).- Луцьк, 2002.- 43 с.
 334. Песни любви. Итальянские песни для голоса с фортепиано.- М.: “Музыка”, 1970.- 82 с.
 335. Песня за песней: для детей среднего и старшего школьного возраста.- Вып. 7.- М.: “Музыка”, 1965.- 15 с.
 336. Під срібний дзвін бандур.- Т. 1.- К.: “Муз. Україна”, 1993.- 214 с.
 337. Піонерське літо: Пісні у супроводі баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1973.- 92 с.
 338. Пісенний килим Василя Михайлюка.- Чернівці: “Золоті литаври”, 2001.- 68 с.
 339. Пісенник: Збірник пісень для учнів початкових класів ЗОШ.- Тернопіль, 2002.- 96 с.
 340. Пісенник: Збірник пісень для учнів 5-8 класів ЗОШ.- Тернопіль, 2001.- 127 с.
 341. Пісенник школяра (Для учнів 1-3 класів ЗОШ).- К.: “Муз. Україна”, 1985.- 152 с.
 342. Пісні Буковини: Пісенник.- К.: “Муз. Україна”, 1990.- 478 с.
 343. Пісні Великого посту.- Львів, 1995.- 23 с.
 344. Пісні для учнів початкових класів.- К.: “Муз. Україна”, 1967.- 277 с.
 345. Пісні про Буковину.- Чернівці, 2010.- 140 с.
 346. Платонов В. Чтение нот с листа: Пособие для баянистов.- М.: Сов. композитор, 1970.- 107 с.
 347. Плішка А. Бурлацькі та чумацькі пісні: навч. посіб.- Чернівці, 2011.- 352 с.
 348. Плішка А. Служба Божа: Літургія для чоловічого хору: Навч. посіб.- Чернівці, 2012.- 56 с.- 55 с.
 349. Погребенник Ф. Українські пісні-гімни.- К., 1992.- 64 с.
 350. Поет “Дубна”: Песни в сопровождении фортепиано и без сопровождения.- М.: “Музыка”, 1980.- 48 с.
 351. Полифонические пьесы И. С. Баха и его сыновей - В. Ф. Баха и Ф. Э. Баха для готово-выборного баяна: для 1-5 классов ДМШ.- Л.: “Музыка”, 1974.- 47 с.
 352. Польская народная песня “Мак” в обраб. С. Полонского: Ноты.- 48 с.
 353. Популярні вальси в перекладенні для готово-виборного баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1979.- 39 с.
 354. Популярні вальси і танго для фортепіано.- Вип. 2.- К.: “Муз. Україна”, 1983.- 55 с.- 85 коп.
 355. Популярні естрадні мелодії для баяна або акордеона.- Вип. 29.- К.: “Муз. Україна”, 1980.- 27 с.
 356. Популярні п'єси для двох акордеонів.- Вип. 1.- Тернопіль, 2005.- 44 с.
 357. Популярні п'єси для двох акордеонів.- Вип. 2.- Тернопіль, 2005.- 40 с.
 358. Похоронні піснеспіви: Навч. посіб.- Чернівці: “Рута”, 2005.- 54 с.
 359. Програма з курсу “Основний музичний інструмент (баян)”.- К., 1991.- 27 с.
 360. Приходько-Возняк О. Світло чистої зорі: Пісні для мол. та середн. шк. віку.- Чернівці, 2000.- 30 с.
 361. Пуриц І. Г. Гра на баяні: Методичні статті.- Тернопіль, 2007.- 232 с.
 362. Путешествие в мир музыки: Песни, романсы, отрывки из опер и балетов: для средн. и ст. классов ДМШ (переложение для пения и фортепиано).- М.: “Сов. композитор”, 1990.- 96 с.
 363. 500 любимых песен на все времена.- Х., 2011.- 384 с.
 364. П'єси для ансамблю баяністів: 2-3 класи: Учб. репертуар ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1984.- 57 с.
 365. П'єси для ансамблю баяністів: 2-3 класи: Учб. репертуар ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1990.- 55 с.
 366. Пятигорська О. Микола Лисенко.- Львів, 1997.- 75 с.
 367. Пьесы, песни и танцы для двухрядной хроматической гармоники.- Вып. 22.- М.: “Сов. композитор”, 1987.- 31 с.
 368. Работа с детским хором: Сборник статей.- М.: “Музыка”, 1981.- 70 с.
 369. Равлюк Л. Веселчині фарби: Збірка пісень для уч. мол. кл.- Чернівці, 2005.- 48 с.
 370. Равлюк Л. Калина з Чорногори: Нотне вид-я.- Чернівці, 2007.- 124 с.
 371. Репертуар баяниста.- Вып. 8.- М.: “Музыка”, 1966.- 28 с.
 372. Ризоль Н., Яшкевич И. Школа двойных нот для баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1989.- 175 с.
 373. Родоспів: Укр. нар. пісні, записані на Буковині.- К., 1991.- 53 с.
 374. Рожко М., Багрійчук І. Дарунок невидимого птаха: вокальні твори.- Чернівці, 2005.- 108 с.
 375. Рожко М. Суцвіття музики і слова: вокальні твори.- Чернівці, 2006.- 72 с.
 376. Романовский Н. В. Хоровой словарь.- Л., 1972.- 136 с.
 377. Ростовський О. Я. Теорія і методика музичної освіти: Навч.- метод. посіб.- Тернопіль, 2011.- 640 с.
 378. Рубинштейн С. Репертуар ансамбля баянистов.- М.: “Профиздат”, 1966.- 122 с.
 379. Рурак В. Вірність горянки: Пісні на вірші Василя Васкана.- Чернівці, 2015.- 51 с.
 380. Руснак Г. В серці пісню я несу: Збірник пісень.- Чернівці, 1998.- 87 с.
 381. Руснак Г. Народе мій: Збірник пісень.- Чернівці, 2006.- 151 с.
 382. Руснак Г. Україно моя: Збірник пісень.- Чернівці, 2007.- 156 с.
 383. Руснак Г. “Чисті джерела”: збірник пісень.- Чернівці, 2015.- 100 с.
 384. Руснак І., Червінська І. Народу віддані життя і праця: Творчий шлях Івана Бажанського.- Чернівці: “Рута”, 2003.- 151 с.
 385. Русская старинная музыка для фортепиано.- Вып. 1.- М., 1972.- 48 с.
 386. Русские народные песни и танцы в обработке для баяна.- Вып. 1.- Л.: “Музыка”, 1967.- 83 с.
 387. Русские песни: Песенник.- М.: “Сов. композитор”, 1972.- 50 с.
 388. Сабадаш С. Пісні, народжені рідною землею: Вибране і незабутнє.- Чернівці, 2008.- 98 с.
 389. Сабадаш Степан у спогадах сучасників і шанувальників.- Чернівці, 2010.- 144 с.
 390. Савраюк Ю. Провесінь: Цикл хорових мініатюр для жіночого складу (a cappella) на слова Л. Українки.- Луцьк, 2011.- 16 с.
 391. Савчук О., Кавацюк І. Писаночко-голубочко.- Чернівці: Рута, 2007.- 124 с.
 392. Сад Мастера. Юбилейный портрет Анатолия Семешко.- К., 2009.- 52 с.
 393. Саїнчук К. “Веселка над Прутом”.- Чернівці: “Золоті литаври”, 2008.- 240 с.
 394. Саїнчук К. Сурми Буковини. З історії духових оркестрів Чернівецької області.- Чернівці: Золоті литаври, 2005.- 200 с.
 395. Сельские вечера: Песенник.- Вып. 4.- М.: “Сов. композитор”, 1972.- 83 с.
 396. Семенов В. Современная школа игры на баяне.- М.: “Музыка”, 2003.- 213 с.
 397. Серотюк П. Ф. Баян. Азбука віртуоза. Навч. посіб. для юних баяністів.- Тернопіль, 2011.- 48 с.
 398. Серотюк П. Хочу быть баянистом: Учеб. пособ. для начинающих.- М., 1994.- 131 с.
 399. Sibelius Jean. Eine Sage - En Saga: Op. 9.- Berlin.- 8 с.
 400. Словник церковних музичних термінів: Довідник- посібник.- Чернівці: “Рута”, 2007.- 66 с.
 401. Слухання музики в школі: Хрестоматія для 1-8 кл. ЗОШ України.- К., 1963.- 280 с.
 402. Смішинки: Пісні з мультфільмів для дітей.- Вип. 5.- К.: “Муз. Україна”, 1980.- 35 с.
 403. Сольфеджио.- Ч. 1: Одноголосие.- М.: “Музыка”, 1970.- 157 с.
 404. Сонатини і варіації для готового баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1989.- 96 с.
 405. Співає “Джерело”: Присвячується 30-річчю з дня заснування гурту.- Чернівці, 2010.- 98 с.
 406. Співає “Резонанс”: Репертуарний збірник хорових творів.- Чернівці, 2008.- 177 с.
 407. Співаймо разом: Пісенна збірка.- Чернівці, 2011.- 51 с.
 408. Співаймо разом: Пісенна збірка.- Чернівці, 2011.- 64 с.
 409. Співи: Навч. посіб. для 4-го класу.- К.: “Муз. Україна”, 1967.- 89 с.
 410. Співці оновленого краю: З досвіду роботи композиторів Чернівецької області.- Листівки.- Чернівці, 1990.
 411. Способин И. В. Элементарная теория музыки.- М., 1954.- 200 с.
 412. 100 опер: История создания. Сюжет. Музыка.- Л.: “Музыка”, 1970.- 623 с.
 413. Стоїть явір над водою: Українські народні пісні.- К.: “Муз. Україна”, 1993.- 61 с.
 414. Струве Г. Школьный хор: Книга для учителя.- М.: Просвещение, 1981.- 190 с.
 415. Судариков А. Основы начального обучения игре на баяне: Метод. пособие.- М.: “Сов. композитор”, 1978.- 103 с.
 416. Танго. Перекладення для баяна або акордеона.- К.: “Муз. Україна”, 1989.- 55 с.
 417. Танцевальные ритмы: Сборник танцев для баяна.- Вып. 2.- М.: “Сов. композитор”, 1969.- 28 с.
 418. Танцы народов СССР: для хроматической гармоники.- М., 1952.- 30 с.
 419. Твори для оркестру народних інструментів. Хрестоматія.- Вип. 1.- Навч. посіб. до курсу “Оркестровий клас”.- Чернівці: ЧНУ, 2006.- 85 с.
 420. Твори для оркестру народних інструментів. Хрестоматія.- Вип. 2.- Навч. посіб. до курсу “Оркестровий клас”.- Чернівці: ЧНУ, 2015.- 94 с.
 421. Твори старовинних композиторів в перекладенні для баяна.- Вип. 1.- К.: “Муз. Україна”, 1973.- 39 с.
 422. Твори української класики.- К., 1961.- 99 с.
 423. Творчість М. Леонтовича: Збірка статей.- К.: “Муз. Україна”, 1977.- 199 с.
 424. Телешман С. Пісня Михайла Ткача: Літературний портрет.- Чернівці: Букрек, 2012.- 224 с.
 425. Ткач М. Пісня для тебе. Пісні, романси, хори.- К.: “Муз. Україна”, 2002.- 214 с.
 426. Третьякова Л. С. Л. В. Собинов (К 100-летию со дня рождения).- М.: Знание, 1972.- 32 с.
 427. 30 вокализов на темы народных песен (Метод. реком.).- Одесса, 1987.- 63 с.
 428. Тронько П. Краєзнавство України: Здобутки і проблеми (до 3 з'їзду всеукраїнської спілки краєзнавців).- К., 2003.- 125 с.
 429. У вінок шани корифеям. Матеріали міжвуз. наук. конференц., присвяч. ювілейним датам укр. композ. Д. Бортнянського, М. Лисенка та М. Леонтовича.- Дрогобич: Коло, 2003.- 173 с.
 430. Україно кохана моя: Сл. Д. Луценка, муз. П. Гайдамаки: Збірник.- 34 с.
 431. Україно, мій ти краю…: Збірник пісень А. Басової на вірші Марійки Підгірянки.- Івано-Франківськ, 1992.- 55 с.
 432. Українська мова на Буковині: минуле і сучасне. Матеріали 2 Всеукраїнської наукової конференції.- Чернівці, 1998.- 251 с.
 433. Українські народні танці в обробці для баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1993.- 47 с.
 434. Українські народні танці для баяна.- К.: “Муз. Україна”, 1974.- 78 с.
 435. Українські церковні піснеспіви. Для однорідного чоловічого хору.- Чернівці: “Рута”, 2007.- 168 с.
 436. У світі прекрасного.- Чернівці, 1990.- 19 с.
 437. Фесенко О., Сівка Є. Зеленій, Буковино: Збірник пісень.- Чернівці: Букрек, 1998.- 44 с.
 438. Festschrift кафедрі історії музики етносів та музичної критики Нац. муз. академії України ім. П. І. Чайковського.- К., 2014.- 359 с.
 439. Фибих З. Поэма. Брамс И. Венгерский танец. Переложение для баяна.- Л., 1952.- 9 с.
 440. Фліс В., Якубяк Я. Сольфеджіо для 1-4 кл. ДМШ.- К.: “Муз. Україна”, 1987.- 196 с.
 441. Фокшук В. над Дністром голубим: Вокально-хорові твори.- К.: “Арфа”, 1994.- 62 с.
 442. Фольклорна практика: Програма для студентів муз.-пед. факультетів.- К., 1992.- 11 с.
 443. Фраккароли А. Россини. Письма Россини. Воспоминания.- М.: Правда, 1990.- 542 с.
 444. Франчук В., Приходько-Возняк О. Наш любий край: Збірник пісень.- Чернівці: “Місто”, 2005.- 69 с.
 445. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте.- М.: “Музыка”, 1981.- 270 с.
 446. Хай М. Музично-інструментальна культура українців (фольклорна традиція).- Київ-Дрогобич, 2007.- 543 с.
 447. Хорова музика: Хрестоматія з диригування: Навч. посіб. до курсу “Хорове диригування”.- Чернівці: Рута, 2005.- 48 с.
 448. Хорові диригенти буковинського краю. Довідник-посібник.- Чернівці: “Рута”, 2008.- 80 с.
 449. Хрестоматия аккордеониста: ДМШ, 5 класс.- М.: Музыка, 1990.- 78 с.
 450. Хрестоматия баяниста. 1 курс муз.училищ.- М.: Музыка, 1980.- 78 с.
 451. Хрестоматия баяниста: ДМШ, 5 класс.- М.: Музыка, 1990.- 78 с.
 452. Хрестоматия баяниста.1-5 классы ДМШ.- Вып. 2.- М.: Музыка, 1966.- 79 с.
 453. Хрестоматия баяниста для ДМШ, 1-2 классы.- Вып. 1.- М.: Музыка, 1971.- 96 с.
 454. Хрестоматия баяниста для ДМШ, 3-5 классы.- Вып. 1.- М.: Музыка, 1971.- 149 с.
 455. Хрестоматия для ансамблей баянов.- Вып. 1.- М., 1965.- 90 с.
 456. Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы: 4 класс.- М.: Просвещение, 1984.- 149 с.
 457. Хрестоматия педагогического репертуара для баяна: 3-4 классы ДМШ.- М.: Музыка, 1968.- 138 с.
 458. Хрестоматия педагогического репертуара для баяна: 5 класс ДМШ.- М.: Музыка, 1962.- 116 с.
 459. Хрестоматия педагогического репертуара для баяна: 1 курс муз.училищ- М.: Музыка, 1962.- 82 с.
 460. Хрестоматия педагогического репертуара для баяна:41 курс муз.училищ- М.: Музыка, 1968.- 141 с.
 461. Цокур О. С. Педагогіка вищої школи.- Вип. 2: Педагогічний менеджмент.- Одеса, 2002.- 80 с.
 462. Чайковский П. Избранные произведения в переложении для баяна.- Вып.: Детский альбом.- М., 1970.- 31 с.
 463. Червона рута: Пісенник.- К.: Муз. Україна, 1993.- 78 с.
 464. Черемухин М. Этюды-картины для баяна.- М.: Сов. композитор, 1959.- 43 с.
 465. Czerny C. Wybór etiud. II na akordeon.- Krakow.- 58 с.
 466. Чернівецький обласний меморіальний музей Володимира Івасюка: Путівник.- Чернівці, 2004.- 51 с.
 467. Чичерин Г. Моцарт: Исследовательский этюд.- Л., 1979.- 253 с.
 468. Шамаєва К. Музична освіта в Україні у першій половині XIX століття.- К., 1996.- 110 с.
 469. Школьные годы: Песни для школьников в сопровождении фортепиано (баяна).- Вып. 25.- М., 1973.- 40 с.
 470. Штогаренко А. Український танок: Ноти.
 471. Штраус И. Вальс “Сказки Венского леса”.- М.: Музгиз, 1954.- 14 с.
 472. Юцевич Ю. Є. Музика. Словник-довідник.- Тернопіль, 2009.- 352 с.
 473. Ярема С. Господньою стежкою: Уроки духовної краси.- Вижниця, 2005.- 55 с.
 474. Ярема С. Зорі ніжності: Лірика.- Вижниця, 2007.- 87 с.
 475. Ярошенко І. Мистецтвом встелені шляхи: Андрій Кушніренко - диригент, композитор, педагог.- Чернівці: “Прут”, 2004.- 219 с.
 476. Ярошенко І. Сім світів: Поезії.- Коломия, 1992.- 48 с.
 477. Яскулко М. К. Музика: Тематичне планування та розробки уроків.- 1 клас.- Х.: Ранок, 2009.- 144 с.
 478. Яскулко М. К. Музика: Тематичне планування та розробки уроків.- 2 клас.- Х.: Ранок, 2009.- 144 с.
 479. Ястребов Ю. Г. Владимир Бесфамильнов.- Тернополь, 2006.- 528 с.