Useful websites

 

 1. Артвертеп http://www.artvertep.com/
 2. "Бібліотека кошового писаря": http://www.pysar.net/ (перша адреса http://pysar.tripod.com
 3. Бібліотека української і зарубіжної літератури: http://www.ukrlib.com.ua/books
 4. Гоголівська академія http://www.gak.com.ua/
 5. Донецький лінгвістичний портал: http://www.mova.dn.ua/
 6. Електронна бібліотека "Чтиво": www.chtyvo.org.ua
 7. Електронний підручник української мови: http://mova.info/pidruchn.aspx
 8. Український лінгвістичний портал: http://ulif.org.ua
 9. Енциклопедія українська мова http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm
 10. Лінгвістична література на linguists.narod.ru:
  http://linguists.narod.ru/downloads1.html
 11. "Мова інфо": http://www.mova.info/
 12. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського: http://www.nbuv.gov.ua/
 13. Освітній портал України: http://osvita.org.ua/
 14. Сайт "Весна". Українсько-білорусько-польсько-російсько-англійський тлумачний словник:  http://www.slovnyk.org.ua/
 15. Словник української мови в 11 т. http://sum.in.ua/
 16. Словники й енциклопедії в режимі онлайн: http://dic.academic.ru/
 17. Словники на mova.info: http://www.mova.info/Page.aspx?l1=61
 18. Cловники України on-line від Українського лінгвістичного порталу: http://ulif.org.ua/ulp/dict_all/index.php
 19. Сумно sumno.com/
 20. Сусов Иван Павлович. История языкознания: http://lib.ru/TEXTBOOKS/yazykoznanie.txt
 21. "Українська бібліотечка" Сергія Синила: http://library.org.ua
 22. Українська Вікіпедія. Вільна енциклопедія: http://uk.wikipedia.org/wiki/Головна_стаття
 23. Читальний зал з проблем перекладознавства на linguists.narod.ru: 
  http://linguists.narod.ru/readh.html