Наукова еліта та музична культура

Наукова еліта та музична культура

До доброї бібліотеки час від часу приходять нові добрі люди та книги. Адже на інтелектуальному рівні притягуються подібності. Отож книжкові дарунки від нашої еліти Муніципальній бібліотеці ім. А. Добрянського продовжуються, за що колектив та читачі бібліотеки висловлюють всім авторам щиру вдячність.

«Історія музичної культури й освіти Буковини» стала висновком копіткої праці колективу авторів (А. Кушніренко, О. Залуцький, Я. Вишпінська) й вийшла, як і попередні видання, у 2011 році. В основу посібника лягли архівні матеріали, праці мистецтвознавців, істориків, журналістів, що послужили підґрунтям відтворення цілісної картини становлення і розвитку музичної культури й освіти на Буковині від доавстрійської доби до років сучасної історії незалежної України.

Викладач кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича Ярина Вишпінська підготувала дві цікаві праці, що стосуються музичної освіти на Буковині. Одна з них більш фахова, а друга – може зацікавити не лише музикантів та викладачів, але й мистецтвознавців, культурологів та широке коло читачів. Перша – навчальний посібник «Готуємось до професії вчителя музики. Вступ до спеціальності», а друга – «Музична освіта Буковини: досвід, тенденції, перспективи». З книгиами можна ознайомитись у читальній залі.

 

Проф. Ю. Ахтемійчук презентував бібліотеці довідкове видання власного співавторства «Професори Буковинського державного медичного університету (1044-2009)». Видання містить біографічні статті про вчених згаданого навчального закладу за 65-річний період існування. Основна увага у книзі зосереджена на діяльності професорів у царині підготовки науково-педагогічних кадрів, організації навчального процесу та науково-дослідній роботі. Варто відзначити грамотний підхід до будування статей: усі матеріали підготовлені за визначеним зразком, споряджені фотографіями та бібліографією.