Послуги бібліотеки

Додаткові бібліотечно-інформаційні послуги
в КБУ "Муніципальна бібліотека ім. А. Добрянського" 
на 2020 рік

1. Копіювально-розмножувальні роботи:
-   ксерокопіювання – 1,00 грн. за аркуш А4;
-   ксерокопіювання – 3,00 грн. за аркуш А3;
-   роздрукування – 1,00 грн. за аркуш А4;
-   роздрукування – 3,00 грн. за аркуш А3;
-   сканування – 2 грн. за аркуш А4 (без розпізнавання);
-   сканування – 10 грн.  за аркуш А4 (з розпізнаванням);
-   сканування – 3 грн. за аркуш А3 (без розпізнавання);
-   сканування – 20 грн. за аркуш А3 (з розпізнаванням);
-   запис на USB-накопичувач:
запис аудіофайлів – 20 грн.,
запис відеофайлів – 25 грн.,
запис файлів Word – 10 грн.
2. Користування електронними базами даних:
-   Інтернет – 6 грн. за годину;
3. Користування комп’ютером (Word, Exсel та ін.) – 6 грн. за годину;
4. Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів – 100 грн.
5. Обслуговування екскурсійних груп зі шкіл – 50 грн.