New Arrivals

The funds of library named after A. Dobrianskyj are regularly enriched by new arrivals. The librarians diligently choose the best books among those, which were recently published in Ucraine or in our region. The Department of Culture of Chernivtsi Council finances the purchase of new books.

We present You a list of new books. There are encyclopedias, vocabularies, manuals of General Linguistics and Philology, new investigation in Literarure Science and Translation Theory, the works of Ucrainian and foreign writers including modern authors. The readers are mostly looking for books of Ucrainian and world History, Politics, Journalism, Culture, Religion, Philosophy, Psychology, and Ecology. Books about building, restoration, landscape architecture and design become more and more important for our city.

 

A list of new arrivals

20 Білявський Г. Основи екології.
20 Мусієнко М. Екологія. Тлумачний словник.
22 Астрономія. Дитяча енциклопедія. (серія «Я пізнаю світ»).
26 Великі мандрівники / автор-упорядник В. Маркова.
26 Географічні відкриття.
26 Міста світу. Дититяча енциклопедія. (серія «Я пізнаю світ»).
26 Океани. Енциклопедичний путівник.
26 Петранівський В. Туристичне краєзнавство.
26 Сычева А. Ландшафтная архитектура: Учеб. пособие для вузов.
26 Циглер К. Географія: [Для мол. та серед. шк. віку]: Пер. з нім. / Оформ. сер. І. Сальникової. (серія «Усе про все»).
26 Чеховський І. Путівник «Прогулянка Чернівцями та Буковиною».
28 Залеський І., Клименко М. Екологія людини.
28 Запольський А., Салюк А. Основи екології.
28 Коляденко Г. І. Анатомія людини.
28 Рослини: Пер. з англ. / Оформл. серії І. Сальникової. (серія «Усе про все»).
28 Тварини. Дитяча енциклопедія. (серія «Я пізнаю світ»).
28 Тваринний світ. Цікаві, дивні, незвичайні / Ілюстрована енциклопедія.
30 Браиловская Л. Дизайн квартир и реставрация мебели. 20 модных вариантов / Серия «Стильные штучки».
30 Гарнець В. Конструкційне матеріалознавство.
30 Шумега С. Дизайн. Історія зародження та розвитку дизайну. Історія дизайну меблів та інтер’єра: Навчальний посібник.
32 Мащенко І. Енциклопедія електронних мас-медіа. У 2 т. Том другий. Всесвітній відеоаудіолітопис.: дати, події, факти, цифри, деталі, коментарі, персоналії.
32 Мащенко І. Енциклопедія електронних мас-медіа. У 2 т. Том перший. Всесвітній відеоаудіолітопис.: дати, події, факти, цифри, деталі, коментарі, персоналії.
34 Хільчевський В. В. Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів.
36 Дизайн інтер’єра / Упор. Шейкіна К. О.
37 Балконы и лоджии, остекление и оборудование.
37 Барановский В. Проекты мебели для вашего дома.
37 Виноградов А. Художественная обработка дерева.
37 Крыши, мансарды, полы. Серия «Домашняя энциклопедия».
37 Луцик Р. Тлумачний словник з матеріалознавства та текстильних виробництв.
37 Падалка Д. Сам собі будівельник.
37 Шевченко В. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп’ютерної термінології.
38 Аханов В. Справочник строителя.
38 Буравчук Г. Кухни, ванные, кладовые (ремонт, отделка, дизайн).
38 Бялык Л. Декоративная кладка: кирпич, природный камень / Серия «Стильные штучки».
38 Дом – от фундамента до крыши.
38 Железнев В. Двери и окна в современном интерьере.
38 Рыженко В. И. Столярные и токарные работы. Технология, материалы, изделия.
42 Витвицкая М. Современный дизайн участка.
42 Гарнизоненко Т. Справочник современного ландшафтного дизайнера.
42 Маркова А. Комнатные растения. Магические и целебные свойства.
42 Павленко Л. Ландшафтное проектирование. Дизайн сада.
42 Цветник для лентяйки.
42 Энциклопедия комнатных растений.
51 Чепига М. Стимуляція здоров’я та інтелекту.
53 Богданович В. Как научиться говорить НЕТ и получать от жизни ДА.
53 Грибан В. Валеологія.
60 Вівчарик М. Україна: від етносу до нації.
60 Павличко Соломія. Фемінізм.
60 Семашко О. Соціологія мистецтва: Навчальний посібник.
60 Соціологічна енциклопедія. Укл. Городяненка В. Г.
60 Соціологія. Підручник. За редакцією Городяненка В. Г.
60 Соціологія: Підручник. 2-ге видання, стереотипне / За редакцією В. М. Пічі.
63 Die Bukowina. Eine allgemeine Heimatkunde = Буковина. Загальне краєзнавство / Переклад з нім. Ф. С. Андрійця, А. Т. Квасецького.
63 Kaindl R. F. = Кайндль Р. Ф. Geshichte von Czernowitz von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart = Історія Чернівців від найдавніших часів до сьогодення / Переклад з нім. В. Ю. Іванюка.
63 Kaindl R. F., Manastyrski A. = Кайндль Р. Ф., Манастирський О. Die Rutenen in der Bukowina = Русини на Буковині / Переклад з нім. В. Ю. Іванюка.
63 Археологія України: Курс лекцій: Навч. посібник / Л. Л. Залізняк, О. П. Моця, В. М. Зубар та ін.; за ред. Л. Л.Залізняка.
63 Балух В. Історичні портрети античності та середньовіччя.
63 Балух В. Історія античної цивілізації. Т. 3 Практикум.
63 Балух В. Історія середніх віків. Т. 1. Раннє середньовіччя.
63 Балух В. Історія середніх віків. Т. 2. Високе і пізнє середньовіччя.
63 Бойко О. Д. Історія України.
63 Борисенко В. Українська етнологія.
63 Ботушанський В. Степан Смаль-Стоцький – видатний діяч Буковини (Штрихи до портрета).
63 Ботушанський В. М., Чайка Г. М. Еміграція з Буковини (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.).
63 Брицький П. П., Бочан П. О. Німці, французи і англійці про Україну та український народ у ХVІІ-ХІХ століттях.
63 Відейко М. Ю. Шляхами трипільського світу.
63 Відейко М., Кот С. Наукова спадщина Олега Ольжича.
63 Воропай О. Звичаї нашого народу.
63 Гаврилів Б. Роксолана у світі. Історико-краєзнавчий збірник.
63 Газін В. П., Копилов С. А. Новітня історія країн Європи.
63 Греченко В. А. Історія світової та української культури: довідник для школярів.
63 Грицак Я. Пророк у своїй Вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886).
63 Гриценко Т. Б. Культурологія.
63 Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу.
63 Гусєв В. І. Видатні постаті в історії України ІХ–ХІХ ст.
63 Дахно І. Історія країн світу. Довідник.
63 Дильонгова Ганна. Історія Польщі 1795-1990 рр.
63 Дорошенко Дмитро. Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 рр.).
63 Дорошко М. Країнознавство країн СНД і Балтії.
63 Ігнатьєв П. Країнознавство. Країни Азії.
63 Іконников В. Історичні портрети / Упоряд. В. Ульяновського.
63 Історичне джерелознавство.
63 Історія культури. / Гаврюшенко О., Шейко В., Тишевська Л.
63 Касьянов Г. Україна 1997-2007. Нариси новітньої історії.
63 Кафарський В. І. Етнологія. Підручник.
63 Крижанівський О. Історія Стародавнього Сходу: Підручник. – 2-ге вид., стереотип.
63 Крижановська О. О. Історія середніх віків.
63 Крупницький Б. Гетьман Мазепа та його доба.
63 Куліш П. Жидотрєпаніє...
63 Кусайкіна Н. Д. Твоя країна – Україна: Енц. укр. народознавства.
63 Кюстін Астольф де. Правда про Росію.
63 Лазарович М. В. Історія України: Навч. посібник.
63 Лоєк, Єжи. Історія прекрасної бітинки: Роман / З польськ. пер. Д. Андрухів.
63 Мак’явеллі Ніколо. Флорентійські хроніки; Державець.
63 Мацюк О. Замки і фортеці Західної України.
63 Мицик Л. М., Кузьменко Ю. В. Новітня історія країн Європи та Америки (1918-2007).
63 Монтанеллі І. Історія Греків.
63 Нартов В. Видатні особистості України.
63 Новітня історія України. / Слюсаренко А. та ін.
63 Петровський В. Історія України: Заборонені кохання.
63 Пчілка О. Викинуті українці.
63 Реєнт О., Коляда І. Україна між світовими війнами.
63 Рубель В. Історія середньовічного Сходу: Підручник.
63 Рубель В. Нова історія Азії та Африки: Постсередньовічний Схід.
63 Савченко В. Україна масонська.
63 Світова історія: ХХ століття. Енциклопедичний словник / За ред. Ігора Підкови та Романа Шуста.
63 Скрипник О. Український слід у розвідці.
63 Смаль-Стоцький М. Буковинська Русь. Культурно-історичний образок.
63 Снігур І. Чернівці і чернівчани.
63 Стрижак В. М., Мітягін В. Ю. УСЕ. Всесвітня історія.
63 Сушинський Б. Князі та полководці Стародавньої України.
63 Сушинський Б. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV–XIX ст. Історичні есе у 2-х томах. Том І. (Друге, доповнене видання).
63 Сушинський Б. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців XV–XIX ст. Історичні есе у 2-х томах. Том ІІ. (Друге, доповнене видання).
63 Сушинський Б. Тарас Шевченко: геній – в самотності.
63 Табачник Д. Українці зарубіжжя та Україна. Довідник.
63 Терещенко Ю., Осташко Т. Український патріот з династії Габсбургів (Василь Вишиваний).
63 Тіндалл Дж. Історія Америки. Шосте видання.
63 Увесь світ / Пер. з англ.: Оформл. серії І. Сальникової. (Усе про все).
63 Україна: Литовська доба 1320 – 1569.
63 Україна–Європа: Хронологія розвитку (1000 1500). – Т. 3.
63 Україна–Європа: Хронологія розвитку (1500 1800). – Т. 4.
63 Україна–Європа: Хронологія розвитку (з стародавніх часів і до початку нашої ери, з початку нашої ери по 1000 р.). – Т. 1, 2.
63 Уривалкін О. М. Довідник з історії України.
63 Францоз К. Е. Ucrainica. Культурологічні нариси.
63 Шльонський Д., Браславець О. Андріївський узвіз. Його історія і путівник по Музею Однієї Вулиці.
63 Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України.
65 Безуглий В. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
65 Економічна Енциклопедія. 1 том. А – К.
65 Економічна Енциклопедія. 2 том. К – П.
65 Економічна Енциклопедія. 3 том. П – Я.
65 Заблоцький Б. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка: Посібник.
65 Мочерний С. Економічна теорія.
65 Скібіцька Л. Діловодство.
65 Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. За ред. Бріцина В.
65 Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А. С. Філіпенко.
65 Чайка Г. Культура ділового спілкування менеджера: Навч. посіб.
65 Юрківський В. Регіональна економічна і соціальна географія.
65 Якокка. Автобіографія. Лі Якокка з Вільямом Новаком.
66 Арон Реймон. Опій інтелектуалів.
66 Кирилюк Ф. Політологія Нової доби: Посібник.
66 Малий етнополітологічний словник.
66 Політична історія України. Посібник.
66 Політологія: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / М. І. Панов (керівн. авт. кол.), Л. М. Герасіна, В. С. Журавський та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп.
66 Політологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. В. Бабкіної.
66 Примуш М. В. Політичні партії: історія та теорія.
66 Тимошенко Н. Корпоративна культура: діловий етикет.
66 Шведа Ю. Політичні партії.
66 Юля. Второе дыхание. Авт.-сост. Кокотюха А.
66 Юрій М. Етика. Підручник.
67 Риторика загальна та судова: Навч. посіб. / С. Д. Абрамович.
67 Семерак О. С., Семерак І. О. Основи правознавства.
68 ЛапінВ. Безпека життєдіяльності людини.
70 Миропольська Н. Художня культура світу: Арабо-мусульманський культурний регіон. Африканський культурний регіон. Індійський культурний регіон. Делекосхідний культурний регіон. Латиноамериканський культурний регіон. Північноамериканський культурний регіон: Навч. посіб.
70 Щолокова О. Світова художня культура: Від первісного суспільства до початку середньовіччя: Навч. посіб.
71 Біла А. Сюрреалізм. Наукове видання.
71 Гатальська С. Філософія культури. Підручник.
71 Гіптерс З. Культурологічний словник-довідник.
71 Греченко В. Історія світової та української культури.
71 Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст.
71 Кордон М. Українська та зарубіжна культура.
71 Матвєєва Л. Культурологія: курс лекцій.
71 Подольська Є. Кредитно-модульний курс культурології.
71 Подольська Є. А., Лихвар В. Д., Погорілий Д. Є. Культурологія: 100 питань – 100 відповідей.
72 Діячі науки і культури України. Нариси життя та діяльності. За заг. ред. А. П. Коцура, Н. В. Терес.
72 Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. 1841 – 2008.
74 Видатні українські педагоги. Інформаційний довідник.
74 Волкова Н. Професійно-педагогічна комунікація.
74 Козловський О. Швидкочитання. 800 слів за хвилину: Як одержувати максимум інформації при мінімумі витрат часу.
74 Корчак Я. Дитя людське: Вибрані твори / пер. з пол.
74 Ніколенко О., Бардакова Ю. Вивчення поезії ХХ століття у школі: Г. Аполлінер, Р. М. Рільке.
74 Остапенко Н. М., Симоненко Т. В., Руденко В. М. Технологія сучасного уроку рідної мови: навч. посіб.
74 Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги.
74 Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка.
74 Семиченко В. А. Психологія педагогічної діяльності.
74 Українська педагогіка в персоналіях. Т.1.
74 Українська педагогіка в персоналіях. Т.2.
74 Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки.
74 Цимбалюк І. Психологія спілкування.
74 Червона Книга України.
74 Шляхтун П. П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін.
76 Гнатюк О. Польсько-український діалог: часопис KULTURA та його спадщина.
76 Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації.
76 Капелюшний А. О. Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки.
76 Михайлин І. Історія української журналістики ХІХ століття: Підручник.
76 Потятиник Б. Інтернет-журналістика.
76 Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет.
76 Яковець А. Телевізійна журналістика. Теорія і практика.
77 Ленц Ніколаус. 1000 дитячих жартів та приколів: Пер. з нім.
78 Кушнаренко Н. Бібліотечне краєзнавство.
79 Рутинський М. Музеєзнавство. Навчальний посібник.
79 Хорев В. Антикварная мебель своими руками / Серия «Стильные штучки».
79 Якубовський В. І. Музеєзнавство.
80 Лучик В. Вступ до слов’янської філології: Підручник. (Альма-матер).
80 Мала філологічна енциклопедія / уклали: Скопненко О. І., Цимбалюк Т. В.
80 Харчук Р. Сучасна українська проза: Постмодерний період: Навч. посібник. (Альма-матер).
81 Агабекян И. Английский для экономистов. (англ.).
81 Англійська мова для повсякденного спілкування: Підручник/ В. К. Шпак та ін. (англ.).
81 Балла М. І. Новий англо-український словник.
81 Бацевич Ф. Духовна синергетика рідної мови : Лінгвофілософські нариси: монографія.
81 Бацевич Ф. Нариси з лінгвістичної прагматики.
81 Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник.
81 Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної генології.
81 Бацевич Ф. С. Філософія мови.
81 Бондар О. І. та ін. Сучасна українська мова.
81 Бурячок А. А. Українсько-російський транслітерований словник власних імен і найпоширеніших прізвищ.
81 Вакарюк Л. О., Панцьо С. Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір.
81 Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики.
81 Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. 250 000 слів.
81 Верба Г. Граматика сучасної англійської мови (довідник). (англ.).
81 Войцева О. Польська мова: Навчальний посібник. (польс.).
81 Воробйова І. English in practice. Business ekonomic course./ Ділова англійська мова. Бізнес-курс з економіки: Навч. пос. (англ.).
81 Головащук С. І. Орфографічний словник складних слів української мови: понад 23 000 слів.
81 Горпинич В. О. Морфологія української мови.
81 Грамматика английского языка / В. Л. Каушанская и др. (англ.).
81 Губерначук С. Трипілля і українська мова.
81 Даниленко Л. І. Чеська мова: Підручник для студентів ВНЗ.
81 Дорошенко Т. Великий комплексний словник української мови.
81 Дорошенко Т. С. Словник українського правопису.
81 Дудик П. С. Стилістика української мови.
81 Дудик П. С., Прокопчук Л. В. Синтаксис української мови.
81 Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т. 1. Під керівництвом Барбари Кассен.
81 Єщенко Т. А. Лінгвістичний аналіз тексту.
81 Жайворонок В. Велика чи мала літера? Словник-довідник.
81 Жайворонок В. Знаки української етнокультури. Словник-довідник.
81 Загнітко А. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування.
81 Звонська Л. Латинська мова. Підручник.
81 Зубков М. Практичний словник синонімів української мови.
81 Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник.
81 Зубков М. Універсальний довідник. Українська мова. П’яте видання.
81 Калашник В. С. Словник фразеологічних антонімів української мови. Полюга Л. М. Повний словник антонімів української мови.
81 Капелюшний А. Практичний посібник-довідник журналіста: Редагування в ЗМІ: Аналіз і перевірка фактичного матеріалу.
81 Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства.
81 Кириченко Т. С. та ін. Нариси загального мовознавства. Мова, її будова та функції. Ч. 1.
81 Кириченко Т. С. та ін. Нариси загального мовознавства. Основні етапи розвитку науки про мову. Ч. 2.
81 Кияк Т. Deutsch. Розмовні теми: Навчальний посібник. (німец.).
81 Коваль А. Знайомі незнайомці. Походження назв поселень України.
81 Коваль А. Спочатку було слово.
81 Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства.
81 Кочерган М. Загальне мовознавство: Підручник.
81 Кочерган М. П. Вступ до мовознавства.
81 Крижанівська О. Історія української мови.
81 Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту.
81 Латинська фразеологія. Словник-довідник.
81 Ленець К. В., Ставицька Л. О. Короткий російсько-український словник контрастивної лексики: Понад 7000 слів.
81 Леута О. І., Гончаров В. І. Старослов’янська мова.
81 Лінгвістичний аналіз. Практикум. За ред Г. Р. Передрій.
81 Малишев В. Новий німецько-український і українсько-німецький словник. (німецька).
81 Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Л. С. Панова та ін. (серія «Альма-матер»).
81 Мозговий І. Українська мова у професійному спілкуванні.
81 Мюллер В. Великий німецько-український словник.
81 Наливайко С. Тисяча найновіших тлумачень давніх українських назв, імен, прізвищ.
81 Нечволод Л. І., Бездітко В. І. Універсальний словник української лексики. Синоніми, антоніми, омоніми.
81 Новак І. Чесько-український словник. (чеська).
81 Новейший русско-украинский, украинско-русский словарь.
81 Новейший французско-русский, русско-французский словарь. (франц.).
81 Новий довідник: Українська мова. Українська література.
81 Нові слова та значення: словник.
81 Осипов П. І. Чому ми так говоримо.
81 Перехрест В. І. Російсько-український словник з математики, фізики та інформатики: 46000 термінів.
81 Півторак Г. П. Білорусько-український словник.
81 Польсько-український та українсько-польський словник.
81 Полюга Л. М. Словник українськиї морфем: понад 45000.
81 Російсько-український словник-довідник: Близько 102 тис. слів і словосполучень / Упоряд. О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк; За ред. В. М. Бріцина.
81 Семенюк О. А., Паращук В. Ю. Основи теорії мовної комунікації.
81 Сімович Василь. Праці у двох томах. Том 1: Мовознавство.
81 Словник синонімів української мови: В 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. Т. 1.
81 Словник синонімів української мови: В 2 т. / А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк, С. І. Головащук та ін. Т. 2.
81 Словник труднощів української мови: близько 100 000 слів / Укладач Уліщенко О. М. / за ред. Калашника В. С.
81 Словник української мови. У двадцяти томах. Том 1. А–Б.
81 Ставицька Леся. Арґо, жарґон, сленґ.
81 Сучасна українська мова. За ред. Пономарева О. Д.
81 Сучасний орфографічний словник: 150 000 слів / Укладач Петраковський О. Ю.
81 Сучасний словник іншомовних слів: Близько 20 тис. слів і словосполучень / Уклали: О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк.
81 Сучасний тлумачний словник української мови: 100 000 слів.
81 Тихий Олекса. Мова – народ. Висловлювання про мову та її значення в житті народу.
81 Ткач Л. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Частина 1: Матеріали до словника.
81 Ткач Л. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Частина 3: Буковинська фразеологія у міжмовних зв’язках та в загальноукраїнському контексті.
81 Ткач Л. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Частина 2: Джерела і соціокультурні чинники розвитку.
81 Ткаченко О. Мова і національна ментальність.
81 Ужченко В. Фразеологія сучасної української мови. Навчальний посібник.
81 Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу. № 2.
81 Український правопис.
81 Українсько-польський словник тематичної лексики: Бл. 8 000 слів і виразів.
81 Українсько-російський словник наукової термінології/ За заг. ред. Л. О. Симоненко.
81 Універсальний словник української мови: Орфоепічний. Словотворчий. Етимологічний.
81 Цегельська М. Great Britain: Geography, History, Language. (англ.).
81 Цимбалюк Ю. В. Англо-латинсько-українсько-російський словник афоризмів.
81 Чуракова Л. П. Латинсько-український та українсько-латинський словник.
81 Шевчук С. В. Російсько-український словник ділового мовлення.
81 Шкуратяна Н. Сучасна українська літературна мова. Модульний курс.
81 Шкуратяна Н. Сучасна українська літературна мова: Навч. посібник.
81 Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя.
81 Шульжук К. Ф. Синтаксис української мови.
81 Ющук І. Українська мова: Підручник.
81 Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації.
81 Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації.
82 Антологія українського міфу: Етіологічні, космогонічні, антропогонічні, теогонічні, солярні, лунарні, астральні, календарні, історичні міфи. У 3 т. – Т. 1 / Зібрав та упоряд. В. Войтович.
82 Антологія українського міфу: Потойбіччя. У 3 т. – Т. 3 / Зібрав та упоряд. В. Войтович.
82 Антологія українського міфу: Тотемічні міфи. У 3 т. – Т. 2 / Зібрав та упоряд. В. Войтович.
82 Войтович В. Українська міфологія. – Вид. 2-ге, стереотип.
82 Казки мого дитинства: До цієї збірки увійшли вісім народних казок для дітей.
82 Музичні казки. Упорядник Рогінська Г. Ю.
82 Руснак І. Є. Український фольклор.
82 Українська фольклористика. Словник-довідник. (М. Чорнопиский).
82 Українські народні думи та історичні пісні: героїчний епос: збірник.
82 Чарівні історії. Казки. Серія «Енциклопедія золотих казок» / Переказав українською Б. Чайковський.
82 Юречко В. Від тосту до тосту.
83 Агеєва Віра. Жіночий простір: феміністичний дискурс українського модернізму.
83 Альманах ЛітАкцент. 2008. Вип. № 1.
83 Альманах ЛітАкцент. 2008. Вип. № 2.
83 Антична література / Миронова В. М. (кер. авт. кол.), михайлова О. Г., Мегела І. П. та ін.: Навч. посіб..
83 Антична література Греція. Рим. Хрестоматія / Упорядники: Михед Т. В., Якубіна Ю. В.
83 Білоус П. В. Історія української літератури ХІ–ХVIII ст.
83 Білоус П. В. Українська література ХІ – ХVІІІ ст.
83 Блум Гаролд. Західний канон: книги на тлі епохи.
83 Бойченко О. Аби книжка.
83 Великий Каменяр. Проза та драматургія Івана Франка.
83 Відлуння самотності: Кнут Гамсун та контекст українського модернізму / Упоряд. Ю. Ємець-Доброносова.
83 Волощук Є. Зарубіжна література. Хрестоматія-посібник для 11-го кл.
83 Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури.
83 Гнідан О. Д. та ін. Історія української літератури ХІХ ст. т. 2.
83 Гнідан О. Д. та ін. Історія української літератури. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. т. 2.
83 Грабович Григорій. До історії української літератури.
83 Гундорова Т. Невідомий Іван Франко: Грані Ізмарагду.
83 Гундорова Т. ПроЯвлення Слова.
83 Давиденко Г. Й., Величко М. О. Історія зарубіжної літератури XVII-XVIII століття.
83 Давиденко Г. Й., Чайка О. М. Історія зарубіжної літератури ХІХ – початок ХХ століття.
83 Давньоримська література. У 2 кн. Кн. 1.
83 Давньоримська література. У 2 кн. Кн. 2.
83 Давня українська література X-ХVIII ст. Твори: для серед. та ст. шк. віку.
83 Даниленко В. Лісоруб у пустелі.
83 Домбровський В. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика.
83 Донцов Д. Літературна есеїстика.
83 Європа – минуле і майбутнє. Візії та ревізії. (Матеріали міжнародної конференції пам’яті Єжи Ґедройця).
83 Забужко О. Notre Dame D’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій.
83 Забужко О. Репортаж із 2000-го року.
83 Забужко О. Шевченків міф України.
83 Залеська-Онишкевич Л. Текст і гра. Модерна українська драма.
83 Зарубіжна література. Хрестоматія-посібник для 9-го кл.
83 Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. Т. 1: А–К / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського.
83 Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. У 2 т. Т. 2: Л–Я / За ред. Н. Михальської та Б. Щавурського.
83 Зборовська Н. Код української літератури: проект психоісторії новітньої української літератури.
83 Зборовська Н. В. Психоаналіз і літературознавство.
83 Іванишин В. Нариси з теорії літератури.
83 Іванишин В. П. Нариси з теорії літератури.
83 Історія зарубіжної літератури ХХ ст. / за ред. Кузьменка В. І.
83 Історія української літератури. т. 1.
83 Історія української літератури. т. 2.
83 Кирилова В. Спогади про Соломію Павличко.
83 Костенко А. Леся Українка.
83 Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т. 1. / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів.
83 Літературознавча енциклопедія: У двох томах. Т. 2. / Авт.-уклад. Ю. І. Ковалів.
83 Любов славетних письменників у листах і в житті: Збірник художньо-документальних нарисів / Авт.-упоряд. В. О. Кирилюк. (Серія «Серця скоряються коханню»).
83 Малютіна Н. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст.
83 Мамрак А. Вступ до теорії перекладу.
83 Мацько Л. Риторика: Навч. посіб.
83 Мацько Л. Стилістика української мови: Підручник.
83 Мегела Іван. У світі вічних образів: Статті, лекції, відгуки.
83 Мельник Я. ...І остання часть дороги: Іван Франко 1908 – 1916.
83 Мірошниченко Л. Леся Українка. Життя і тексти.
83 Мовчун А. Рідне слово. Українська дитяча література. Книга друга.
83 Мовчун А. Рідне слово. Українська дитяча література. Книга перша.
83 Наєнко М. Історія українського літературознавства і критики.
83 Наєнко М. Історія українського літературознавства: Підручник.
83 Наливайко Д. С., Шахова К. О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму.
83 Неврлий М. Минуле й сучасне. Збірник слов’янознавчих праць.
83 Німецькомовні письменники. Довідкове видання.
83 Новик О. Історія української літератури (давньої).
83 Оліфіренко С. М., Оліфіренко В. В. Універсальний літературний словник-довідник.
83 Онуфрієнко Г. Риторика.
83 Основи українсько-російського перекладу. Практикум.
83 Павличко Д.В. Літературознавство. Критика: т. 2.
83 Павличко Соломія. Зарубіжна література: дослідження та критичні статті.
83 Павличко Д. В. Літературознавство. Критика: т. 1.
83 Пащенко В. І. Антична література: Підручник. – вид. 2-ге, стереотип.
83 Підгайний С. Українська інтелігенція на Соловках. Недостріляні.
83 Поліщук Я. І ката, і героя він любив...: Михайло Коцюбинський: літературний портрет.
83 Поліщук Я. Література як геокультурний проект.
83 Полювання на «Вальдшнепа». Розсекречений Микола Хвильовий. + фільм на DVD «Цар і раб хитрощів».
83 Потяг 76. Центральноэвропейський часопис. Балканський експрес.
83 Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. Між ідеєю і формою. Що таке «Молода Муза»?
83 Світ від А до Я. Хрестоматія світової літератури для початкової школи. У 3-х кн. Кн. 1: Австралія – Ірландія.
83 Світ від А до Я. Хрестоматія світової літератури для початкової школи. У 3-х кн. Кн. 2: Ісландія – Португалія.
83 Світ від А до Я. Хрестоматія світової літератури для початкової школи. У 3-х кн. Кн. 3: Росія – Японія.
83 Сімович Василь. Праці у двох томах. Том 2: Літературознавство. Культура.
83 Словник тропів і стилістичних фігур / авт-укладач В. Ф. Святовець.
83 Стадников Г. В. Хрестоматия по литературе средневековья. Т. 1.
83 Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням.
83 Таємниці віків. Українські народні думи, легенди, перекази, пісні, казки...
83 Тарнашинська Л. Українське Шістдесятництво: профілі на тлі покоління.
83 Українські письменники. Довідник.
83 Ушкалов Л. Сковорода та інші.
83 Франко Іван. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р.
83 Чижевський Д. І. Історія української літератури.
83 Чижевський Д. І. Порівняльна історія слов’янських літератур.
83 Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література XVI-XVIII століть: У 2 кн. Книга перша: Ренесанс. Раннє бароко.
83 Шевчук В. Муза Роксоланська: Українська література XVI-XVIII століть: У 2 кн. Книга друга: Розвинене бароко. Пізнє бароко.
83 Шкандрій М. В обіймах імперії. Російська і українська літератури новітньої доби.
83 Якимович Б. З. Іван Франко – видавець. Книгознавчі та джерелознавчі аспекти.
84 Апулей. Золотой осел.
84 Абе Кобо. Жінка в пісках.
84 Альманах поезій та перекладів/ поетична збірка Meridian Cernowitz.
84 Андрухович Ю. ДезОрієнтація на місцевості.
84 Андрухович Ю. Екзотичні птахи і рослини з додатком «Індія». Колекція віршів.
84 Андрухович Ю. МоскОвіада.
84 Андрухович Ю. Таємниця.
84 Апдайк Дж. Россказни Роджера.
84 Арістофан. Комедії.
84 Багряний І. Людина біжить над прірвою.
84 Багряний І. Сад Гетсиманський.
84 Багряний І. Тигролови.
84 Багряний І. Тигролови. Роман. − Морітурі.
84 Багряний І. Тигролови; Морітурі.
84 Бальзак Оноре де. Гобсек. Шаргеневая кожа. Отец Горио.
84 Бальзак оноре де. Утраченные иллюзии.
84 Барка В. Жовтий князь.
84 Бжехва, Ян. Академія пана Ляпки: повість-казка.
84 Божье око: Старая добрая фантастика. Новые имена.
84 Боккаччо Дж. Декамерон.
84 Борхес Хорхе Луїс. Алеф.
84 Бронте Емілі. Грозовий перевал.
84 Буличов К. Підземний човен.
84 Буличов К. Подорож Аліси.
84 Вайлд Оскар. Портрет Доріана Грея.
84 Вайно М. Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету.
84 Вдовиченко Галина. Пів’яблука. Роман.
84 Велесова книга: духовний заповіт предків.
84 Веллс Г. Невидимець. Машина часу.
84 Виан Б. Серцедер.
84 Вильмонт Е. Зюзюка.
84 Вильмонт Е. Подсолнухи зимой (Крутая дамочка 2).
84 Винниченко В. Вибрані твори. Оповідання. Повість. Романи.
84 Винничук Ю. Груші в тісті.
84 Винничук Ю. Кнайпи Львова.
84 Винокуров О. Зоряний гість: Для мол. шк. віку.
84 Вишневський, Януш Леон. С@мотність у Мережі: роман.
84 Вільде І. Метелики на шпильках. Б’є восьма. Повнолітні діти.
84 Вільде І. Сестри Річинські.
84 Вільде І. Сестри Річинські: роман.
84 Вільсон Ч., Макспедден Д. Робін Гуд : переказ балад. Скотт В. Айвенго: роман.
84 Вітковський М. Хтивня.
84 Вовчок М. Оповідання.
84 Вольвач П. Південний Схід. Поезії.
84 Вольвач П. Триб: Поезії.
84 Вороний М. «Євшан-зілля», поема; Поезії; Переклади.
84 Вулф Т. Взгляни на дом свой, ангел.
84 Ґабор В. Від Джойса до Чубая.
84 Гаєвська Н. М. Українська література ХІХ століття: хрестоматія.
84 Гамсун Кнут. Містерії.
84 Гарсиа Маркес. Сто лет одиночества.
84 Гауф В. Казки.
84 Гашек Я. Пригоди бравого вояка Швейка.
84 Геродот. Історії в дев’яти книгах.
84 Гессе Г. Игра в бисер.
84 Гессе Г. Степной волк.
84 Глазовий Павло. Гуморески старі й нові.
84 Гоголь М. Всі повісті.
84 Гоголь М. Тарас Бульба.
84 Гоголь Т. Тарас Бульба. Вій. Вечори на хуторі поблизу Диканьки.
84 Голсуорсі Дж. Сага про форсайтів частина 1.
84 Голсуорсі Дж. Сага про форсайтів частина 2.
84 Ґольдоні Карло. Комедії.
84 Горак Р. Кров на чорній ріллі: Есе-біографія Василя Стефаника.
84 Горак Р. Твого ім’я не вимовлю ніколи: Повість-есе про Івана Франка.
84 Ґордер Ю. Світ Софії. Роман про історію філософії.
84 Гофман Е. Казки.
84 Гофман Е.Т.А. Крихітка Цахес.
84 Гофман Э. Житейские воззрения кота Мурра. Новеллы. Сказки.
84 Ґрасс Ґюнтер. Кіт і миша.
84 Гримич М. Варфоломієва ніч: Роман.
84 Гримич М. Еґоїст: Роман.
84 Грін О., Пурпурові вітрила. Та, що біжить по хвилях. Сент-Екзюпері А. де. Маленький принц.
84 Гюго В. Собор Парижской Богоматери.
84 Гюго В. Собор Паризької Богоматері.
84 Давньогрецька трагедія: Есхіл, Софокл, Евріпід.
84 Даниленко В. Газелі бідного Ремзі.
84 Даниленко В. Кохання в стилі бароко.
84 Данилова. Благородные девицы. Воспитанницы Смольного института.
84 Данте. Божественна комедія. Пекло: Для ст. шк. віку / Пер. з італ. Є. Дроб’язка. (Б-ка шк. класики).
84 Дашвар Люко. РАЙ.центр.
84 Денисенко Л. Корпорація ідіотів.
84 Дереш Любко. Намір!
84 Дереш Любко. Поклоніння ящірці. Роман.
84 Дереш Любко. Трохи пітьми або На краю світу.
84 Дефо Д. Робінзон Крузо.
84 Джером К. Трое в лодке, не считая собаки.
84 Джером К. Джером. Троє в одному човні (як не рахувати собаки).
84 Джойс Джеймс. Портрет художника в юности. Роман. Рассказы.
84 Дімаров А. А. Друга планета; Три грані часу: Фантаст. Повісті.
84 Дімаров А. А. Українська вендета: Повісті.
84 Дністровий А. Дрозофіла над томом Канта.
84 Довлатов С. Речь без повода… или Колонки редактора.
84 Дойль Артур Конан. Пригоди Шерлока Холмса.
84 Дюпарк Э. Воительницы. О самых прекрасных и о самых бесстрашных.
84 Дюрренматт Фрідріх. Суддя і його кат.
84 Дяченки Марина та Сергій. Крило.
84 Єрофєєв В. В. Енциклопедія російської душі: роман / Віктор Єрофєєв; переклав Василь Шкляр.
84 Жадан C. Марадона.
84 Жадан С. Anarchy in the UKR.
84 Жежера В. та ін. Авторська колонка. Збірка есеїв. / Жежера В., Пиркало С., Бондар А., Рабчук М.
84 Жовна О. Її тіло пахло зимовими яблуками: Оповідання та повісті.
84 Жолдак Б. Гальманах.
84 Жолдак Б. Коли генії плачуть.
84 Забужко О. Let my people go: 15 текстів про українську революцію.
84 Забужко О. Друга спроба: Вибране.
84 Забужко О. Книга Буття. Глава четверта: Повісті.
84 Забужко О. Сестро, сестро.
84 Захарченко О. Брат і сестра.
84 Зачароване місце: Українська літ. казка. Уклав Ю. Винничук.
84 Зворушене серце. Твори Ольги Кобилянської. У 2 кн. Кн. 1.
84 Зворушене серце. Твори Ольги Кобилянської. У 2 кн. Кн. 2.
84 Злочин і кара в українській прозі: зб. творів / упоряд. Л. Ф. Ковальська.
84 Іваничук Р. Бо війна – війною... Через перевал.
84 Ірванець О. Очамимря.
84 Кальвіно І. Наші предки.
84 Камю А. Чума.
84 Карпа І. Фройд би плакав.
84 Карпенко-Карий І. Будущина в руках нового покоління.
84 Карпенко-Карий І. П’єси.
84 Кафка Ф. Вибрані твори.
84 Кафка Ф. Превращение.
84 Кафка Ф. Процес.
84 Кафка Ф. Процесс. Замок.
84 Кіплінг, Редьярд. Мауглі.
84 Клейст Г. Обручение на Сан Доминго.
84 Кобилянська О. В неділю рано зілля копала.
84 Кобилянська О. Земля; Людина.
84 Кожелянко В. Ефіопська січ.
84 Кокотюха А. Колекція гадів.
84 Кокотюха А. Повзе змія.
84 Кокотюха А. Шукачі скарбів.
84 Кононенко Є. Бабусі також були дівчатами.
84 Кононенко Є. Без мужика.
84 Кононенко Є. Героїні та герої: статті та есеї.
84 Кононенко Є. Новели для нецілованих дівчат.
84 Королева Н. Без коріння. Во дні они. Quid est Veritas?
84 Кортасар Х. Другое небо.
84 Костенко Л. Берестечко.
84 Кропивницький М. Доки сонце зійде, роса очі виїсть.
84 Куліш Микола. П’єси.
84 Кундера Милан. Невыносимая лёгкость бытия.
84 Кундера Милан. Смешные любови.
84 Курков Андрій. Нічний молочник. Роман.
84 Лагерлёф С. Деньги господина Арне.
84 Лепкий Б. Трилогія: Кн. 2. Полтава.
84 Лепкий Б. Трилогія: Кн. 3. Мотря.
84 Ліндґрен Астрід. Знаменитий детектив Блюмквіст: Повісті: [Для мол. та серед. шк. віку] / Пер. зі швед. та післям. О. Д. Сенюк.
84 Лондон Джек, Сат-Ок. Смок і Малюк. Білий мустанг.
84 Лондон Джек. Мартін Іден.
84 Майданська С. Провідна неділя: Повісті.
84 Майданська С. Сподіваюся на тебе: Роман.
84 Малкович І. Вірші на зиму.
84 Матіос М. Вирвані сторінки з автобіографії.
84 Матіос М. Кулінарні фіглі.
84 Матіос М. Москалиця. Мама Маріца – дружина Христофора Колумба.
84 Матіос М. Солодка Даруся.
84 Матіос М. Чотири пори життя: Видання друге.
84 Матіос М. Щоденник страченої.
84 Мердок А. Лучше не бывает.
84 Мериме П. Хроника царствования Карла ІХ: Роман; Новеллы.
84 Метаморфози. 10 українських поетів останніх 10 років [Текст]: збірка / укл. С. Жадана; післям. В. Неборака.
84 Міфи Давньої Греції. Твори давньогрецьких авторів. У 2 кн. Кн. 1.
84 Міфи Давньої Греції. Твори давньогрецьких авторів. У 2 кн. Кн. 2.
84 Мольер. Полное собрание сочинений в одном томе.
84 Мольєр. Комедії.
84 Мопассан Гі де. Любий друг.
84 Мопассан Гі де. Новели.
84 Мопассан Гі де. Новели.
84 Моя Європа. Стасюк А. Корабельний щоденник. Андрухович Ю. Центрально-східна ревізія.
84 Музіль Р. Сум’яття вихованця Терлеса / З нім. пер. Ю. Прохасько; Передм. Д. Затонського.
84 Муракамі Харукі. Погоня за вівцею.
84 Надійний друг школяра: Книга для додатк. читання: (1-4 кл.).
84 Назарук, Осип. Роксоляна: іст. повість.
84 Найсмішніші байки: [Збірник].
84 Непочаті рудники. Твори І. С. Нечуя-Левицького. В 2 кн. Кн. 1.
84 Непочаті рудники. Твори І.С.Нечуя-Левицького. В 2 кн. Кн. 2.
84 Нестайко В. Тореадори з Васюківки.
84 Нечуй-Левицький І. Кайдашева сім’я.
84 Носов М. Вітя Малєєв у школі і вдома: Повість / Пер. з рос. А. Камінчука.
84 Носов М. Пригоди Незнайка та його друзів / Пер. з рос. Ф. Маківчука.
84 Носов М. Незнайко в Сонячному місті: Роман-казка у двох частинах: [Для мол. та серед. шк. віку] / Пер. з рос.Ф. Ю. Маківчука.
84 О’Хара Дж. Свидание в Самарре.
84 Окуневская Т. Татьянин день.
84 Очкур Н. Учора і завжди.
84 Павич Милорад. Ловцы снов.
84 Павич М. Вывернутая перчатка.
84 Павич М. Звёздная мантия: Астрологический справочник для непосвящённых.
84 Пелевин В. Generation «П».
84 Персько-таджицька література. Твори Рудакі, Фірдуосі, Хайяма, Румі, Нізамі, Сааді, Гафіза, Джамі.
84 Підмогильний В. Місто: Роман.
84 Плачинда Сергій. Словник давньоукраїнської міфології.
84 По, Едгар. Золотий жук.
84 Подерв’янський Лесь. Множення в умі, або Плинність часу.
84 Поети Празької школи: Срібні сурми. Антологія.
84 Покальчук Ю. Кама Сутра.
84 Покальчук Ю. Озерний вітер.
84 Полякова С. Белый кот.
84 Померанцев Ігор. КҐБ та інші…
84 Померанцев І. Винарні. Поезії, проза, есеї.
84 Пономаренко М. Жили-були дві жабки, або Цікаві пригоди Квапелі та Квамиті: Казки: Для дошк. та мол. шк. віку.
84 Потяг надій та інші залізничні сполучення. Ювілеєві залізничного сполучення в Галичині присвячується / Концепція, упорядкування та загальна редакція Тимофія Гавриліва.
84 Процюк С. Руйнування ляльки.
84 Процюк С. Троянда ритуального болю. Роман про Василя Стефаника.
84 Пушкін О. Вибране.
84 Ремарк Э. М. Триумфальная арка.
84 Римська драма. Плавт. Близнюки. Публій. Форміон. Сенека. Федра.
84 Рільке, Райнер Марія. Темні плачі: Поетичні твори у двох томах. Т. 1 / Упоряд., примітки Б. Щавурський. – Нім. мовою з паралельним українським перекладом.
84 Рільке, Райнер Марія. Темні плачі: Поетичні твори у двох томах. Т. 2 / Упоряд., примітки Б. Щавурський. – Нім. мовою з паралельним українським перекладом.
84 Роббинс Т. Тощие ножки и не только.
84 Робін Гуд: Старовинні англійські легенди.
84 Робски О. День счастья – завтра.
84 Роздобудько І. Ґудзик.
84 Роздобудько І. Зів’ялі квіти викидають.
84 Ростан Э. Сирано де Бержерак.
84 Саган Ф. Здраствуй грусть. Романы.
84 Саган Ф. Окольные пути.
84 Самчук У. Кулак. Месники. Віднайдений рай.
84 Самчук У. Марія; Куди тече та річка.
84 Сартр Ж.-П. Стена Фрейд.
84 Свифт Дж. Путешествия Гулливера.
84 Свіфт Джонатан. Мандри Гуллівера.
84 Сент-Екзюпері А. де. Маленький принц.
84 Сервантес С. М. де. Дон Кіхот: роман.
84 Сервантес С. Мігель де. Дон Кіхот.
84 Сковорода Г. Сад божественних пісень.
84 Скотт В. Айвенго.
84 Слапчук Василь. Жінка зі снігу: Повість.
84 Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури. Т. 1.
84 Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури. Т. 2.
84 Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури. Т. 3.
84 Слово многоцінне. Хрестоматія української літератури. Т. 4.
84 Сняданко Н. Чебрець в молоці.
84 Соколян М. Балада для Кривої Варги.
84 Спадщина поколінь. Прадавні українські літературні пам’ятки.
84 Стендаль Анрі-Марі. Червоне і чорне. Роман.
84 Стокер Брем. Граф Дракула.
84 Сучасна українська література кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст.
84 Сэлинджер Дж. Над пропастью во ржи. Роман. Повести.
84 Тарасюк Г. Ковчег для метеликів. Новели.
84 Тарасюк Г. Короткий танець на Віденському балу. Новели.
84 Тарасюк Г. Цінь Хуань Ґгонь. Роман-антиутопія.
84 Твен Марк. Пригодии Тома Сойєра. Пригоди Гекльберрі Фінна.
84 Твен Марк. Принц та жебрак. Янкі при дворі короля Артура.
84 Токарчук Ольга. Правік та інші часи. Роман (перекл. з польської).
84 Трициліндровий двигун любові. Андрухович Ю.; Дереш Л.; Жадан С.
84 Уайльд О. Портрет Дориана Грея.
84 Українська дитяча література. Хрестоматія.
84 Українська драматургія. Золота збірка.
84 Українська література ХІ – ХVІІІ ст.: хрестоматія /за ред. Білоуса П. В.
84 Українська література ХІ-ХVІІІ ст. Хрестоматія. Укл. Білоус П. В.
84 Українські літературні школи та групи 60–90-х рр. ХХ ст.: Антологія вибраної поезії та есеїстики.
84 Ульяненко Олесь. Знак Саваофа. Роман.
84 Ульяненко Олесь. Серафима. Роман.
84 Ульяненко О. Сталінка; Дофін Сатани: Романи.
84 Улюблені англійські вірші та навколо них.
84 Успенський Е. Дядя Федір, Пес і Кіт.
84 Фаулз Джон. Любовница французского лейтенанта.
84 Фаулз Джон. Кротовые норы.
84 Федькович Ю. Твори. Том 2. Проза. Повісті та оповідання.
84 Флобер Г. Пані Боварі.
84 Франко Іван. Вибране.
84 Франко Іван. Вибрані твори: В 3-х т. Т. 1: Поезії, поеми. 2-е вид., доп./ Ред. колегія: Скотний В. та інші; упор. Шалата М.
84 Франко Іван. Вибрані твори: В 3-х т. Т. 2: Проза, драматургія. 2-е вид., доп./ Ред. колегія: Скотний В. та інші; упор. Гузар З.
84 Франко Іван. Вибрані твори: В 3-х т. Т. 3: Літературознавство, публіцистика. 2-е вид., доп./ Ред. колегія: Скотний В. та інші; упор. Баган О.
84 Франко І. Абу Касимові капці.
84 Франко І. Мойсей; Перехресні стежки.
84 Франко І. Перехресні стежки.
84 Франко І. Поезія; Іван Вишенський; Мойсей; Перехресні стежки.
84 Хоткевич Г. Авірон; Камінна душа.
84 Цвейг С. Мария Стюарт. Нетерпение сердца.
84 Чапек, Карел. Війна з саламандрами.
84 Шевченко О. Аутсайдери.
84 Шевченко Т. Г. Кобзар.
84 Шевчук В. Роман юрби.
84 Шелли М. Франкенштейн или Современный Прометей. Роман. Повести
84 Шкляр В. Елементал.
84 Шкляр В. Чорний Ворон.
84 Шнайдер Р. Сестра сну: Роман; Лайно: П’єса / З нім. пер. М. Кушнір; Авт. передм. Т. Гаврилів.
84 Шоу Ирвин. Молодые львы. Люси Краун. Романы.
84 Шоу Б. Вибрані твори. Т. 1.
84 Шоу Б. Вибрані твори. Т. 2.
84 Щербак Ю. Час смертохристів. Міражі 2077 року: роман.
84 Юрьев З. Рука Кассандры.
84 Японська класична поезія.
84 Яременко В. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття. Книга перша.
84 Яременко В. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття. Книга друга.
84 Яременко В. Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ століття. Книга третя.
85 101 далматинець. Серія «Классика Уолта Діснея».
85 Архітектура Львова: Час і стилі. ХІІІ – ХХІ ст.
85 Белочкина Ю. Ландшафтный дизайн.
85 Біла А. Символізм: Наукове видання.
85 Біла А. Футуризм: Наукове видання.
85 Біленкова С. В. Архітектура Чернівців ХІХ – першої пол. ХХ століття.
85 Бірюльов Ю. Захаревичі: творці столичного Львова.
85 Бірюльов Ю. Мистецтво Львівської сецесії.
85 Велика ілюстрована енциклопедія історії мистецтв.
85 Вісник Число 15. Укрзахідпроектреставрація.
85 Вісник Число 16. Укрзахідпроектреставрація.
85 Вісник Число 17. Укрзахідпроектреставрація.
85 Вісник Число 18. Укрзахідпроектреставрація.
85 Дарунок Різдвяної казки. Колядки, віншівки, щедрівки.
85 Кара-Васильєва Т. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю».
85 Нога О. Іван Левинський: архітектор, підприємець, меценат.
85 Огнєва Т. Відбиток часу у дзеркалі буття: монографія.
85 Побережна Г. Загальна теорія музики.
85 Степовик Дмитро. Мистецтво ікони: Рим. Візантія. Україна.
85 Фар-Беккер Габриеле. Искусство модерна.
85 Хай М. Музично-інструментальна культура українців (фолькльорна традиція).
85 Черемський Кость. Традиційне співоцтво. Українські співці-музиканти в контексті світової культури.
85 Чернівецький художній музей. Мистецький альбом.
85 Чернівці. Фотоальбом (укр., англ., нім., рос. мовами).
86 Головащенко С. І. Біблієзнавство. Вступний курс.
86 Золота енциклопедія фен-шуй.
86 Игельник Лев. Учебник фэн-шуй.
86 Кислашко О. Життя і діяльність святих нашої землі Руси-України прославлених.
86 Кислашко О. Надія на Господа.
86 Костенко А. Числа судьбы.
86 Лубський В. Релігієзнавство: Підручник.
86 Лубський В. І., Лубська М. В. Історія релігій.
86 Надеждина Л. Славянский гороскоп на каждый день.
86 Повернення до Божого храму.
86 Ткаченко В. Астрология моды и красоты: Звёзды подскажут вам, как выглядеть неотразимо.
86 Шевченко В. Словник-довідник з релігієзнавства.
87 Бичко І. Філософія.
87 Горський В. С. Історія української філософії.
87 Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч. Вінквіста та В. Тейлора.
87 Естетика : Навч. посіб. / Колесніков М. та ін.
87 Історія української філософії: Підручник.
87 Левчук Л. Західноєвропейська естетика ХХ століття: Навч. посібник.
87 Надольний І. Філософія.
87 Нападиста В. Історія етики в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.): Навч. посібник.
87 Ортега-і-Гасет. Вибрані твори.
87 Причепій Є. Філософія.
87 Рокфеллер Д. Мемуари.
87 Симонс Р. Как с помощью фэн-шуй изменить свою жизнь.
87 Тофтул М. Етика.
87 Тофтул М. Логіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.
87 Філософія: ідеї, ідеології, персоналії: Ілюстрований енциклопедичний довідник.
87 Хоменко І. Логіка.
87 Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування.
87 Ящук Т. Філософія історії.
88 Варій М. Й. Психологія особистості: Навч. посібник.
88 Дрозденко К. Загальна психологія в практичному вимірі.
88 Дьяченко М. Психологический словарь-справочник.
88 Дэй Л. Практическая интуиция в бизнесе: Самоучитель по развитию интуиции.
88 Загальна психологія: Підручник / Скрипченко О. та ін.
88 Ложкін Г.; Пов’якель Н. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика.
88 Орбан-Лембрик Л. Психологія управління: Посібник.
88 Основи практичної психології: Підручник / В. Панок – Вид. 2-ге, стереотип.
88 Основи психології. За ред. Киричука О. В., Роменця В. А.
88 Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія. (серія «Альма-матер»).
88 Павелків Р. В., Цигипало О. П. Дитяча психологія. (серія «УСЕ»)
88 Роменець В. Історія психології ХХ ст.
88 Роменець В. Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження.
88 Роменець В. Психологія творчості: Навч. посібник. 3-тє вид.
88 Савчин М. В. Вікова психологія.
88 Савчин М. В. Педагогічна психологія.
88 Савчин М. В., Л. П. Василенко. Вікова психологія.
88 Сайтарли І. Культура міжособистісних стосунків.
88 Скібіцька Л. Конфліктологія.
88 Слепкова В. Психология семьи.
88 Степанов О. М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки.
88 Титаренко Т. М. Життєвий світ особистості у межах і за межами буденності.
88 Трофімов Ю. Психологія: Підручник.
88 Хигир Б. Ваш характер – на кончиках пальцев.
88 Шапарь В. Рабочая книга практического психолога.
88 Шейнов В. Скрытое управление человеком (Психология манипулирования).
88 Яценко Т. Теорія і практика групової психології: Активне соціально-психологічне навчання: Навч. посіб.
91 «Всесвіт» у ХХ сторіччі: Бібліогр. покаж. змісту укр. журналу інозем. літ. за 1925 2000 рр. / Укладачі О. І. Микитенко, Г. І. Гамалій.
92 Архітектура: Для дітей середнього шкільного віку / Авт.-упорядник Н. Ю. Безпалова. (Дитяча енциклопедія).
92 Велика книга ерудита.
92 Енциклопедія сучасної України. Том 1. (А).
92 Енциклопедія сучасної України. Том 2. (Б - Біо).
92 Енциклопедія сучасної України. Том 3. (Біо - Бя).
92 Енциклопедія сучасної України. Том 4. (В - Вог).
92 Енциклопедія сучасної України. Том 5. (Вод - Гн).
92 Енциклопедія сучасної України. Том 6. (Го - Гю).
92 Енциклопедія сучасної України. Том 7. (Ґ - Ді).
92 Енциклопедія сучасної України. Том 8. (Дл - Дя).
92 Етикет. Дитяча енциклопедія.
92 Історія речей. Дитяча енциклопедія.
92 Країни світу. Дитяча енциклопедія.
92 Леонтьєв Д. В. Архітектура України. Велика ілюстрована енциклопедія.
92 Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О. М. Степанов.
92 Сухомозський М. М. Україна у світі: Енцикл. довід.
92 Тварини. Дитяча енциклопедія.
92 Українські традиції і звичаї. Авт.-упор. Скляренко В. та ін. (Дитяча енциклопедія).
92 Фізика. Дитяча енциклопедія.

images/file/Нові надходження_за алфавітом_(1).doc

 Список нових надходжень (2010–2015 рр.)

20
Мусієнко М.М. Екологія: Тлумачний словник. – Київ, 2004.

22
Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Дослідження Всесвіту: минуле, сучасне, майбутнє» : збірник доповідей. – Чернівці, 2012.
Перехрест В.І. Російсько-український словник з математики, фізики та інформатики: 46000 термінів. – Київ, 2008. – 685 с.
Словник фізичної лексики. Українсько-англійсько-німецько-російський. – Київ, 1996.

26
Атаманюк М. Вугільні копальні Джурова і Новоселиці: Краєзнавчий нарис. – Снятин, 2013. – 88 с.
Гавриленко О.П. Екогеографія України: навч. посіб. – Київ, 2008.
Геффернен Майкл. Значення Європи. Географія та геополітика. – Київ, 2011.
Гуцуляк В.М. Ландшафтознавство: Теорія і практика: Навч. посібник. – Чернівці, 2008. – 168 с.
Легенди Буковини. (буклет). – Чернівці, 2011.
Буковина. Довідник туриста. – Чернівці, 2013. – 100 с.
Bukovyna. Довідник туриста. (англ. мовою). – Чернівці, 2013. – 100 с.
Bucovina. Довідник туриста. (рум. мовою). – Чернівці, 2013. – 100 с.
Bukowina. Довідник туриста. (польською мовою). – Чернівці, 2013. – 100 с.
Буковина. Справочник туриста. – Чернівці, 2013. – 100 с.
Комплексний атлас України. – Київ, 2005. – 96 с.
Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство. – Київ, 2008.
Петришин Г.П. «Карта Ф. фон Міґа» (1779-1782 рр.) як джерело до містознавства Галичини. – Львів, 2006.

28
Коляденко Г.І. Анатомія людини. – Київ, 2009.
Сегеда С. Антропологія: підручник для студ. – Київ, 2009. – 424 с.
Ходоровський Георгій Іванович. Лікар. Фізіолог. Науковець. Дипломат. Політик. Громадський діяч. Вчитель (до 70-ліття від дня народження). – Чернівці, 2008. – 224 с.
Чередарик М.І., Хлус Л.М., Скільський І.В. Рідкісні тварини Буковини та проблеми їх охорони: сторінками Червоної книги України. – Чернівці, 2001. – 176 с.

32
Мащенко І.Г. Енциклопедія електронних мас-медія. У 2 т. Том перший: Всесвітній відеоаудіолітопис: дати, події, факти, цифри, деталі, коментарі, персоналії. – Запоріжжя, 2006.
Мащенко І.Г. Енциклопедія електронних мас-медія. У 2 т. Том другий: Термінологічний словник основних понять і виразів: телебачення, радіомовлення, кіно, відео, аудіо. – Запоріжжя, 2006.

36
Дизайн інтер’єра / Упор. Шейкіна К.О. – Харків, 2010.
Чев’юк Ф.Ф., Чев’юк П.Ф., Захарчук В.М. «Кришталева чара, срібная креш». Особливості вживання алкогольних напоїв на Буковині. – Вижниця, 2013. – 90 с.

37
Слізков А.М., Луцик Р.В. Тлумачний словник з матеріалознавства та текстильних виробництв. – Київ, 2004.
Шевченко В.Е. Англо-український тлумачний словник редакційно-видавничої комп’ютерної термінології. – Київ, 2006.

51
Грибан В.Г. Валеологія : Підручник. – Київ, 2008.
Піскунова Л.Е. Безпека життєдіяльності : підручник. – Київ, 2014. – 224 с.
Пішак В.П., Ахтемійчук Ю.Т., Іващук О.І. Професори Буковинського державного медичного університету (1944 – 2009). – Чернівці, 2009.
Чайковський Ю.Б. Розгадки таємниць людини. Від Гіппократа до сьогодення: Розповіді. – Київ, 2004. – 190 с.: іл.
Чепига М.П., Чепига С.М. Стимуляція здоров’я та інтелекту. – Київ, 2006.
Богданович В. Как научиться говорить «Нет» и получить от жизни «Да!». – Санкт-Петербург, 2009.

60
Мангайм Карл. Ідеологія та утопія. – Київ, 2008.
Тези наукових робіт «Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 6-7 червня 2014 року). – Київ, 2014. – 144 с.
1913 год – «триумф» классической рациональности. Тезисы Х международно научной конференции. 20-23 ноября 2013 г. – Санкт-Петербург, 2013. – 127 с.
Шацька Барбара. Минуле – пам’ять – міт. – Чернівці, 2011. – 248 с.

63
Ахтемійчук Ю. Де вибухає дух. – Чернівці, 2014. – 240 с.
Бабух В.І., Бабух Т.В. Буковинська одіссея історичних знаменитостей. – Чернівці, 2012.
Балух В.О., Коцур В.П. Історія середніх віків: У 2-х т. Т. 1. Раннє Середньовіччя. – Чернівці, 2009.
Балух В.О., Коцур В.П. Історія середніх віків: У 2-х т. Т. 2. Високе і пізнє Середньовіччя. – Чернівці, 2010.
Балух В.О. Історія античної цивілізації: У 3-х т. Т. 3. Практикум. – Чернівці, 2008.
Балух В.О., Возний І.П., Коцур В.П. Історичні портрети античності та середньовіччя. – Чернівці, 2007.
Беркгоф Карел. Жнива розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою. – Київ, 2011. – 456 с.
Борець Ю. : Людина, воїн, меценат. – Львів, 2010.
Ботушанський Василь Мефодійович. Біобібліографія (До 75-річчя від дня народження). – Чернівці, 2010.
Ботушанський В.М. Степан Смаль-Стоцький – видатний діяч Буковини (Штрихи до портрета). – Чернівці, 2010.
Ботушанський В.М., Чайка Г.В. Еміграція з Буковини (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.). – Чернівці, 2009.
Ботушанський В.М., Брицький П.П., Чайка Г.В., Юрійчук Є.П. Осип Безпалко – видатний український громадський і політичний діяч. – Чернівці, 2013. – 88 с.
Ботушанський В. Степан Смаль-Стоцький – видатний діяч Буковини (Штрихи до портрета). – Чернівці, 2010.
Ботушанський В.М., Чайка Г.М. Еміграція з Буковини (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.). – Чернівці, 2009.
Брицький П.П. Голодомори в радянській Україні. – Чернівці, 2013.
Брицький П., Добржанський О. Буковинці на дипломатичній службі УНР та ЗУНР. – Чернівці, 2007.
Брицький П., Добржанський О., Юрійчук Є. Буковинці у боротьбі за українську державність. – Чернівці, 2007.
Брицький П.П., Бочан П.О. Німці, французи і англійці про Україну та український народ у ХVІІ–ХІХ століттях. – Чернівці, 2011.
Буковина в роки Першої світової війни 1914-1918 рр. – Чернівці, 2014. – 356 с.
Буркут І., Гакман С. Культурні маршрути. (рум., укр., англ.) – Румунія, 2009. – 149 с.
Буркут І. Русинство: минуле і сучасне. – Чернівці, 2009.
Буковина: національні рухи та соціально-політичні процеси 1918-1944 рр. Погляд дипломатів. – Чернівці, 2007.
Великий голод в Україні 1932-1933 років: у IV т. Т. І. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – Київ, 2008.
Великий голод в Україні 1932-1933 років: у IV т. Т. ІІ. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – Київ, 2008.
Великий голод в Україні 1932-1933 років: у IV т. Т.ІІІ. Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – Київ, 2008.
Возняк С.М. У пошуках суспільного ідеалу (І. Франко і соціалізм). Монографія. – Івано-Франківськ, 2007. – 176 с.
Гуйванюк М. Людина великого таланту і сумної долі: Тодор Васильович Тарнавський (1925-1989). – Чернівці, 2009. – 68 с.
Гуйванюк М.Р. Січовий рух у Галичині й на Буковині (1900-1914 рр.) – Чернівці, 2009. – 254 с. + вкл. 16 с.
Гусар Ю.С. Краплею серця падали сльози: Сага «Про п’ять колосків». – Чернівці, 2014. – 36 с.
Гусар Ю. Палій В. Священний курган край села. (Меморіал Пам’яті воїнам, які загинули під час Ставчанської битви 1739 року). – Чернівці, 2009.
Гусар Ю.С. Сила рідного кореня. – Чернівці, 2015. – 136 с. : іл.
Ігор Ґерета : Статті. Спогади. Світлини. – Тернопіль, 2012.
Дацюк Г., Рудакевич О. На хресній дорозі: історія родини Ліндфорсів-Русових у листуванні. – Чернівці, 2013.
Добржанський О., Старик В. Бажаємо до України! – Одеса, 2008.
Довженко без гриму: Листи, спогади, архівні знахідки. – Київ, 2014. – 472 с.
Донцов Дмитро. Дух Росії. – Київ, 2011.
Дорнік В., Карнер С. Окупація України 1918 року: Історичний контекст – стан дослідження – економічні та соціальні наслідки. – Чернівці, 2009.
Єфремов Сергій. Публіцистика революційної доби (1917–1920 рр.). У двох томах. Том 1. 9 березня 1917 р. – 28 квітня 1918 р. – Київ, 2013. – 648 с.
Єфремов Сергій. Публіцистика революційної доби (1917–1920 рр.). У двох томах. Том 2. 9 травня 1918 – 30 травня 1920 рр. – Київ, 2014. – 544 с.
Жалоба Ігор, Никифорак Михайло. Урядування та економіка Буковини (австрійський період). – Чернівці, 2008.
Життя і діяльність Степана Бандери: документи й матеріали. – Тернопіль, 2011. – 496 с.
З історії чернівецьких євреїв. – Чернівці, 2007.
Запорозькі козаки : атлас для школярів. 34 с. (Серія «Мій рідний край» / «Нікопольщина : Козацтво» ; вип. 1). – Нікополь, 2013.
Захарова О.Ю. Михаил Семенович Воронцов. Страницы биографии. – Симферополь, 2012.
Історико-політичні проблеми сучасного світу. Збірник наукових статей. Том 23 24. – Чернівці, 2011.
Історична панорама. Збірник наукових статей ЧНУ. Випуск 11. – Чернівці, 2010.
Історичні, політичні та культурні аспекти взаємин у контексті сучасних європейських процесів. т. ІІІ. – Чернівці, 2009.
Історія України : підручник. – Київ, 2014. – 360 с.
Історія українознавства : навч. посібник. – Київ, 2011.
Історія української культури : нац. підручник. – Київ, 2014. – 368 с.
Калинець І.О. Зібр. творів у 8-ми т. Т. 4: Близьке далеке : наук. розвідки. – Львів, 2012. – 376 с.
Калинець І.О. Зібр. творів у 8-ми т. Т. 5: Епоха гунів та її передісторія : у світлі Біблійних джерел. – Львів, 2012. – 256 с.
Калинець І.О. Зібр. творів у 8-ми т. Т. 7, кн. 1: Без заборола : статті, заяви, виступи. – Львів, 2013. – 528 с.
Калинець І.О. Зібр. творів у 8-ми т. Т. 7, кн. 2: Без заборола : статті, заяви, виступи. – Львів, 2013. – 530 с.
Качкан В.А. На гребені думки: Вибір праць у 3-х т. – Т. ІІ: Історія. Філософія. – Івано-Франківськ, 2015. – 416 с.
Качкан В.А. На гребені думки: Вибір праць у 3-х т. – Т. ІІІ: Етнологія, культурологія, пресологія. – Івано-Франківськ, 2015. – 424 с.
Качкан В., Качкан О. Нев’януча галузка калини. (Українські літератори, вчені, громадські діячі – в діаспорі). – Київ, 2011.
Качкан В., Качкан О. Пастори слова. (Українські літератори, вчені, громадські діячі – із священицьких родин). – Київ, 2011.
Керський Базиль, Ковальчик Анджей Ст. Розмови з Богданом Осадчуком. – Київ, 2009.
Киричок Б.Г. Глибоке коріння: нариси до історії рідного краю. – Ніжин, 2010. – 300 с., іл.
Кімпан-Кимпяну П., Кімпан-Кимпяну І. З високої верховини – до зеленої ліщини: Двомовна українсько-румунська Монографія про українські села Банатського краю та про село-комуну Копашиль (Копачеле) Карашсевирінського повіту. – Бухарест, 2008.
Комарницький С. Тарас Шевченко і Буковина (до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка). – Чернівці, 2013. – 68 с.
Кракалія Р. Невизнані герої. – Одеса, 2012.
Крупницький Б. Гетьман Мазепа та його доба. – Київ, 2008.
Крути. Січень 1918 року: док., матеріали, дослідж., кіносценарій. – Київ, 2010. – 880 с.
Куземська Ганна Хроніка нищення української Церкви, мови, культури, народу. – Київ, 2014. – 132 с.
Культури та релігії в історичній Буковині. Ретроспектива та перспективи розвитку. (Матеріали конференції). (рум., укр., англ.) – Румунія, 2011. – 350 с.
Куліш П. Жидотрєпаніє... – Київ, 2005.
Кюстін Альфонс де. Правда про Росію. – Київ, 2009.
Лазарович М.В. Історія України: Навч. посібник. – Київ, 2008.
Лановик Зоряна. Остап Тарнавський. – Львів, 1998.
Лубєнський Станіслав. Степовий пірат. – Чернівці, 2014. – 176 с.
Мацюк О. Замки і фортеці Західної України. – Львів, 2009.
Мизак Н.С. Українська кров під Монте-Кассіно: монографія. – Чернівці, 2013. – 276 с.
Мизак Н.С. «Українська Голгофа – Уманський розстріл 1941 року». – Чернівці, 2011. – 260 с.
Мизак Н.С. УПА-«Захід» і збройне підпілля ОУН у боротьбі за Українську Самостійну Соборну Державу у 1942–1960 рр. – Чернівці–Торонто, 2011, – 436 с.; іл.
Монтанеллі І. Історія греків. – Львів, 2010.
Мороз Р. Проти вітру. Спогади дружини українського політв’язня. – Харків, 2012.
«Новинка на площі цесарівни Елізабет» : Реклама та оголошення у чернівецькій пресі періоду 1848-1918 рр. (виставковий каталог). – Чернівці, 2015. – 48 с.
Петровський В.В., Семененко В.І. Історія України: Заборонені кохання: особистості, доля, почуття. – Харків, 2010.
Перша Львівська демократична: діяльність Львівської обласної ради народних депутатів Першого демократичного скликання (1990-1994). – Львів, 2012.
Питання історії України. Збірник наукових праць. Т.11. – Чернівці, 2008.
Питання історії України. Збірник наукових праць. Том 12. – Чернівці, 2009.
Питання історії України. Збірник наукових праць. Том 13. – Чернівці, 2010.
Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. (Збірник наукових праць). Том 1 (31). – Чернівці-Вижниця, 2011.
Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології. (Збірник наукових праць). Том 2 (30). Присвячується 135-річчю ЧНУ імені Ю.Федьковича та 70-річчю факультету історії, політології та міжнародних відносин. – Чернівці-Вижниця, 2010.
Підлуцький Олекса Постаті епохи. – Київ, 2010.
Ілля Попеску – людина, науковець, патріот. До 75-річчя. (румун. мовою) – Герца, 2014. – 88 с.
Помян Кшишоф Європа та її нації: Пер. з фр. Я. Кравця. – Львів, 2003. – 169 с.
Пчілка О. Викинуті українці : До жидівсько-української справи. – Київ, 2006.
Роксолана у світі : Історико-краєзнавчий збірник. – Івано-Франківськ, 2008.
Романюк Юрій. Слід на землі. – Чернівці, 2015. – 348 с.
Всесвіт Івана Руснака / Упор. Ю.С.Гусар. – Вижниця, 2014. – 280 с.
Селезінка Василь Місто моєї любові. Частина ІІ. – Чернівці, 2006.
Селезінка В. За четвертою стіною. – Чернівці, 2013.
Семенюк М. Ілюстрована історія Рогізної. – Чернівці, 2014. – 192 с.
Сеньків І. Гуцульська спадщина. Праці з життя і творчости гуцулів. – Чернівці-Верховина, 2014. – 528 с. : іл.
Сергійчук В. Український здвиг: Закерзоння 1939-1947. – Київ, 2004.
Сергійчук В. Український здвиг: Волинь 1939-1955. – Київ, 2005.
Сергійчук В. Український здвиг: Прикарпаття 1939-1955. – Київ, 2005.
Сергійчук В. Український здвиг: Поділля 1939-1955. – Київ, 2005.
Сергійчук В. Український здвиг: Наддніпрянщина 1939-1955. – Київ, 2005.
Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України. – Київ, 2000.
Сідак В., Осташко Т., Вронська Т. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника. – Київ, 2009.
Скіфи : одяг та орнамент. 28 с. (Серія «На допомогу народним майстрам» ; вип. 1). – Нікополь, 2013.
Скрипник О.В. Український слід у розвідці. – Київ, 2009.
Смаль-Стоцький М. Буковинська Русь. Культурно-історичний образок. – Чернівці, 2009.
Снайдер Т. Червоний Князь : Таємниці життя габсбурзького ерцгерцога. Монографія. – Київ, 2011.
Снайдер Тімоті. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569–1999. – Київ, 2012. – 464 с.
Старик В., Халавка Т. Соціалізація ромів Чернівецької області : історичний досвід та перспективи. – Чернівці, 2013.
Табачник Д.В., Попов Г.Д. Українці зарубіжжя та Україна: Довідник. – Київ, 2007.
Тіндалл Д.Б., Шай Д. Історія Америки. – Львів, 2010.
Юрій Тютюнник: від «Двійки» до ҐПУ. Документи і матеріали. – Київ, 2011. – 616 с.
Україна – Європа: Хронологія розвитку. Т.1, 2. З стародавніх часів і до початку нашої ери. З початку нашої ери по 1000 р. – Київ, 2009.
Україна – Європа: Хронологія розвитку. Т.3. (1000-1500). – Київ, 2008.
Україна – Європа: Хронологія розвитку: У 5 т. Т.4. 1500–1800. – Київ, 2008.
Україна: Литовська доба 1320 – 1569. – Київ, 2010.
Україна. Процеси націотворення. / Упор. Андреас Каппелер. – Київ, 2011. – 416 с.
Український націоналізм. Історія та ідеї. Науковий збірник. Випуск 1. – Дрогобич, 2009.
Уривалкін О.М. Довідник з історії України. – Київ, 2009.
Фольклористична монографія українців Сучавського повіту та румінів Чернівецької області МІС-ЕТК 722. – Сучава (Румунія), 2011-2012.
Францоз К.Е. Ucrainica. Культурологічні нариси. – Чернівці, 2010.
Харитон В.Я., Тимофійчук М.М. Снятин над Прутом: Частина перша. Нариси історії міста та околиць від найдавніших часів до початку ХХ століття. – Снятин, 2003. – 224 с. + 36 вкл.
Хрестоматія з історії західних та південних слов’ян (Давня доба, Середньовіччя) / за ред. В.І.Ярового. – Київ, 2011.
Чев’юк Ф., Захарчук В. Буковина і буковинці (Про історію краю і життя людей). – Львів, 2008. – 200 с.
Чучко Михайло. «И възят Бога на помощь». Соціально-релігійний чинник в житті православного населення північних волостей Молдавського воєводства та австрійської Буковини. – Чернівці, 2008.
Шевченко Н.Д. Черновицкая Атлантида. – Чернівці, 2014. – 152 с.
Шльонський Д., Браславець О. Андріївський узвіз. Його історія і путівник по Музею Однієї Вулиці. – Львів-Київ, 2008.
Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – Київ, 2009.

65
Економічний потенціал регіону: пріоритети використання: Монографія. – Чернівці, 2003. – 464 с.
Мочерний С.В. Економічна теорія. – Київ, 2009.
Нуссбаумер Алоїз Примусові робітники в Пінцґау: трудові відносини в період націоналізму, життєві історії. – Чернівці, 2015. – 192 с.
Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія. – Київ, 2013. – 368 с.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича в незалежній Україні: до 140-річчя від дня заснування. – Чернівці, 2015. – 512 с.
Юрківський В.М. Регіональна економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. – Київ, 2001.
Якокка. Автобіографія. – Київ, 2010.

66
Буркут І. Зброя останньої надії проти зброї відчаю. – Чернівці, 2007.
Буркут І. Колесников О. Виборчі технології: регіональний досвід. – Чернівці, 2009.
В незалежній Україні розквітає мій край. (Заставнівщина: хроніка подій за 20 років Незалежності). – Заставна, 2011.
Войцехівська І.Ф. Долі тисячі доріг. – Чернівці, 2014. – 704 с., іл.
Громадянське суспільство: емерджентність взаємозв’язків його підсистем: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 січня 2011 р. – Чернівці, 2011.
Коршук Р.М. Етнополітологія: Навчальний посібник. – Київ, 2011. – 200 с.
Ми йдемо! НаУКМА. Жовтень – грудень 2004 р. Хроніка подій. – Київ, 2005.
Монастирський В. Націоналізм: чим він є, або Чому українцям конче потрібно бути націоналістами. – Львів, 2012.
Пахльовська Оксана. Ave, Europa! Статті, доповіді, публіцистика (1989-2008). –Київ, 2008.
Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. Том VІ. – Чернівці, 2008.
Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. Т. ІХ. – Чернівці, 2010.
Політологічні та соціологічні студії. Зб. наукових праць. Т. VІІІ. – Чернівці, 2009. – 504 с.
Політологічні та соціологічні студії. Зб. наукових праць. Т. ІХ. – Чернівці, 2010. – 576 с.
Політологічні та соціологічні студії. Т. ХІ. Теорія та історія політичної науки: світовий та національний досвід : зб. наукових праць. – Чернівці, 2012. – 592 с.
Щербакова Ю. Цінності об’єднаної Європи : монографія. – Київ, 2014. – 208 с.
Юрій М.Ф. Етика : Підручник. – Київ, 2008.

67
Ave, Ukraina! Декларація про державний суверенітет України. Т. І-ІІ. – Київ, 2003.
Ave, Ukraina! Декларація про державний суверенітет України. Т. ІІ-ІІІ. – Київ, 2011.
Добржанський О., Старик В. Змагання за українську державність на Буковині (1914 -1921 рр.). Документи і матеріали. – Чернівці, 2009.
Історія розвитку органів влади на території Чернівецької області: монографія. – Чернівці, 2014. – 812 с.
Кельзен Ганс. Про сутність і цінність демократії. – Львів, 2013.
Семерак О.С., Семерак І.О. Основи правознавства. – Київ, 2008.

68
Мамчак М. Флотоводці України. Історичні нариси, хронологія походів. – Снятин, 2005. – 400 с.
Мамчак М. Україна: шлях до моря. Історія українського флоту. – Снятин, 2005. – 404 с.
Миценко І.М., Мезенцева О.М. Цивільна оборона: Навчальний посібник. – Чернівці, 2004. – 404 с.

71
Біла А. Сюрреалізм. – Київ, 2010.
Гінріхс Ян Пауль. Міф Одеси. – Київ, 2011.
Єврейські Чернівці. Незабутній образ : Ілюстрована карта-схема. – Київ, 2009.
Збігнєв Герберт. Варвар у саду. – Київ, 2008.
Збігнєв Герберт. Лабіринт біля моря. – Київ, 2008.
Збігнєв Герберт. Натюрморт із вудилом. – Київ, 2008.
Корогодський Р. Брама світла. Батьки. – Київ, 2004.
К’юбільє Жан-Марі. Порногламур. – Київ, 2009. – 176 с.
Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Погорілий Д.Є. Кредитно-модульний курс культурології. – Київ, 2006.
Свідзинський Анатолій. Синергетична концепція культури. – Луцьк, 2009.
Цидельковский С. Великие в Черновцах. – Черновцы, 2012.

72
Гусар Ю.С. Інтелігент у поглядах, вчинках, творчості : Штрихи до портрета літературознавця, критика, публіциста, педагога Віктора Косяченка. – Чернівці, 2011.
Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. 1841-2008. – Київ-Чернівці: Книги–ХХІ, 2010. – 688 с.
Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності. – Київ: Книги-ХХІ, 2010. – 464 с.
Нова подорож до Європи. – Львів, 2012.
Semper tiro: Науковий збірник на пошану і з нагоди 70-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка АН ВШ, заслуженого діяча науки і техніки України Качкана Володимира Атаназійовича. – Ів-Франк., 2010.
Чарґаф Ервін. Огляд здогадів. Вибране з творів. – Львів, 2005.
Юсов В., Юсов С. Вчені Хотинщини : Науково-популярний довідник для туристів. – Хотин, 2012.

74
Бабич Н. 15 не останніх із могікан. Педагоги і вчені Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Науковий нарис. – Чернівці, 2010.
Буковинський державний медичний університет. Історія і сьогодення (до 70-річчя). – Чернівці, 2014. – 272 с., іл.
Видатні українські педагоги. Інформаційний довідник. – Тернопіль, 2010.
Вишпінська Я.М. Музична освіта Буковини: досвід, тенденції, перспективи : навч. посібник. – Чернівці, 2011.
Вишпінська Я.М. Готуємось до професії вчителя музики (Вступ до спеціальності) : навч. посібник. – Чернівці, 2011.
Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація. – Київ, 2006.
Качак Т.В. Зарубіжна література для дітей: підручник. – Київ, 2014. – 416 с.
Ліщук В.С. Материнська школа : Навч. вид. Вчитися ніколи не рано і ніколи не пізно. Метод. рекоменд. щодо формування читацьких умінь у дітей раннього віку: Метод посібник. – Чернівці, 2006.
Остапенко Н.М., Симоненко Т.В., Руденко В.М. Технологія сучасного уроку рідної мови: навч. посіб. – Київ, 2011.
Персоналії в історії національної педагогіки. 22 видатних українських педагоги : Підручник / Бойко А.М., Бардінова В.Д. та ін. – Київ, 2004.
Платаш Л., Кобилянська Л. Омелян Попович : освітня діяльність та педагогічні ідеї : навч.-метод. посібник. – Чернівці, 2015. – 266 с.
Сележан Й.Ю. Основи національного виховання (Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти) : Хрестоматія. – Чернівці, 2006.
Той, хто відродив Могилянку: Зб. до 60-ліття В’ячеслава Брюховецького. – Київ, 2007.
Хижняк З.І. Ректори Києво-Могилянської академії. 1615-1817 рр. – Київ, 2002.
Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки. – Київ, 2004.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (резиденція православних митрополитів Буковини і Далмації). – Чернівці: Наші книги.
Школа мистецьких традицій. Матеріали наукової конференції, присвяченої 135-річчю від часу заснування Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І.Труша. – Львів, 2011.
Шляхтун П.П. Методика викладання соціально-гуманітарних дисциплін. – Київ, 2011.

75
Буковина інвестиційно-туристична. ІІ вип. – Чернівці, 2004.
La Boussole : естетичний журнал про подорожі Україною. Vol. 3. – 164 с.
Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. – Київ, 2010. – 248 с.
Панченко Т.Ф. Туристичне середовище: архітектура, природа, інфраструктура. – Київ, 2009.
Школа І.М., Корольчук О.П. Менеджмент туризму : підручник. – Чернівці, 2011. – 464 с.

76
Аньєс Ів. Підручник із журналістики: Пишемо для газет. – Київ, 2013. – 544 с.
Гнатюк О. Польсько-український діалог: часопис Kultura та його спадщина (до сторіччя Єжи Ґедройця). – Львів, 2007.
Голос епохи. З історії Чернівецького радіо. – Чернівці, 2010. – 340 с.
Душа, покликана любити. Штрихи до портрета Неоніли Милашенко. – Чернівці, 2012.
Журналістика: словник-довідник / авт.-уклад. І.Л.Михайлин. – Київ, 2013. – 320 с.
«Журналістика – то моя дорога до Істини». Інтерв’ю Жанни Одинської з Володимиром Михайловським. – Чернівці, 2015. – 64 с.
Інформаційний простір Буковини на початку третього тисячоліття. – 288 с. – Чернівці, 2012.
Капелюшний А.О. Телебачення прямого ефіру: практика мовлення, типові помилки. – Львів, 2011.
Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації. – Львів, 2009.
Книжкова поличка Юхима Гусара : Бібліографія. – Чернівці, 2012.
Королько В.Г., Некрасова О.В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика: Підр. для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, 2009. – 831 с.
Одинська Ж.О. На життєвих вертикалях. ІІ частина. – Чернівці, 2012.
Одинська Ж.О. На життєвих вертикалях. ІІІ частина. – Чернівці, 2014. – 280 с.
Потятиник Б. Інтернет-журналістика. – Львів, 2010.
Микола Смолінський: «Запрошую Вас до мікрофона...». – Чернівці, 2013.
Стівенс М. Виробництво новин: телебачення, радіо, Інтернет. – Київ, 2008.
Тимошик М. Як редагувати книжкові та газетно-журнальні видання: Практичний посібник. – Київ, 2012.
Яковець А.В. Телевізійна журналістика: теорія і практика. – Київ, 2007.

78
Кунанець Н.Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами: історія та сучасність. Монографія. – Львів, 2013. – 440 с.
Львівська національна наукова бібліотека України ім. В.Стефаника: історія і сучасність. Доповіді та повідомлення міжнародної наукової конференції. Львів, 28-30 жовтня 2010. – Львів, 2010.

79
Праці Науково-дослідного інституту пам’яткоохоронних досліджень. Вип. 2. – Київ, 2006. – 304 с.
Рутинський М.Й., Стецюк О.В. Музеєзнавство. – Київ, 2008.
Роль та місце музеїв у підвищенні туристичної привабливості регіонів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м.Чернівці, 15 груд. 2011 р. – Чернівці, 2012.
Історія і сьогодення музею: головні аспекти діяльності, завдання, проблеми, рішення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (15 16 травня 2013 р.). – Чернівці, 2013.
Храм муз у палітрі віків: до 150-річчя Чернівецького обласного краєзнавчого музею: Буклет. – Чернівці, 2013.

80
Мала філологічна енциклопедія / уклали: Скопненко О.І., Цимбалюк Т.В. – Київ, 2007.

81
Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Мовленнєва комунікація : підручник. – Київ, 2013.
Агабекян И.П. Английский для экономистов. – Ростов-на-Дону, 2006.
Англійська мова для повсякденного спілкування / За ред. В.К.Шпака. – Київ, 2008.
Бабич Надія. Богословський стиль української мови у контексті стилістичної науки. – Чернівці, 2009.
Бабич Н.Д. Культура фахового мовлення. – Чернівці, 2005.
Бабич Н.Д. Магія слова для всього живого: Мовно-народознавчі наукові студії. – Чернівці, 2012.
Бацевич Ф. Духовна синергетика рідної мови : Лінгвофілософські нариси : монографія. – Київ, 2009.
Бацевич Ф. Нариси з лінгвістичної прагматики. – Львів, 2010.
Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної прагматики : підручник. – Київ, 2011. – 304 с.
Бацевич Ф.С. Словник термінів міжкультурної комунікації. – Київ, 2007. – 205 с.
Бурячок А.А. Українсько-російський транслітерований словник власних імен і найпоширеніших прізвищ. – Київ, 2001.
Вакарюк Л.О., Панцьо С.Є. Українська мова. Морфеміка і словотвір : Навч. посібник. – Тернопіль, 2010.
Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник. – Київ, 2009.
Войцева О.А. Польська мова. – Чернівці, 2010.
Воробйова І.А. English in practice business economic course / Ділова англійська мова. Бізнес-курс з економіки. – Київ, 2008.
Головащук С.І. Орфографічний словник складних слів української мови. Понад 23 000 слів. – Київ, 2008.
Голосовська Г.Г Українська мова для всіх : навч. посіб. – Київ, 2013. – 216 с.
Грамматика английского языка / В.Л.Каушанская. – Киев, 2009.
Губерначук С. Трипілля і українська мова. – Київ, 2010.
Даниленко Л.І. Чеська мова: Підр. для студентів ВНЗ. – Київ, 2007.
Дорошенко Т.С. Великий комплексний словник української мови. – Харків, 2009.
Дорошенко Т.С. Словник українського правопису. – Харків, 2010.
Дудик П.С., Прокопчук Л.В. Синтаксис української мови. – Київ, 2010.
Європейський словник філософій. Лексикон неперекладностей. Т. 1. під керівництвом Барбари Кассен. – Київ, 2011.
Забіяка В.А. Світ фразеологізмів. Етимологія, тлумачення, застосування : практ. посіб. – Київ, 2015. – 304 с.
Звонська Л.Л., Шовковий В.М. Латинська мова. – Київ, 2006.
Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. Підручник для філософів. – Київ, 2011.
Зубков М.Г. Універсальний довідник. Українська мова. 4-е вид. – Харків, 2009.
Зубков М.Г. Універсальний довідник. Українська мова. 5-е вид. – Харків, 2009.
Зубков М. Практичний словник синонімів української мови. – Харків, 2008.
Калашник В.С. Словник фразеологічних антонімів української мови / Полюга Л.М. Повний словник антонімів української мови. – Київ, 2008. – 349 с. + 510 с.
Камінська О.І., Куделько З.Б., Логвінов І.І. Багатомовний тлумачний та перекладний словник дипломатичних термінів. – Чернівці, 2014. – 172 с.
Кияк Т.Р., Науменко А.М., Огуй О.Д. Перекладознавство (німецько-український напрям) : підручник. – 640 с. – Чернівці, 2014.
Кияк Т.Р. Deutsch : Розмовні теми. – Київ, 2009.
Коваль А.П. Знайомі незнайомці: Походження назв поселень України. – Київ, 2001.
Крижанівська О.І. Історія української мови : Історична фонетика. Історична граматика. – Київ, 2010.
Культура спілкування у журналістській практиці : навчально-методичний посібник. Укл. Н. Бабич, О. Жук. – Чернівці, 2012. – 160 с.
Латинська фразеологія: Словник-довідник. – Київ, 2009.
Ленець К.В., Ставицька Л.О. Короткий російсько-український словник контрактивної лекскики: Понад 7000 слів. – Київ, 2002.
Леута О.І. Старослов’янська мова. – Київ, 2007.
Лучик В.В. Етимологічний словник топонімів України. – Київ, 2014. – 544 с.
Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах. – Київ, 2010.
Мова та історія. Збірник наукових праць. Вип. 207. Спеціальний випуск: Українсько-бельгійські студії. – Київ, 2012.
Мова та історія. Збірник наукових праць. Випуск 262. – Київ, 2013. – 43 с.
Наливайко С. Тисяча найновіших тлумачень давніх українських назв, імен, прізвищ (на індоіранському матеріалі): довідник. – Київ, 2008.
Новак Іржи. Чесько-український словник – Понад 100 000 слів та словосполучень. – Київ, 2008.
Новейший русско-украинский, украинско-русский словарь. – Харків, 2008.
Новейший французско-русский, русско-французский словарь. – Харьков, 2007.
Новий німецько-український і українсько-німецький словник. – Харків, 2008.
Новий німецько-український і українсько-німецький словник. – Харків, 2010.
Нові слова та значення : словник. – Київ, 2009.
Оліщук Р.Л., Макар І.С. Давньогрецька мова : підручн. для студентів… – Чернівці, 2015. – 496 с.
Перехрест В.І. Російсько-український словник з математики, фізики та інформатики: 46000 термінів. – Київ, 2008.
Півторак Г.П. Білорусько-український словник. – Київ, 2007.
Полюга Л.М. Словник українських морфем: понад 45000. – Київ, 2009.
Пономарів О.Д. Українське слово для всіх і для кожного. – Київ, 2013.
Розмаїття думки і слова. Актуальні проблеми розвитку та функціонування української мови. Збірник статей. – Чернівці, 2009.
Семенюк О.А., Паращук В.Ю. Основи теорії мовної комунікації. – Київ, 2010.
Словник труднощів української мови: близько 100000 слів / Укладач Уліщенко О.М. / за ред. Калашника В.С. – Харків, 2009.
Словник української мови. У двадцяти томах. Том 1. А – Б. – Київ, 2010. – 912 с.
Словник української мови. Кер. Німчук В.В. – Київ, 2010. – 1320 с.
Сучасний орфографічний словник: 150000 слів / Укладач Петраковський О.Ю. –Харків, 2007.
Ткач Людмила Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Частина 1: Матеріали до словника. – Чернівці, 2000. – 408 с.
Ткач Людмила Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Частина 2: Джерела і соціокультурні чинники розвитку. – Чернівці, 2007. – 704 с.
Ткач Людмила Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Частина 3: Буковинська фразеологія у міжмовних зв’язках та в загальноукраїнському контексті. – Чернівці, 2007. – 252 с.
Ткаченко О. Мова і національна ментальність. – Київ, 2006.
Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови. – Київ, 2007.
Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу. №2. – Київ, 2009.
Українська наукова термінологія. Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Українська наукова термінологія. Суспільні та гуманітарні науки» №3. – Київ, 2010.
Українська мова у ХХ сторіччі: іронія лінгвоциду: Док. і матеріали / Упоряд. Л.Масенко та ін. – Київ, 2005.
Український правопис. – Київ, 2010.
Українські народні думи та історичні пісні: Героїчний епос: Збірник. – Київ, 2005.
Українсько-англійський науково-технічний словник / М.П.Саврук. – Київ, 2008. – 912 с.
Українсько-молдовський, молдовсько-український словник термінології для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин. – Чернівці, 2008. – 448 с.
Українсько-угорський, угорсько-український словник термінології для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин. – Чернівці, 2009. – 512 с.
Українсько-польський словник тематичної лексики: Бл. 8000 слів і виразів. – Київ, 2006.
Українсько-російський словник наукової термінології / За заг. ред. Л.О.Симоненко. – Київ, 2004.
Універсальний словник української мови: Орфоепічний. Словотворчий. Етимологічний. – Київ, 2009.
Цегельська М. Great Britain: Geography, History, Language. – Тернопіль, 2008.
Цимбалюк Ю.В. Англо-латинсько-українсько-російський словник афоризмів. – Київ, 2009.
Шевельов Ю. Історична фонологія української мови. – Харків, 2002. – 1056 с.
Шевельов Юрій Вибрані праці: У 2 кн. Кн. І. Мовознавство. – Київ, 2009. – 583 с.
Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення. – Київ, 2008.
Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова: Модульний курс. – Київ, 2007.
Шмігер Т. Історія українського перекладознавства ХХ сторіччя. – Київ, 2009.
Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації. – Київ, 2010.

83
Абрамович С.Д. Двоемирие Гоголя : монография. – Каменец-Подольск., 2014. – 120 с.
Агєева В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича. – Київ, 2006. – 432 с.
Аністратенко А.В. Спогад про майбутнє: творчість Василя Кожелянка в сучасних контекстах. – Чернівці, 2013.
Астрахан Н. Буття літературного твору: Аналітичне та інтерпретаційне моделювання: монографія. – Київ, 2014. – 432 с.
Український письменник і політичний діяч Іван Багряний. – Харків, 2006.
Інґебор Бахман – Пауль Целан. Пора серця. Листування. – Чернівці, 2012.
Безпечний Іван. Теорія літератури. – Київ, 2009. – 388 с.
Бібліотека Івана Франка. Науковий опис. Т.1. – Київ, 2010.
Білоус П.В. Українська література ХІ – ХVІІІ ст. – Київ, 2010.
Білоус П.В. Вступ до літературознавства : навч. посіб. для самостійної роботи студента. – Київ, 2012. – 364 с.
Бойченко О. Аби книжка. – Чернівці, 2011.
Бойченко О. Більше / Менше. – Чернівці, 2015. – 200 с.
Бояновська Едита М. Микола Гоголь: між українським і російським націоналізмом. – Київ, 2013. – 616 с.
Бредбері Малком. Британський роман нового часу. – Київ, 2011. – 480 с.
Брюховецький В. Віктор Петров : верхи долі – верхи і долі. – Київ, 2013.
Будний В. Порівняльне літературознавство: Підручник. – Київ, 2008. – 430 с.
Василик Л.Є. Світоглядна публіцистика сучасних літературно-художніх видань: концептосфера національної ідентичності : Монографія. – Чернівці, 2010. – 416 с.
Великий Каменяр. Проза та драматургія Івана Франка. – Київ, 2006.
Вісниківство: літературна традиція та ідеї. Збірник наукових праць, присвячений пам’яті Василя Іванишина. – Дрогобич, 2009.
Волинський Кобзар. – Острог, 2013. – 212 с. ; іл.
Вступ до літературознавства. Навчальні матеріали. Упор. Г.Левченко. – Житомир, 2007. – 144 с.
Гавдида Наталія. Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого: Монографія. – Київ, 2012. – 228 с.
Галич О.А. Історія літературознавства : підручник. – Київ, 2013. – 392 с.
Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. – Київ, 2008.
Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретації. Монографія. За ред. Романа Гром’яка. – Тернопіль, 2006.
Гільчук В. Феномен Гаррі Поттера. – Ніжин, 2010. – 96 с.
Горак Р. Львів – місто Івана Франка. – Львів, 2010.
Гуйванюк М. Марко Черемшина: невідоме й призабуте. Наукові розвідки, републікації, документи. – Снятин, 2007. – 108 с.
Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр. – Київ, 2006. – 352 с.
Гундорова Т. ПроЯвлення Слова. Дискурсія раннього українського модернізму. – Київ, 2009.
Гусар Ю. Дністровий зорепад. Штрихи до енциклопедичного словника-довідника «Літературно-мистецька Сокирянщина». – Чернівці, 2010.
Гусар Ю. ...І дихають серцем слова. Штрихи до портрета Тамари Севернюк. – Чернівці, 2010.
Давньоримська література. У 2 кн. Кн. 1. – Київ, 2005.
Давньоримська література. У 2 кн. Кн. 2. – Київ, 2005.
Денисова Т.Н. Історія американської літератури. – Київ, 2012. – 487 с.; іл.
Дзюба І.М. З криниці літ: У 3 т. Т. 1: Статті. Доповіді. Рецензії. Передмови. Дещо про добрих сусідів і духовну рідню. – Київ, 2006. – 975 с.: портр.
Дзюба І.М. З криниці літ: У 3 т. Т. 2: Шевченко і світ; Естетика і культурологія; Знайомство з десятою Музою; «Бо то не просто мова, звуки…»; Тернисті дороги порозуміння. – Київ, 2006. – 976 с.: фот.
Дзюба І.М. З криниці літ: У 3 т. Т. 3: Літературні портрети; Дніпровський меридіан; Зі спогадів. – Київ, 2007. – 880 с.
Анатолій Добрянський : бібліогр. покажч. – Чернівці, 2014. – 108 с.
Добрянський А. Листи до матері. – Чернівці, 2014. – 232 с.
Донцов Д. Літературна есеїстика. – Дрогобич, 2010.
Життя зі словом. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Миколи Ткачука. – Дрогобич, 2014. – 598 с.
Журавлі повертаються…: З епістолярної спадщини Богдана Лепкого. – Львів, 2001.
Залеська-Онишкевич Л. Текст і Гра. Модерна українська драма. – Львів, 2009.
Заставнівщина в іменах: Літературно-мистецька Заставнівщина. Випуск 2. – Заставна, 2006.
Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури. – Київ, 2010.
Іванишин П. Українське літературознавство постколоніального періоду : монографія. – Київ, 2014. – 192 с.
Михайло Івасюк (1917-1995) : до 95-річчя від дня народження : біобібліографічний покажчик. – Чернівці, 2012.
Ільницький Микола. На перехрестях віку: У трьох кн. Кн. І. – Київ, 2008 – 838 с. [8] іл.
Ільницький Микола. На перехрестях віку: У трьох кн. Кн. ІІ. – Київ, 2008. – 703 с. [8] іл.
Ільницький Микола. На перехрестях віку: У трьох кн. Кн. ІІІ. – Київ, 2009. – 902 с. [16] іл.
Ільницький Микола. Три формули мого осягнення Антонича. – Київ, 2011. – 56 с.
Імператив provincia : [колективна монографія]. – Чернівці, 2014. – 320 с.
Історія зарубіжної літератури ХХ ст. : навч. посіб. / В.І.Кузьменко та ін. – Київ, 2010. – 496 с.
Історія літератури: Збірник статей / Упорядники Олена Галета, Євген Гулевич, Зоряна Рибчинська. – Львів, 2010. – 184+184 с.
Історія української літератури: ХХ ст. – поч. ХХІ ст. : навч. посіб. : у 3 т. / за ред. В.І.Кузьменка. Т. 1. – Київ, 2013. – 592 с.
Качкан В. Постаті: Студії. Есеї. Сильвети. Рефлексії : у 2-х томах. Т. 2. – Івано-Франківськ, 2013.
Качкан В. Хай святиться ім’я твоє. Т. 8. – Львів-Ів-Франк., 2006.
Качкан В. Хай святиться ім’я твоє. Т. 9. – Львів-Ів-Франк., 2006.
Качкан В. Хай святиться ім’я твоє. Т. 10. – Львів-Ів-Франк., 2007.
Володимир Качкан в літературно-критичному ореолі (фрагменти статей, рецензій, есеїв, нарисів, діалогів, листів). – Ів-Франк., 2010.
Качкан В.А. Сповідь душі. Ярема Гоян в огранені часу. – Івано-Франківськ, 2014. – 256 с.
Качкан В.А. На гребені думки: Вибір праць у 3-х т. – Т. І: Фольклористика, літературознавство. – Івано-Франківськ, 2015. – 396 с.
Качуровський Ігор. Ґенерика і архітектоніка. Кн. І: Література європейського Середньовіччя. – Київ, 2005. – 382 с.: іл.
Качуровський Ігор. Ґенерика і архітектоніка. Кн. ІІ. – Київ, 2008. – 376 с.
Клочек Г. Поетика візуальності Тараса Шевченка : монографія. – Київ, 2013. – 256 с.
Ольга Кобилянська: до 150-ї річниці з дня народження: бібліографічний покажчик. – Чернівці, 2015. – 440 с.
Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : підручник: у 10 т. – Т. 2. У пошуках іманентного сенсу. – Київ, 2013. – 624 с.
Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : підручник: у 10 т. – Т. 3. У сподіваннях і трагічних зламах. – Київ, 2014. – 472 с.
Колодій О. «І серця мого кров прийми!..» (Про Теодота Галіпа – письменника, юриста, дипломата): Монографія. – Чернівці, 2008.
Кузякіна Наталя. Автопортрет, інтерв’ю, публікації різних літ, історія їх рецензій та інтерпретації, memoria. – Дрогобич-Київ-Одеса, 2010.
Лановик Зоряна. Hermeneutica Sacra. – Тернопіль, 2006.
Лановик Мар’яна. Функціонування художнього образу в різномовних дискурсах. – Тернопіль, 1998.
Лановик Мар’яна. Теорія відносності художнього перекладу. Літературознавчі проекції. – Тернопіль, 2006.
Левченко Г. Зачарована казка життя Ольги Кобилянської. Монографія. – Київ, 2008. – 224 с.
Легенди. Притчі. Афоризми. / Упоряд. О.Я.Загоруйко. – Харків, 2009.
Література. Теорія. Методологія / Пер. з польск. С.Яковенка; Упорядкув. і наук. ред. Д. Уліцької. – Київ, 2008. – 543 с.
Літературна дефіляда. Сучасна українська критика про сучасну українську літературу. – Київ, 2012.
Любов славетних письменників у листах і в житті. – Київ, 2008.
Мамрак А.В. Вступ до теорії перекладу. – Київ, 2009.
Мельник В.О. Суворий аналітик доби. Валер’ян Підмогильний в ідейно-естетичному контексті української прози першої половини ХХ ст. – Київ, 1994.
Мельничук Я.Б. 20 есеїв про Ольгу Кобилянську та її поціновувачів. – Чернівці, 2014. – 232 с.
Мельничук Б.І. «Найкраща в нації дочка» (Ольга Кобилянська у світлі художньої літератури): лекції зі спецкурсу з додатком вибр. худ. творів про письменницю. – Чернівці, 2015. – 200 с.
Мілош Чеслав. Велике князівство літератури. Вибрані есеї. – Київ, 2011.
Мірошниченко Л. Леся Українка. Життя і тексти. – Київ, 2011.
Набитович І. Універсум sacrum’у в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму). – Дрогобич-Люблін, 2008.
Наєнко М.К. Історія українського літературознавства і критики. – Київ, 2010.
Наливайко Д.С., Шахова К.О. Зарубіжна література ХІХ сторіччя. Доба романтизму : Підручник. –Тернопіль, 2008.
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. Вип. 8. том 2. – Одеса, 2014. – 260 с.
Наш Лукаш. У двох книгах. Книга 1. – Київ, 2009.
Наш Лукаш. У двох книгах. Книга 2. – Київ, 2011.
Неживий О.І. Життя у слові: Джерелознавча проблематика творчості Григора Тютюнника: монографія. – Київ, 2014. – 224 с.
Неврлий М. Минуле й сучасне. Збірник слов’янознавчих праць. – Київ, 2009.
Новикова Марина. Міфи та місія. – Київ, 2005.
Обертас Олесь Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і – початок 1970-х років). – Київ, 2010. – 300 с.
Іван Огієнко (митрополит Іларіон). Служити народові – то служити Богові: богословські студії. – Київ, 2013.
Огієнко Іван. Українська церква за час руїни (1657-1687). – Київ, 2006.
Іван Огієнко (митрополит Іларіон). Містечко Брусилів та його околиці. – Київ, 2012.
Олдаковська-Куфель Мирослава. Станіслав Вінценз: письменник, гуманіст, речник зближення народів. Біографія. – Чернівці, 2012.
Оліфіренко С.М., Оліфіренко В.В. Універсальний літературний словник-довідник. – Донецьк, 2007.
Онуфрієно Г.С. Риторика. – Київ, 2008.
Основи українсько-російського перекладу. Практикум. – Чернівці, 2008.
Павлишин М. Ольга Кобилянська: прочитання. – Вид-во: Акта, 2011. – 360 с.
Павлишин Марко. Література, нація і модерність. – Київ, 2013. – 88 с.
Перкінс Девід. Чи можлива історія літератури? – Київ, 2005. – 152 с.
Петров Віктор. Розвідки. – Т. 1. – Київ, 2013.
Петров Віктор. Розвідки. – Т. 2. – Київ, 2013.
Петров Віктор. Розвідки. – Т. 3. – Київ, 2013.
Український письменник Валер’ян Поліщук (1897-1937). – Харків, 2004.
Поллак Мартін. Мрець у бункері. Історія мого батька. – Чернівці, 2014. – 248 с.
Поліщук Я. І ката, і героя він любив... : Михайло Коцюбинський : літературний портрет. – Київ, 2010.
Полювання на «Вальдшнепа». Розсекречений Микола Хвильовий. – Київ, 2009.
Полянкер А. Перешедший реку. Памяти Григория Полянкера. – Киев, 2008.
Потяг 76. Балканський експрес. Центральноєвропейський часопис. – Чернівці, 2007.
Приліпко І. Проза Валерія Шевчука: проблеми ідіографії. – Київ, 2009.
Речник української культури. Майк Йогансен у спогадах, листах, матеріалах. – Київ, 2003.
Рихло Петро. Шібболет. Пошуки єврейської ідентичності в німецькомовній поезії Буковини. – Чернівці, 2008.
Рихло П., Любківський О. Літературне місто Чернівці. Автори, тексти, документи. – Чернівці, 2010.
Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. Між ідеєю і формою. Що таке «Молода Муза»? – Дрогобич, 2009.
Dictionar roman-ucrainean = Румунсько-український словник / уклад. К.Г.Джука. – Чернівці, 2014. – 640 с.
Саєнко В. Сучасна українська література : компендіум. – Одеса, 2014. – 352 с.
Sacrum і Біблія в українській літературі. За редакцією Ігоря Набитовича. – Lublin, 2008.
Світ від А до Я. Хрестоматія світової літератури для початкової школи. У 3 х кн. Кн. 1: Австралія – Ірландія / Упоряд. Кирпа Г., Чередниченко Д. – Тернопіль, 2007.
Світ від А до Я. Хрестоматія світової літератури для початкової школи. У 3 х кн. Кн. 2: Ісландія – Португалія / Упоряд. Кирпа Г., Чередниченко Д. – Тернопіль, 2007.
Світ від А до Я. Хрестоматія світової літератури для початкової школи. У 3 х кн. Кн. 3: Росія – Японія / Упоряд. Кирпа Г., Чередниченко Д. – Тернопіль, 2007.
Світильник слова : науковий збірник на пошану академіка Володимира Качкана (до 75-річчя від дня народження та 50-ліття творчої діяльності). – Івано-Франківськ, 2015. – 372 с.
Український письменник, літературознавець та мовознавець Яр Славутич. – Харків, 2008.
Сліпушко О. Софія Київська. Українська література середньовіччя: Доба Київської Русі (Х-ХІІІ століття). – Київ, 2002.
Словник тропів і стилістичних фігур. Автор-укладач В.Ф.Святовець. – Київ, 2011.
Соловей Е.С. Притча про поетів. – Київ, 2014. – 280 с.
Стріха М. Український художній переклад: між літературою і націєтворенням. – Київ, 2006.
Сучасна українська белетристика: координати «Коронації слова» : монографія. – Київ, 2014. – 306 с.
Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія / За заг. ред. Дмитра Наливайка. – Київ, 2009. – 487 с.
Таємниці віків. Українські народні думи, легенди, перекази, пісні, казки... – Київ, 2005.
Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління: (історико-літературний та поетикальний аспекти). – Київ, 2010.
Тарнашинська Людмила. Презумпція доцільності: Абрис сучасної літературознавчої концептології. – Київ, 2008. – 534 с.
Телешман С.І. Пісня Михайла Ткача : літературний портрет. – Чернівці, 2012.
Ткачук М.П. Суб’єктивно-об’єктна структура української лірики ХІХ-ХХ століть. Монографія. – Тернопіль, 2014. – 184 с.
Ткачук М.П. Романтичний дискурс Левка Боровиковського (Літ. портрет). – Тернопіль, 2015. – 268 с.
Традиційні сюжети та образи: Дослідження. – Чернівці, 2004. – 445 с.
«У мерехтінні найдорожчих лиць»: Згадуючи Михайлину Коцюбинську. – Київ, 2012.
Українські письменники. Довідник. Біографії. Огляди творчості. Літературні напрямки і течії. Літературознавчий словник. – Київ, 2011.
Фізер І.М. Американське літературознавство: Іст.-критич. нарис. – Київ, 2006. – 108 с.
Фіцовський Єжи. Регіони великої єресі та околиці. – Київ, 2010.
Франкознавчі студії. Вип. другий. – Дрогобич, 2002. – 412 с.
Харчук Р.Б. Сучасна українська проза: Постмодерний період. – Київ, 2008.
Український письменник Микола Хвильовий (1893-1933). – Харків, 2008.
Чамата Ніна. Лірика Тараса Шевченка. Аналізи й інтерпретації. – Київ, 2014. – 294 с.
Марко Черемшина у спогадах, документах і матеріалах / авт.-упоряд. Р.Кірєєва, П.Кірєєв, І.Стеф’юк. – Чернівці, 2014. – 416 с.
Чистяк Д.О. Лінгвопоетика міфологічного інтертексту в ранній драматургії М.Метерлінка : Автореферат. – Київ, 2012.
Чумарна М.І. Тихий ангел пролетів. Сповідь Тараса Шевченка. Тризна. – Львів, 2007. – 80 с.
Шалагінов Б.Б. Зарубіжна література: Від античності до початку ХІХ ст.: Іст.-естет. нарис. – Київ, 2013. – 368 с.
Шалагінов Б.Б. Класики і романтики: Штудії з історії німецької літератури XVIII-XIX століть. – Київ, 2013. – 440 с.
Шевельов Юрій. Вибрані праці: У 2 кн. Кн. ІІ. Літературознавство. – Київ, 2009. – 1151 с.
Шевченківська енциклопедія: в 6 т. – Т. 1: А–В / НАН України. – Київ, 2012.
Шевченківська енциклопедія: в 6 т. – Т. 2: Г–З / НАН України. – Київ, 2012.
Шевченківська енциклопедія: в 6 т. – Т. 3: І–Л / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2013. – 888 с.
Шевченківська енциклопедія: в 6 т. – Т. 4: М–Па / НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2013. – 808 с.
Тарас Шевченко – поет, художник, мислитель: (з матеріалів газети «Буковина»): бібліографічний покажчик. – Чернівці, 2015. – 104 с.
Шевчук В. Українська література (до 20-х рр. ХХ ст.). Дит. енцикл. – Київ, 2006.
Шпербер Манес. Хурбан, або Незбагненна певність. Есеї. – Чернівці, 2009.
«Як много слово важить…»: Науковий збірник на пошану проф. В.Качкана. – Ів-Франк., 2006.
Якимович Б.З. Іван Франко – видавець. Книгознавчі та джерелознавчі аспекти. – Львів, 2006.
Яковина О., Слободян О. Тарас Шевченко: істина – некомунікативна реальність. – Київ, 2013. – 312 с.

82
Буковино, рідний краю. Українські народні пісні Південної Буковини. / Зап. К. Смаль, І. Кідещук. – Чернівці, 2008. – 504 с.
Грегорійчук Зоряна Сяйво предивної ночі. Збірка вертепів. – Львів, 2010. – 128 с.
Міфи та легенди міста Чернівці. (Збірник). – Чернівці.
Руснак І.Є. Український фольклор. – Київ, 2010.
Юречко В.І. Від тосту до тосту. – Донецьк, 2009.

84
Абрамович С.Д. Fecit. Поэт. Прозаик. Художник / Семен Абрамович. – Киев, 2015. – 164 с.
АЗ, два, три... дванадцять – лист у пляшці. Антологія авторського зарубіжжя. – Львів, 2010.
Альманах поезій та перекладів/ поетична збірка Meridian Cernowitz. – Чернівці, 2011.
Ангелов Боян. Вибір : Поезії. – Київ-Умань, 2012. – 35 с.
Андрейчик Марко Інтелектуал як герой української прози 90-х років ХХ століття. – Львів, 2014. – 188 с.
Андрусяк Іван. Книга трав, дерев і птахів. Вірші нові й вибрані. – Тернопіль, 2013. – 112 с.
Андрухович Ю. Дванадцять обручів : роман. – Харків, 2013.
Аниловская И. Война: переписка одноклассников. – Киев, 2014. – 122 с.
Апдайк Дж. Россказни Роджера : роман. – Москва, 2006.
Антология странного рассказа. – Харьков, 2012. – 632 с.
Антонюк Є.І. На крутежах прикордоння, або Меридіан Чорнокозинці: роман. – Чернівці, 2013. – 640 с.
Ауслендер Роза. Час фенікса. Вірші та проза. – Чернівці, 2011.
Бабич Надія. Небайдужим поглядом. Публіцистика різних років. – Чернівці, 2008.
Багряний І. Тигролови: Роман. – Київ, 2009.
Багряний І. Людина біжить над прірвою. – Київ, 2009.
Іван Бажанський. Війна. Щоденник-хроніка 1914 – 1918/22. – Чернівці, 2006.
Байки буковинські: антологія. – Чернівці, 2011.
Балабко О.В. Рай і пекло Коцюбинського : есеїстична повість. – Чернівці, 2014. – 216 с., іл.
Бендюг А. Ліниві вірші : Поезії. – Хмельницький-Київ, 2004.
Бжехва, Ян. Академія пана Ляпки : повість-казка. – Київ, 2011.
Білоус П. Місто на горі. Есеї, вірші, переклад. – Житомир, 2008. – 132 с.
Бічуя Н. Великі королівські лови : Новели та візії. – Львів, 2011.
Бойчук Б. Розанна з Нивок : роман та оповідання. – Львів, 2011.
Бойчук Б. Мої феміністки. Щоденності схибнутого поета : романи. – Львів, 2011.
Болабольченко А. Мігель Сервантес і його час. Біографічний нарис. – Київ, 2013. – 200 с.
Бондар Т. Переступивши дощ : Поезії. – Луцьк, 2010.
Борґардт О. Дві культури. – Київ, 2012.
Борхес Хорхе-Луїс Вибрані поезії / Переклад з ісп. Сергія Борщевського. – Львів, 2010. – 160 с.
Борхес Хорхе-Луїс Вибрані поезії / Переклад з ісп. Григорія Латника. – Львів, 2010. – 160 с.
Брозинскький М.Ф. Політок (Дещиця) : Поезії. Оповідання. Новели. Етюди. – Чернівці, 2015. – 192 с.
Брозинський М. Дотик ранкової зорі. – Чернівці, 2012.
Брозинський М. Босоніж по стерні. – Чернівці, 2012.
Буличов К. Подорож Аліси : Фантастична повість. – Київ, 2008.
Буличов К. Підземний човен : Фант повість. – Київ, 2006.
Бурґ Й. Пісня над піснями. Вибрана проза. – Чернівці, 2012.
Бурмей Іван. Гримаси нашого часу. – Чернівці, 2007. – 168 с.
Бучко М.І. Пророк або Остання ніч Тараса Шевченка : Поема реквієм. – Чернівці, 2013.
Вайно М. Теплий двір, або Рапсодія струнного квартету. – Київ, 2008
Вайно М. Згорток на лавці. Поезії. – Івано-Франківськ, 2006.
Вайно М. Шкіци на одвірках. Новели. – Івано-Франківськ, 2011.
Вайно М. Станіславські фрески. – Івано-Франківськ, 2012.
Ванчев де Трасі А. Світло у світлі: вибрані поезії. – Київ, 2014. – 80 с.
Васкан В. Тобі, Україно, і серце, і дух : поезії. – Чернівці, 2014. – 104 с.
Васкан В. Школа моя чистороса : поезії. – Чернівці, 2013. – 136 с.
Васьків О. Собаки святого Бернара : Збірка поезій. – Київ, 2010.
Велесова книга: духовний заповіт предків. – Київ, 2008.
Веллс Г. Невидимець: Наук.-фант. романи. – Київ, 2009.
Венгринюк Х.Ю. Бог у стіні : Поезії. – Чернівці, 2008. – 108 с.
Венгринюк Х.Ю. Довгі очі: Поезії. – Чернівці, 2013. – 117 с.
Венгринюк Христя. Хутір Америка. Роман. – Чернівці, 2013. – 208 с.
Вергілій. Буколіки. Георгіки. Малі поеми / З лат. переклав Андрій Содомора. – Львів, 2011.
Вертиголов та інші політичні тварини. Антологія німецької літератури 90-х років ХХ ст. – Київ, 2011.
Вечеря на дванадцять персон. Житомирська прозова школа. – Київ, 1997.
Виан Б. Серцедер : Роман. – Санкт-Петербург, 2009.
Вильмонт Е.Н. Подсолнухи зимой (Крутая дамочка-2). – Москва, 2008.
Вильмонт Е.Н. Зюзюка и другие (романы). – Москва, 2008.
Винниченко В. Вибрані твори. оповідання. Повість. Романи. – Київ, 2005.
Винничук Ю. Груші в тісті.– Львів, 2010.
Вишневський Януш. Бікіні : роман. – Київ, 2010.
Вишневський, Януш Леон. С@мотність у Мережі : роман. – Київ, 2010.
Вільде І. Метелики на шпильках. Б’є восьма. Повнолітні діти. – Дрогобич, 2009.
Вільде Ірина. Сестри Річинські. Роман. – Київ: Гамазин, 2010.
Вільде Ірина. Сестри Річинські. – Львів: Апріорі, 2011.
Вовчок Марко. Оповідання. – Київ, 2007.
Волощук Я. Дзеркало. – Чернівці, 2012.
Вольвач П. Триб : Поезії. – Київ, 2009.
Воннегут Курт. Бойня номер п’ять [Текст] : роман. – Львів, 2014. – 320 с.
Вулф Т. Взгляни на дом свой ангел : Роман. – Москва, 2008.
Галіп Теодот. Твори. – Чернівці, 2014. – 440 с.
Гільчук В. І не знаю навіщо… Поетична збірка. – Ніжин, 2012. – 84 с.
Гільчук В. До еліти. Новели. Оповідання. Драматичні твори. Статті. – Ніжин, 2014. – 196 с.
Гнідий І.Г. Таким був час, і таким був я у ньому : есеї. – Чернівці, 2013. – 212 с.
Головащенко Тарас. Рубайїх. Епіграми. – Київ, 2009.
Гончарова М. Кенгуру в пиджаке и другие веселые рассказы. – Москва, 2010.
Гончарова М. Черная кошка в оранжевых листьях. – Москва, 2010.
Гончарова М. Б. Этюды для левой руки. – Москва, 2011.
Гончарова М. Б. Теплый талисман. – Москва, 2012.
Гончарова М. Б. Моя веселая Англия. – Москва, 2012.
Гончарова М. Б. Дракон из Перкалаба. – Москва, 2012.
Гончарова М. Б. Землетрясение в отдельно взятом дворе. – Москва, 2012.
Гончарова М. Б. Четвертый звонок : театральная повесть и другая проза. – Санкт-Петерб., 2013.
Гончарова М. Б. Поезд в Черновцы и другие рассказы. – Одесса, 2008.
Горак Р. Кров на чорній ріллі : Есе-біографія Василя Стефаника. – Київ, 2010.
Горбатюк В. Слово і меч : роман. – Київ, 2013. – 512 с.
Городинський В.І. Промені немеркнучі зірок… : Поезії. – Чернівці, 2013.
Грабар Сергій. Твоє ім’я. Поезії. – Київ, 2006. – 96 с.
Грабовская-Бураго Л.Н. Песни бессонных ночей. – Киев, 2012. – 368 с.
Гуменюк Э.А. Первое сведение в точку – Я. – Черновцы, 2013. – 436 с.
Гусар Ю. «Я – гуцул, і цим горджусь». Штрихи до портрета педагога, громадського діяча, журналіста Михайла Поляка. – Чернівці, 2011.
Гусар Юхим. Голос ніжності і правди. – Чернівці, 2007.
Гусар Ю. Інтелігент у поглядах, вчинках, творчості. Штрихи до портрета літературознавця, критика, публіциста, педагога Віктора Косяченка. – Чернівці, 2011.
Гюго В. Собор Паризької Богоматері: Іст. роман. – Київ, 2007.
Гауф В. Казки. – Київ, 2006.
Гоголь М.В. Тарас Бульба. – Київ, 2009.
Гоголь М. Всі повісті. – Київ, 2008.
Гофман Е.Т.А. Казки. – Київ, 2006.
Ґабор В. Від Джойса до Чубая. – Львів, 2010.
Ґабор В. Книга екзотичних снів та реальних подій: Новели. – Львів, 2009. – 160 с.
Ґордер Ю. Світ Софії. Роман про історію філософії. – Львів, 2007.
Ґранах Александер. Ось іде людина: Біографічний роман. – Київ, 2012. – 336 с.
Даниленко Володимир. Кохання в стилі бароко. – Львів, 2009.
Даниленко Володимир. Газелі бідного Ремзі. – Львів, 2008.
Даниленко В. Капелюх Сікорського. – Львів, 2010.
Даниленко В. Тіні в маєтку Тарновських : Повісті. – Львів, 2012.
Даниленко В. Грози над Туровцем: Родинні хроніки. – Львів, 2014. – 370 с.
«Дванадцятка». Наймолодша львівська літературна богема 30-х років ХХ ст.: Антологія урбаністичної прози. – Львів, 2006. – 344 с.
Демченко В. Мистерии Цецинской пущи (между строк Святого Писания) : стихи. – Чернівці, 2015. – 482 с.
Демченко В.Г. Избранное: Том девятый. – Чернівці, 2015. – 338 с.
Демченко В.Г. Избранное: Том десятый. – Чернівці, 2015. – 680 с.
Демченко В. Избранное. Т. 4. – Черновцы, 2011.
Демченко В. Избранное. Т. 5. – Черновцы, 2012.
Демченко В. Молитва всех робинзонов. – Черновцы, 2012.
Демченко В. Избранное. т. VI. – Чернівці, 2013.
Демченко В.Г. Некалендарная весна. – Чернівці, 2013.
Демченко В. Травень-муравень. – Черновцы, 2014. – 222 с.
Демченко В. Избранное : Том VII. – Черновцы, 2014. – 410 с.
Демченко В. Избранное : Том восьмой. – Черновцы, 2014. – 410 с.
Джером Д.К. Троє в одному човні (як не рахувати собаки): роман. – Київ, 2009.
Дзюба Іван. Є поети для епох. – Київ, 2011. – 208 с. : іл.
Дивовид: Антологія української поезії ХХ століття / Упоряд., передм., довідки про авт. І.Лучука. – Тернопіль, 2007. – 784 с.
Дімаров А.А. Українська вендета: Повісті. – Київ, 1995.
Дімаров А.А. Друга планета; Три грані часу: Фантаст. повісті. – Київ, 2006.
Дністровий А. Дрозофіла над томом Канта. – Львів, 2010.
Добржанський Володимир. Казки перелісок. – Чернівці, 2009.
Довгань О. Із джерел літератури і мистецтва Буковини. Друга книгосерія. – Чернівці, 2010.
Довгий В.М. Розсекречений об’єкт. Роман. – Чернівці, 2007. – 760 с.
Донцов Д. Хрестом і мечем. Твори. – Тернопіль, 2010.
Дорошкевич Є. Крайнебо в осінньому листі: Поезії. – Київ, 2009. – 112 с.
Дочинець Мирослав. Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії. – Мукачево, 2013. – 332 с.
Драма. UA / Упорядниця Оксана Дудко. – Львів, 2013. – 284 с.
Драч І. Крила : Поезії. – Харків, 2001.
Драчковська О. Зілля : роман. – Чернівці, 2015. – 200 с.
Дюрас Марґеріт. Коханець : повість. – Київ, 2009. – 128 с.
Дяченки Марина та Сергій. Крило. – Київ, 2008.
Екаут Жорж. Замок Ескаль-Віґор. – Київ, 2011.
Екстракт 150. у двох частинах. За загальною редакцією Лариси Івшиної. Книга 1. – Київ, 2009.
Екстракт 150. у двох частинах. За загальною редакцією Лариси Івшиної. Книга 2. – Київ, 2009.
Емманюель Франсуа. Людське питання. Повість. – Київ, 2009.
Євдокименко В.К. Такими ми не будемо: З роздумів провінціала. – Чернівці, 2014. – 108 с., іл.
Єгупець, 23. – Київ, 2014. – 400 с.
Єлінек Ельфріда. Смерть і діва І–V. Драми принцес. – Чернівці, 2015. – 128 с.
Єрофєєв В. Енциклопедія російської душі. Роман. – Київ, 2011.
Єфімова Руслана. Бузько. Оповідання для дітей молодшого та середнього шкільного віку. – Чернівці, 2010.
Єшкілєв В. Усі кути Трикутника: Апокриф мандрів Григорія Сковороди. – Київ, 2012.
Жахів Р. Аркан: ґримуар. – Київ, 2014. – 152 с.
Женюіст Моніка. Розповіді кота Шарло: Пер. з франц. – Чернівці, 2001. – 75 с.
Жолдак Б.О. Яблука з райського саду. Оповідання і мініповісті. – Київ, 2013. – 336 с.
Жолдак Б. Коли генії плачуть. – Київ, 2009.
Жупанський Олег. Вибрані переклади: із франкомов. та німецькомов. поезії. – Київ, 2012 – 190 с.
З непокритою головою. Українська жіноча проза. – Київ, 2013. – 416 с.
Забужко О., Шевельов Ю. Вибране листування на тлі доби : 1992–2002. З доданими творами, коментарями, причинками до біографії та іншими документами. – Київ, 2013. – 504 с.
Забужко О. Музей покинутих секретів: Роман. – Київ, 2013. – 832 с.
Забужко О. Тут могла б бути ваша реклама : збірка. – Харків, 2014. – 320 с.
Забужко О. З мапи книг і людей / збірка есеїстики: – Meridian Czernowitz. – Кам.-Подільський: ТОВ «Друкарня «Рута, 2012. – 376 с.
Завгородній Ю. На круги своя: вірші та поетичні переклади. – Київ, 2007. – 196 с.
Загублена арфа. Антологія німецькомовної поезії Буковини. – Чернівці, 2008.
Затуловський В. Altissima : поезії; рос. та укр. мовами. – Чернівці, 2013.
Захер-Мазох Л. Хутро Венери. – Львів, 2008.
Зворушене серце. Твори Ольги Кобилянської. У 2 кн. Кн. 1. – Київ, 2003.
Зворушене серце. Твори Ольги Кобилянської. У 2 кн. Кн. 2. – Київ, 2003.
Зеров Микола Вибрані твори. – Київ, 2015. – 880 с.
«Знаєш, солдате, Ти мусиш вистояти…» : поезії. – Чернівці, 2014. – 32 с.
Знак. Альманах молодої української літератури / Упор. Олега Коцарева. – Київ, 2013. – 408 с.
Зойфер Юра Кінець світу. Драми та проза. – Чернівці, 2012.
Іваничук Р.І. Бо війна – війною...; Через перевал: Романи. – Харків, 2008.
Іваничук Р. Хресна проща : Романний триптих. – Львів, 2011.
Іваничук Роман. Присутність відсутніх: Діяріюш, історичне оповідання, есеї. – Львів, 2014. – 156 с.
Іваничук Роман. Мандрівки до Аберфайлю: Колаж. – Львів, 2014. – 204 с.
Іллєнко Ю. Юрка Іллєнка Доповідна Апостолові Петру. Автопортрет альтер его (себе іншого) внатурє. Роман-хараман у трьох книгах. Книга 1. – Тернопіль, 2008. – 704 с.
Іллєнко Ю. Межикнижжя Юрка Іллєнка доповідна Апостолові Петру. Автопортрет альтер его ексяничара – чернетки, фрагменти щоденників, ескізи життя і фільмів, пошуки портретування Богів і Людей наосліп. Роман-хараман у трьох книгах. Книга 2. – Тернопіль, 2008. – 240 с.
Іллєнко Ю. Юрка Іллєнка Доповідна Апостолові Петру. Автопортрет альтер его (себе іншого) внатурє. Роман-хараман у трьох книгах. Книга 3. – Тернопіль, 2008. – 672 с.
Казка про сонце та його сина: Українська літературна казка. / Укл. Ю.Винничук. – Львів, 2009. – 468 с.: іл.
Калинець І. Міф про козака Мамая : поезії. – Львів, 2012.
Калинець І.О. Повне зібр. творів у 8-ми т. Т. 1: Шлюб із полином : поезія. – Львів, 2012. – 232 с.
Калинець І.О. Зібр. творів у 8-ми т. Т. 2: Повернення : новели, роман. – Львів, 2012. – 240 с.
Калинець І.О. Зібр. творів у 8-ми т. Т. 3: Казки іграшкового телефону. – Львів, 2012. – 200 с.
Калинець І.О. Зібр. творів у 8-ми т. Т. 8, кн. 1: Попід Золоті Ворота : док-ти та біограф. мат-ли. – Львів, 2013. – 384 с.
Калинець І.О. Зібр. творів у 8-ми т. Т. 8, кн. 2: Попід Золоті Ворота : інтерв’ю 1987–2012 рр. – Львів, 2014. – 296 с.
Кальвіно І. Наші предки: Романи. – Харків, 2008.
Капусцінський Ришард Імператор. Шахіншах. – Чернівці, 2014. – 294 с.
Карпа І. З роси, з води і з калабані. – Харків, 2012.
Карп’юк В. Мотлох: Збірка прозових і поетичних текстів. – Київ, 2010. – 192 с.
Кафка Ф. Замок : роман. – Харків, 2012.
Кафка Ф. Процесс. Замок. Романы. – Харьков, 2009.
Качкан В. Вогонь твоїх очей. – Ів-Франк., 2005.
Качкан В. Небесія. – Коломия, 2009.
Качкан В. Віщі знаки думки, серця і руки: Антологія українського автографа. Т. 1. – Львів-Івано-Франківськ-Коломия, 2010.
Качкан В.А. Віщі знаки думки, серця і руки : Антологія українського автографа. Том другий. – Львів–Івано-Франківськ–Коломия, 2012.
Качкан В. Епістоли серця : Поезії днів моїх. – Коломия, 2011.
Качкан В., Качкан О. Екскурси і дискурси (українська історія, література, культура, філософія, фольклористика, етнологія, пресологія в епістолярному віддзеркаленні: панорама проблеми. – Ів-Франк., 2009.
Качкан Володимир. Небесія. – Івано-Франківськ, 2015. – 256 с.
Качкан В. Афіші сонця: Картки любові. – Івано-Франківськ, 2015. – 232 с.
Качуровський Ігор. Променисті сильвети: Лекції, доповіді, статті, есеї, розвідки. – Київ, 2008. – 766 с.
Кащенко Адріян. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове : коротка історія Війська Запорозького з малюнками, картами й планами. – Київ, 2011. – 512 с.
Кейван І. Тінь базальту. Тіло базальту : поезії. – Чернівці, 2014. – 264 с.
Келменди Етон В зените времени истлевшего. Поэзия. – Киев, 2013. – 60 с.
Кецманович Владимир Фелікс. Роман. – Чернівці, 2014. – 244 с.
Китайгородська В. Гойра : новели, поезії. – Чернівці, 2011.
Кичинський А.І. Небажаний свідок : вибрані поезії. – Чернівці, 2013.
Кіплінг, Редьярд Мауглі. – Київ, 2008.
Кіяновська Маріанна. ДО ЕР : Вибране. – Львів, 2014. – 200 с.
Клейст Г. фон Обручение на Сан-Доминго: драма, новеллы. – Санкт-Петербург, 2000.
Клименко О. Святополк, Каспар, Газер, Насреддін та інші: п’єси. – Київ, 2009. – 264 с.
Книга Лева : Львів як текст. Львівський прозовий андеґраунд 70–80-х рр. ХХ ст.: Антологія прози та есеїстики. / Упор. В.Ґабор. – Львів, 2014. – 260 с.
Кобилянська О.Ю. Зібрання творів: у 10 т. Т. 2: Новели. Оповідання. Поезії в прозі. – Чернівці, 2014. – 476 с., іл.
Кобилянська О. В неділю рано зілля копала... – Київ, 2009.
Кобилянська О.Ю. Апостол черні : роман у 2-х т. – Чернівці, 2012.
Кобилянська О.Ю. : у 10 т. Т. 1. : Новели. оповідання. Поезії в прозі. – Чернівці, 2013.
Кобилянська О. Оповідання. – Київ, 2011.
Коваленко В. Дзеркало. – Суми, 2013.
Кожелянко В. Як учив Кожелянко-цзи. – Київ, 2007.
Кожелянко В. Срібний павук. – Львів, 2004.
Кожелянко В. Чужий. – Львів, 2008.
Кожелянко В. Ефіопська січ. – Івано-Франк., 2011.
Кожелянко В. Діти застою. – Чернівці, 2012.
Кожелянко Василь Колір серпня. Поезії. – Чернівці, 2015. – 84 с.
Кокотюха А. Колекція гадів. – Київ, 2008.
Колодій В. Слова осипалися з літа: Книга у відсвіті жнив. Вірші, поеми, оповідання, статті. – Чернівці, 2013. – 336 с.
Колодій В.Д. Ріка, в яку ми входимо : вірші та поема. – Чернівці, 2007. – 100 с.
Колодій В. Неопалима висота. Мотиви зі струн пам’яті. Вірші. Поеми. Оповідання. – Чернівці, 2011.
Колодій В. Прощальна сльоза ранку. – Чернівці, 2002.
Колодій В. Сто сонетів. – Чернівці, 2002.
Колодій В. Псалом на чорно-білому. – Чернівці, 2006.
Колодій В. З вогню і квітів. Книга перекладів. – Чернівці, 2008.
Колодій В. Диспут. Книга поем. – Чернівці, 2007.
Колодій В. Зоря над прірвою. Книга прози. – Чернівці, 2008.
Колодій В. Ангел на камені. Книга віршів. – Чернівці, 2008.
Колодій В. Перо в облозі часу. Книга публіцистики. – Чернівці, 2009.
Колодій В. У світлотінях летючої миті : афоризми і максими буднів. – Чернівці, 2014. – 140 с.
Кононенко Є. Бабусі також були дівчатами: повість. – Київ, 2010.
Кононенко Є. Героїні та герої : статті та есеї. – Київ, 2010.
Кононенко О.А. Неймовірна смакота від розумного кота. – Чернівці, 2014. – 124 с.: іл.
Корнєв Ю.Г. Говоріть друзям добрі слова, коли вони їх можуть почути. – Чернівці, 2015. – 168 с., іл.
Королева Н. Без коріння. Во дні они. Quid est Veritas? – Дрогобич, 2007.
Коротка франкомовна проза ХХ століття (Бельгія, Канада (Квебек), Франція). Пер. з фр. Я.Кравця. – Львів, 2010. – 416 с.
Кортасар Х. Другое небо : Сб. рассказов. – Москва, 2004.
Косач Ю. Володарка Понтиди. Роман мого прадіда. – Київ, 2013. – 432 с.
Косівчук Ю. Помаранча – SIZE : Поезії. – Київ, 2008. – 128 с.
Костенко Ліна Берестечко. Історичний роман. – Київ, 2010.
Костенко Г. Кольорові мої вітрила. Оповідання. – Київ, 2006.
Котенко Л.Г. Картограф : стихи; на рус. и укр. яз. – Чернівці, 2015. – 176 с. : ил.
Кракалія Р. Блукаючі острови. – Одеса, 2012.
Кресс Вернон Зекамерон ХХ: Документальний роман. – Чернівці, 2013.
Кримський Агатангел Андрій Лаговський : роман : для ст. шк. віку. – Київ, 2011. – 336 с.
Крым А. Письмо к Богу. Рассказы о еврейском счастье. – Киев, 2015. – 292 с.
Кропивницький М. Доки сонце зійде, роса очі виїсть. – Київ, 2009.
Куліш, Микола П’єси. – Київ, 2008.
Кухарук Р. Поезії. Том перший. – Київ, 1999. – 156 с.
Кушнір Б. Помста оперативника розвідки : пригодницький роман. – Львів, 2014. – 352 с.
Кушта О.П. Подорож у дитинство. – Чернівці, 2012. – 40 с.
Лагерлёф С. Деньги господина Арне : роман, повесть, новеллы. – Москва, 2009.
Лазарук М.М. Черн: зухвалі візії: Поезія. – Чернівці, 2009. – 96 с., іл.
Лазарук Мирослав. Цісарська дорога: поезії. – Чернівці, 2011. – 136 с.
Лановик Мар’яна, Лановик Зоряна Українська усна народна творчість. Підручник. – Київ, 2001.
Лаурен Анна-Лєна. У них щось негаразд з головою, в тих росіян. – Львів, 2011. – 128 с.
Левченко Г. Моє вікно. Поезія, проза. – Житомир, 2008. – 112 с.
Лепкий Б. Казки. – Тернопіль, 2012.
Лепкий Б. Трилогія: Кн. 2. Полтава. – Дрогобич, 2005.
Лепкий Б. Трилогія: Кн. 3. Мотря. – Дрогобич, 2006.
Лерберг Шарль Ван Вибрані твори. – Київ, 2013.
Лис В. Століття Якова. – Харків, 2012.
Лишега Олег Зима в Тисмениці. Вибрані вірші, переклади, п’єса. – Київ, 2014. – 256 с.
Лоза (Высокова) Татьяна «…у врат фридландских» : Лирика. – Черновцы, 2012.
Лугонес Леопольдо Вибрана лірика / Переклад з ісп. Сергія Борщевського. – Львів, 2013. – 110 с.
Любківський О. Оповідання простим олівцем. – Чернівці, 2013. – 94 с.
Лютик Мірча Відлуння вогню. – Київ, 2001.
Лютик М. У світлі сповідань. – Чернівці, 2011.
Майданська С.В. Сподіваюся на тебе. Романи. – Київ, 2013. – 576 с.
Максимчук В. Іду до себе… – Вижниця, 2011.
Малицька Костянтина Твори. – Чернівці, 2011.
Малютіна Н.П. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ ст. – Київ, 2010.
Матіос М. Чотири пори життя. – Львів, 2011.
Матіос М. Армагедон уже відбувся : Повість. – Львів, 2011.
Матіос М. Майже ніколи не навпаки. – Львів, 2007. – 176 с.
Матіос Марія Черевички Божої Матері вирвана сторінка з буковинської саги: Повість. – Львів, 2013. – 208 с.
Матіос Марія Вирвані сторінки з автобіографії. – Львів, 2011.
Матіос М. Чотири пори життя. – Львів, 2011.
Медвідь В. Лови. Вибрані твори. – Львів, 2005.
Мельничук Б. Люблю співати про Карпати: вірші для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. – Чернівці, 2011.
Мельничук Тарас. Твори в трьох томах. Т. 1. Поезії. – Коломия, 2003. – 256 с.
Мельничук Тарас. Твори в трьох томах. Т. 2. Поезії. – Коломия, 2003. – 256 с.
Мельничук Тарас. Твори в трьох томах. Т. 3. Книга 1. Поезії. – Коломия, 2006. – 496 с.
Мельничук Тарас. Твори в трьох томах. Т. 3. Книга 2. Поезії. – Коломия, 2007. – 344 с.
Мериме П. Хроника царствования Карла ІХ: Роман; Новеллы. – Москва, 2005.
Метаморфози. 10 українських поетів останніх 10 років: збірка. – Харків, 2011.
Метерлінк М. Блакитний птах.; пер. з франц.; передм.; післясл.; прим. Д.О.Чистяка. – Тернопіль, 2011.
Метерлінк Моріс П’єси. – Київ, 2007.
Михайловський В.І. Мелодія білого смутку: Проза. – Чернівці, 2013.
Місевич В. Ковток роси живої. Вибране: поезія. – Чернівці. 2014. – 308 с., іл.
Місевич В. Під тінню бджоли: поезія. – Чернівці, 2012. – 104.с, іл.
Містраль Ґабріела Вибрані поезії / Переклад з ісп. Григорія Латника. – Львів, 2010. – 160 с.
Міфи Давньої Греції. Твори давньогрецьких авторів. У 2 кн. Кн. 1. – Київ, 2004.
Міфи Давньої Греції. Твори давньогрецьких авторів. У 2 кн. Кн. 2. – Київ, 2004.
Мозетіч Бране Банальнощі : Поезії. – Київ, 2012.
Мойсієнко А.К. Вибране: Поезії і переклади. – Київ, 2006. – 528 с.
Мольер Полное собрание сочинений в одном томе. – Москва, 2009.
Мопассан Г. де Новели. – Київ, 2002.
Мордатенко К. Тіні луни. Поезії. – Вишневе, 2010. – 40 с.
Мордатенко К. Подовження тиші. Поезії. – Біла Церква, 2009. – 32 с.
Моріак Франсуа Життя Ісуса: Пер. з фр. Я.Кравця. – Львів, 1994. – 136 с.
Москалець Кость Вечірній мед: романи, повісті, есеї. – Київ, 2013. – 448 с.
Музіль Роберт Людина без властивостей. / з нім. пер. О.Логвиненко. – Київ, 2010. – 367 с.
Нагірняк І.С. Перевесло : новели, п’єси, пісні, публіцистика. – Чернівці, 2012. – 448 с., іл.
Назарук Осип Роксоляна: іст. повість. – Київ, 2011.
Небо України. Поетична антологія. Кн. І. – Київ, 2001. – 479 с.
Неборак Віктор. Літаюча голова. Вибрані вірші. – Київ, 2013. – 288 с.
Не журімося! : Байки. – Чернівці, 2011.
Незнайома: Антологія української «жіночої» прози та есеїстки другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст. – Львів, 2005. – 600 с.
Непочаті рудники. Твори І.С.Нечуя-Левицького. В 2 кн. Кн. 1. – Київ, 2003.
Непочаті рудники. Твори І.С.Нечуя-Левицького. В 2 кн. Кн. 2. – Київ, 2003.
Нових А. АллатРа. – Київ, 2015. – 834 с.: іл.
Одія Даніель Тартак. – Чернівці, 2008. – 168 с.
Онищук Д.І. Спомини. – Чернівці, 2013. – 492 с. : іл.
Опудало. Українська прозова сатира, гумор, іронія 80-90-х років двадцятого століття. – Київ, 1997.
Оробець І. Життя в мініатюрі: поезії. – Чернівці, 2013. – 144 с.
Осталовська Лідія Акварелі. – Чернівці, 2014. – 192 с.
О’Хара Д. Свидание в Самарре: Роман. – Москва, 2003.
Павич М. Вывернутая перчатка: Рассказы. – Санкт-Петербург, 2002.
Павич М. Звездная мантия: Астрологический справочник для непосвященных. – Санкт-Петербург, 2004.
Павличко Д. Поклик: Збірка поезій. – Дрогобич, 2009.
Пагутяк Г. Слуга з Добромиля: Роман. – Львів, 2012.
Пагутяк Г. Писар Східних Воріт Притулку; Писар Західних Воріт Притулку: романи. – Львів, 2011.
Панцир Д.Т. Буковинські новели. – Чернівці, 2012.
Паращук С. О. У дзеркалі душі : Вірші. Із філософського щоденника. Байки. Сатиричні новели. – Чернівці, 2012.
Паращук С. У дзеркалі душі: Вірші. Із філософського щоденника. Байки. Сатиричні новели. – Чернівці, 2012. – 194 с.
Паращук С. Сила любові : Вірші. Байки. Сатиричні новели. Із філософського щоденника. – Чернівці, 2014. – 184 с.
Пастораль річечки: антологія. – Чернівці, 2011.
Ієромонах Пафнутій. Мальований хрест: Збірка поезій. – Київ, 2013.
Первомайський Л. Вибрані листи. 1970-1973. – Київ, 2008.
Перр’є Анн Птахи полум’я : Вибрані поезії. – Київ, 2012.
Перекресток Черновцы : сборник. – Черновцы, 2015. – 264 с.
Персько-иаджицька література. Твори Рудакі, Фірдуосі, Хайяма, Румі, Нізамі, Сааді, Гафіза, Джамі. – Київ, 2005.
Перша тисяча кроків. Альманах Київської молодіжної літературної студії «Перехрестя». – Київ, 2013. – 80 с.
Плачинда Сергій Словник давньоукраїнської міфології. – Київ, 2007.
По, Едгар Золотий жук. – Київ, 2010.
Поети Празької школи: Срібні сурми. Антологія. – Київ, 2009.
Поллак Мартін Отруєні пейзажі. – Чернівці, 2015. – 112 с.
Польський літературний вітраж: Зб. поезій. – Одеса, 2007. – 168 с.
Померанцев І. Винарні. Поезії, проза, есеї. – Чернівці, 2011.
Поповчук Анна Бо – люблю: поезії. – Чернівці, 2012.
Потяг надій та інші залізничні сполучення. Ювілеєві залізничного сполучення в Галичині присвячується. Упор. Гавриліва Тимофія. – Львів, 2011.
Потяг 76. Спецрейс : Потяг до Польщі. – Чернівці, 2006. – 270 с.
Похід через засніжений перевал. Українське соціальне оповідання ХХІ століття (2000-2012). – Київ, 2013. – 384 с.
Приходько-Возняк О. На землі, в небесах і на морі. – Чернівці, 2007. – 40 с.
Приходько-Возняк О. Таємниці букових лісів. – Чернівці, 2001. – 66 с.
Приходько-Возняк О. Жаринки серця: Вірші для дітей. – Чернівці, 2012. – 64 с.: іл.
Приходько-Возняк О. Дідуся Кузьми гостинці. – Глибока, 2015. – 28 с.
Професор Василь Лесин. Наука доброчинності : спогади, присвяти, бібліографія. – Київ, 2014. – 320 с.
рохасько Т. Одної і тої самої. – Чернівці, 2013. – 240 с.
Процюк С. Троянда ритуального болю. Роман про Василя Стефаника. – Київ, 2010.
Процюк С. Руйнування ляльки. – Київ, 2011.
Процюк С. Чорне яблуко: Роман про Архипа Тесленка. – Київ, 2013. – 192 с.
Процюк С. Трикутник. Роман, есе, інтерв’ю. – Київ, 2014. – 320 с.
Процюк С. Тіні з’являються на світанку. Есеїстика. – Луцьк, 2011. – 216 с.
Процюк С. Маски опадають повільно: Роман про Володимира Винниченка. – Київ, 2011.
Пушкін О. Вибране. – Київ, 2009.
«Райська Яблінка». Антологія української малої «жіночої» прози Галичини міжвоєнного періоду. – Львів, 2014. – 356 с.
Ракуза Ільма Море моря. Фрагменти спогадів. – Чернівці, 2015. – 280 с
Рачук М.С. Біль і гнів: вірші. – Чернівці, 2009.
Редінґ Барбара Безумці: З історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної : роман. – Київ, 2012. – 184 с.
Ремарк Э.М. Триумфальная арка: роман. – Москва, 2010.
Реццорі Ґреґгор фон Торішній сніг. – Чернівці, 2014. – 328 с.
Риггз Ренсон Дом странных детей : Роман. – Харьков, 2013. – 432 с.
Римська драма. Плавт. Близнюки. Публій. Форміон. Сенека. Федра. – Дрогобич, 2004.
Римська елегія. З лат. переклав Андрій Содомора. – Львів, 2009.
Різдвяне диво. За мотивами казок. – Чернівці, 2009.
Роббинс Т. Тощие ножки и не только : роман. – Москва, 2006.
Рожен А.П. Гонки без финиша. – Киев, 2010. – 223 с.
Роздобудько І. Якби. – Харків, 2013.
Розіп’ята муза : Антологія українських поетів, які загинули насильницькою смертю : У 2 т. / Укладач Винничук Ю. – Т. 1. – Львів, 2011.
Розіп’ята муза : Антологія українських поетів, які загинули насильницькою смертю : У 2 т. / Укладач Винничук Ю. – Т. 2. – Львів, 2011.
Розмах крил: (антологія сучасної ірландської поезії) / упоряд. Пет Боран. – Київ, 2012. – 239 с.
Розстріляне відродження. Шедеври української репресованої драматургії. – Донецьк, 2009.
Ростан Э. Сирано де Бержерак: Героическая комедия в пяти действиях. – Санкт-Петербург, 2009.
Рот Й. Йов. Роман простого чоловіка. Фальшива вага. Історія одного айхмістра: Романи. – Київ, 2010. – 352 с.
Рот Йозеф Марш Радецького та інші романи : романи. – Київ, 2014. – 608 с.: портр.
Рябчій І. Макабр : повісті та новели. – Київ, 2013. – 168 с.
Самотній пілігрим. Сучасна кримсько-татарська проза. – Київ, 2003.
Самчук У. Кулак. Месники. Віднайдений рай. – Дрогобич, 2009.
Свідзінський В. Поезії. – Київ, 2013. – 348 с.
Свіздінський В. Вибрані твори. – Київ, 2011.
Свідзінський В. Чудесна тростка. – Київ, 2011.
Світличний І. Голос доби: Кн. 2. – Київ, 2008.
Світова драматургія : для ст. шк. віку. – Київ, 2011. – 368 с.
Свифт Дж. Путешествия Гулливера (Текст). – Белгород, 2008.
Севернюк Т.А. В цупких обіймах німоти… : Поезія. – Бремен, Німеччина, 2011.
Севернюк Т.А. Музика чорної вишні. – Чернівці, 2009.
Севернюк Т.А. Крізь дим осеневих згорань. – Чернівці, 2010.
Севернюк Т.А. Коли задихається серце. Поетична хроніка. – Чернівці, 2015. – 248 с.
Селезінка Василь Моє житіє та нечиста сила. – Чернівці, 2009.
Сенчик О. Плакала скрипка, сміялася. Триптих. – Чернівці, 2010.
Сенчик О. Чайка на промені. Романели. – Чернівці, 2011.
Сервантес С.М. де Дон Кіхот: роман. – Київ, 2011.
Скіпор Е. Дивовижний світ поезії. (укр. та рум. мовами). – Чернівці, 2012. – 72 с.
Снігур І.Н. Мої мандрівки по Буковині. – Чернівці, 2008.
Сновиди : Сни українських письменників. – Київ, 2010. – 416 с.
Содомора А. Лініями долі. Літературні портрети. – Львів, 2003.
Спадщина поколінь. Прадавні українські літературні пам’ятки. – Київ, 2005.
Стельмах Я. Кохання у стилі бароко: П’єси. – Київ, 2009. – 480 с.
Сучасна українська драматургія. Альманах. Випуск 4. – Київ, 2007.
7 Львівський міжнародний літературний фестиваль: Альманах. – Львів, 2012.
Сучасна українська література кінця ХХ ст. – початку ХХІ ст. – Київ, 2010.
Талалай Л. Безпритульна течія: вибрані поезії. – Чернівці, 2011.
Таран Л. Прозорі жінки. – Чернівці, 2015. – 316 с.
Тарасова А.В. Детская площадка. Дорослі ігри. – Чернівці, 2010.
Тарасюк Г.Т. Ковчег для метеликів: новели. – Луцьк, 2009.
Тарнавський В. Порцеляновий острів. Повісті, оповідання. – Київ, 2013. – 416 с.
Тарнавський Остап Літературний Львів 1939-1944: Спомини. – Львів, 2013. – 136 с.
Тарнавський Ю. Квіти хворому: Статті, критика, розмови. – Львів, 2012. – 384 с.
Тичина Павло Скорбна мати: поезія українською, російською, англійською, французькою та грузинською мовами. – Київ, 2014. – 48 с.
Ткач В.І. Так говорив вуйко Дезьо: sms-проза. – Чернівці, 2012.
Ткач В.І. Імітація: sms-життя. – Чернівці, 2012.
Ткач В.І. Етюди скрипаля з борделю (Цивілізація примусового обміну) sms-нариси. – Чернівці, 2013.
Ткач В.І. Квазі-людина : цивілізація примусового обміну. – Чернівці, 2013.
Томків А. Хто пацив, той знає... : новели, нариси. – Чернівці, 2011.
Томків А. В Євросоюз через Кінашку : новели. – Чернівці, 2013. – 280 с.
Тютюнник Григір Смерть кавалера: Повісті і оповідання. – Київ, 2001.
Українська драматургія ХІХ-ХХ століть: Михайло Старицький. Іван Карпенко-Карий. Іван Кочерга. – Київ, 2006.
Українська драматургія. Золота збірка (Текст). – Харків, 2009.
Українська література ХІ – ХVІІІ ст.: хрестоматія /за ред. Білоуса П.В. – Київ, 2011.
Український палімпсест. Оксана Забужко в розмові з Ізою Хруслінською. – Київ, 2014. – 408 с.
Українські народні казки: Книга 23. Казки Закарпаття / Запис., упор. і літ. оправ. М.Зінчук. – Чернівці,2009.
Ульяненко О. Квіти Содому: роман. – Харків, 2012. – 251 с.
Ульяненко О. Ангели помсти: трилогія. – Харків, 2012. – 345 с.
Улюблені англійські вірші та навколо них. – Київ, 2003.
Утерс Жан-Люк Місце мерця. Фах : романи. – Чернівці, 2015. – 400 с.
Ушкалов Л. Сковорода та інші: Причинки до історії української літератури. – Київ, 2007.
Фаулз Дж. Кротовые норы: Сб. – Москва, 2004.
Федькович Ю. Твори. Т. 1. Поезія. Ч. ІІ. Ліро-епічні твори. – Чернівці, 2009. – 264 с.
Федькович Ю. Твори. Том 2. Проза. Повісті та оповідання. – Чернівці, 2010.
Федькович Юрій. Твори. Т. 4. Драматургія. – Чернівці, 2014. – 320 с.
Фішбейн М. Ранній рай. Поезії, аб-сурдокамера, поезії для дітей, переклади, проза, есеї, афоризми. – Київ, 2006. – 520 с.
Фольварочний В. Сніг на зеленому листі. Роман-хроніка про Михайла Ткача. – Київ, 2013. – 496 с.
Фольварочний В.І. На висотах орлиного лету : роман-хроніка. – Чернівці, 2014. – 428 с. : іл.
Франко Петро Іван Франко. – Львів, 2013. – 216 с.
Франко І. Абу-Касимові капці: Араб. казка. – Київ, 2003.
Франко Іван Вибране. – Київ, 2008.
Франко Іван Мозаїка. Із творів, що не ввійшли до Зібрання творів у 50 томах. – Львів, 2001.
Ходоровський Г. Вісь Землі: Поезія. – Чернівці, 2008. – 94 с.
Хоткевич Г.М. Авірон; Камінна душа: Повісті. – Харків, 2009.
Целан Пауль Мак і пам’ять. Поезії. – Чернівці, 2013.
Целан Пауль Від порога до порога. Поезії. – Чернівці, 2014. – 132 с.
Целан Пауль Мовні ґрати. Поезії / Перекл. з нім. П.Рихла. – Чернівці, 2014. – 132 с.
Целан Пауль Нічийна троянда. Поезії. – Чернівці, 2015. – 200 с.
Цидельковский С. Легенды и небылицы о Пинхасе Фалике. – Черновцы, 2011.
Цыбуленко В. По проталинам очей…: Лирика. – Черновцы, 2012.
Цікаві оповідки зі «Щоденника» Тараса Шевченка. – Чернівці, 2013. – 184 с.
Чапек, Карел. Війна з саламандрами. – Київ, 2011.
Черновицкие рассказы / Сост. Б. Брикер и А. Вишевский. – Черновцы, 2014. – 264 с.
Чернюк І.Н. Намисто наших днів. Проза. – Чернівці, 2012.
Чистяк Дмитро Надсадний сад : Поезія. – Київ, 2012.
Чистяк Дмитро Перші проталини. Поезії, переклади. – Київ, 2006.
Чубач Г. Дзвінка ріка : Лірика. – Київ, 2001.
Шабашкевич Г.Л. На верхній палубі ковчега : оповідання, повісті, спогади. – Чернівці, 2012.
Шарпак Жорж Спогади вигнанця, фізика, громадянина світу. – Львів, 2014. – 200 с.
Шевченко-Грай Г.П. Поет у законі. – Чернівці, 2014. – 236 с.
Шевченко Г. Чернівці. Легенди і перекази рідного міста. казки. – Чернівці, 2012. – 48 с.
Шевченко Георгій Неприборканий вигнанець. Роман. – Чернівці, 2008. – 384 с.
Шевченкові верстви. Збірник. – Рівне, 2013. – 432 с.
Шевчук Валерій Птахи з невидимого острова: повісті. – Київ, 2011.
Шкляр В. Чорний ворон. – Київ, 2009.
Шмідт Арно Левіафан, або Найкращий з усіх світів. Озерний пейзаж із Покахонтас. Тіна, або Про безсмертя. Ґьоте та один із його поціновувачів. – Чернівці, 2015. – 212 с.
Шніцлер А. Передбачення долі. П’єси, оповідання. – Чернівці, 2001. – 368 с.
Шніцлер А. Повернення Казанови. Повісті, оповідання. – Чернівці, 2003. – 336 с.
Шоу Б. Вибрані твори. Т. 1. – Київ, 2008.
Шоу Б. Вибрані твори. Т. 2. – Київ, 2008.
Шевчук В. Роман юрби : хроніка «безперспективної» вулиці (1972–1996). – Київ, 2009.
Щербак Ю. Час смертохристів. Міражі 2077 року : роман. – Київ, 2011.
Юрсенар Марґеріт Твори : Роман та збірка поезій в прозі. – Київ, 2012.
Яцканин І.Ю. Пора вузеньких вулиць. – Київ, 2013. – 320 с.


85
Аккізов К. Вчимося малювати. Крок за кроком. – Харків, 2010. – 128 с. : іл.
Архітектура Львова: Час і стилі. ХІІІ – ХХІ ст. – Львів, 2008.
Біла А. Футуризм. – Київ, 2010.
Біла А. Символізм. – Київ, 2010.
Біленкова С.В. Архітектура Чернівців ХІХ – першої пол. ХХ століть. – Чернівці, 2009.
Бірюльов Ю. Мистецтво Львівської сецесії. – Львів, 2005.
Бірюльов Ю. Захаревичі: творці столичного Львова. – Львів, 2010.
Буковинська Маланка. Фотоальбом. / Упор. С.Осачук. – Чернівці, 2014. – 148 с.
Вечерський В.В., Скібіцька Т.В., Сердюк О.М. Історико-містобудівні дослідження Чернівців. – Київ, 2008.
Вісник. Число 15. Укрзахідпроектреставрація. – Львів, 2005.
Вісник. Число 16. Укрзахідпроектреставрація. – Львів, 2006.
Вісник. Число 17. Укрзахідпроектреставрація. – Львів, 2007.
Вісник. Число 18. Укрзахідпроектреставрація. – Львів, 2008.
Воронцовы и русское дворянство. V – VII Крымские Международные Воронцовские научные чтения. Сборник докладов. – Симферополь, 2005.
Воронцовы и русское дворянство. IХ Крымские Международные Воронцовские научные чтения. Сборник докладов. Часть первая. – Симферополь, 2007.
Воронцовы и русское дворянство. IХ Крымские Международные Воронцовские научные чтения. Сборник докладов. Часть вторая. – Симферополь, 2007.
Іван Гемері Про вічне (живопис, графіка): альбом-каталог. – Чернівці, 2013. – 48 с.
Головащенко Михайло Феномен Олександра Кошиця. – Київ, 2007.
Дарунок Різдвяної казки. Колядки, віншівки, щедрівки. – Дрогобич, 2002.
Добржанський В. Павло Дворський: людина, композитор, співак. – Чернівці, 2008.
Зінькевич О., Чекан Ю. Музична критика: теорія та методика: Навчальний посібник. – Чернівці, 2007. – 424 с.
Микола Івасюк – мистецтва невмирущий птах [Текст]: збірник публікацій. – Заставна, 2012.
Інтер’єрний текстиль з етнографічних колекцій музеїв Сучави, Чернівців та Бельців. – Suceava, 2015. – 71 с.
Історико-культурні заповідники / За ред. Вечерського В.В. – Київ, 2011.
Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «великого стилю». – Київ, 2005.
Качкан В. «Хлопці, як соколи…». – Дрогобич, 2008.
Кераміка з етнографічних колекцій музеїв Сучави, Чернівців та Бельців. – Suceava, 2015. – 71 с.
Одарка Киселиця. З колекції Чернівецького обласного художнього музею. – Чернівці, 2012. – 72 с., іл.
Клименюк Т.М. Ілюстрований словник архітектурних термінів: навч. посіб. – Львів, 2010.
Кохановська Августа. З колекції Чернівецького обласного музею. – Чернівці, 2013.
Курущак Лариса. Паломницька ікона. «Святий град Єрусалим» (Реставрація і дослідження). – Чернівці. – 19 с.
Кушніренко А., Залуцький О., Вишпінська Я. Історія музичної культури й освіти Буковини : навч. посібник. – Чернівці, 2011.
Леонтьєв Д.В. Архітектура України. Велика ілюстрована енциклопедія. – Харків, 2010.
Лоев Моисей Украденная муза. Воспоминания о Киевском государственном еврейском театре имени Шолом-Алейхема. Харьков-Киев-Черновцы. 1925-1950. – Киев, 2003. – 248 с.
Любківський О. Концептуальна мистецька виставка «Die goldene Birne». – Чернівці, 2004.
Марусик Настасія Буковинське вишиття і ткацтво. Знаки-символи. Книга-альбом. – Київ-Чернівці, 2011.
Марусик-Жмендак Настя Барви Буковини : книга-альбом. – Київ, 2006. – 152 с., іл.
Меблі з етнографічних колекцій музеїв Сучави, Чернівців та Бельців. – Suceava, 2015. – 71 с.
Іван Миколайчук: біобібліографічний покажчик. – Чернівці, 2011.
Мир усадебной культуры. III – V Крымские Международные научные чтения. Сборник докладов. – Симферополь, 2005.
Мистецтво – спільна мова двох культур (художній пленер). – Сучава (Румунія), 2009.
Музичне краєзнавство Буковини : хрестоматія. – Чернівці, 2011. – 35 с.
Новиков Анатолій Українська драматургія й театр від найдавніших часів до початку ХХ ст.: монографія. – Харків, 2011. – 408 с.
Нога О. Іван Левинський: архітектор, підприємець, меценат. – Львів, 2009.
Откович В.П. Мистецтво – вічна загадка. – Львів, 2010.
Откович В. Українська народна ікона : Альбом. – Львів, 2010.
Пісенна Шевченкіана (до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка). – Чернівці, 2013. – 320 с.
Пісні про Буковину : Ноти, тексти, переклади, коментарі. – Чернівці, 2010.
Портретная галерея Воронцовых. Выпуск 1. – Симферополь, 1997.
Степан Сабадаш у спогадах сучасників і шанувальників. Нотно-мемуарне видання. – Чернівці, 2010.
Скіпор Е. Етнофольклорному ансамблю «Мугурєл» – 10 років. (рум.) – 48 с.
Сорока Б. Книжкові знаки. Альбом. – Львів, 2006.
Сорока Б. Дерев’яні церкви Галичини (26 ліногравюр). Альбом. – Львів, 2006.
Сорока Б. Спогади [Текст]. – Львів, 2014. – 280 с. : іл.
Традиційне вбрання з етнографічних колекцій музеїв Сучави, Чернівців та Бельців. – Suceava, 2015. – 71 с.
Фесенко О., Сівка Є. Зеленій, Буковино : Збірник пісень. – Чернівці, 1998.
Хаварівський Б.В. Я – серед вас… Іван Марчук і Тернопільщина : фотокнига. Книга перша. – Тернопіль, 2013. – Сторожинець, 2014. – 232 с., іл.
Хай М. Музично-інструментальна культура українців (фольклорна традиція). – Київ–Дрогобич, 2007.
Ходорковський Ю. Архітектура і час. Нариси проблем естетики архітектури. – Чернівці, 2012.
Ходорковський Ю.І. Вічність. Час. Традиція. – Чернівці, 2013. – 128 с., іл.
Холоменюк А. Військово-історичний живопис. – Чернівці, 2011.
Холоменюк А. Сучасний живопис. – Чернівці, 2011.
Художественное собрание музея. Алупкинский государственный дворцово-парковый музей-заповедник: Исследования и материалы. Вып. 1. – Симферополь, 2005.
Художники Буковини : до 70-річчя Чернівецької обласної організації Національної Спілки художників України. 1994–2014 : каталог. – Чернівці, 2014. – 128 с. : іл.
Черкес Б.С., Лінда С.М. Архітектура сучасності. Остання третина ХХ – початок ХХІ століть. – Львів, 2010.
Чернівецький художній музей. Мистецький альбом (укр., нім. мов.). – Чернівці, 2006.
Чернівці. Фотоальбом (укр., англ., нім., рос. мовами). ВД «АДЕФ-УКРАЇНА».
Щеколдин С.Г. О чем молчат львы. Крым. Алупка. 1941 – 1944. Воспоминания директора музея. – Симферополь, 2005.

86
Ботушанський В.М. Нариси з історії Православної Церкви Буковини (кінець XVIII – початок ХХ ст.). – Чернівці, 2012.
Головащенко С.І. Біблієзнавство. Вступний курс. – Київ, 2001.
Докаш В. Кінець світу: еволюція протестантської інтерпретації: Монографія. – Чернівці, 2007. – 544 с.
Калинець І.О. Зібр. творів у 8-ми т. Т. 6, кн. 1: Коло на обличчі безодні: вільні студії над текстами Святого Письма. – Львів, 2014. – 562 с.
Каспер Вальтер. Ісус Христос. – Київ, 2008.
Кафедральний собор прп. Параскеви Сербської. Історія і сучасність. – Чернівці. – 39 с.
Кислашко О. Життя і діяльність святих нашої землі Руси-України прославлених. – Київ, 2008.
Кислашко О. Надія на Господа. – Київ, 2006.
Митрополит Андрей Шептицький – філософ, вчитель, праведник. Великий українець: матер. всеукр. наук. конф. Чернівці, 26 травня 2015. – Чернівці, 2015. – 108 с.
Мораль Євангельська. – Чернівці, 2013.
Номоканон в додаток до Великого требника: навч. посібник. – Львів, 2014. – 196 с.
Писання мужів апостольських (з поясненнями). – Чернівці, 2011.
Писання мужів апостольських. Літургійна спадщина ранньої церкви. Ч. 2. – Чернівці, 2011.
Повернення до Божого храму. – Київ, 2004.
Митрополит Філарет (Дроздов) Православний Катехизис. – Чернівці, 2010.
Синопсис Євангелія в вірогідному хронологічному порядку. – Монастир, 2015. – 268 с.
Требник (рідкісні чинопослідування). – Чернівці, 2010.
Типікон. – Чернівці, 2012.
Ткаченко В. Астрология моды и красоты: Звезды подскажут вам, как выглядеть неотразимо. Стиль, одежда, косметика, аксессуары. – Москва, 2006.
Чучко М.К. Православна обитель над Прутом: минуле і сьогодення чоловічого монастиря Різдва Пресвятої Богородиці «Гореча» в Чернівцях. – Чернівці, 2012.
Чучко М. У горнилі випробувань: Православна Церква на Буковині в 1914–1919 рр. – Чернівці, 2015. – 140 с., іл.

87
Аверинцев Сергей София-Логос. Словарь. Собрание сочинений. – Київ, 2005.
Арендт Х. Люди за темних часів. – Київ, 2008.
Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Том 2. під керівництвом Барбари Кассен. – Київ, 2011.
Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Т. 3. / під кер. Барбари Кассен. – Київ, 2012. – 328 с.
Історія української філософії. – Київ, 2008.
Малахов Віктор Право бути собою. – Київ, 2008.
Ортега-і-Гасет Вибрані твори. – Київ, 1994.
Рокфеллер Д. Мемуари. – Київ, 2009.
Філософія: ідеї, ідеології, персоналії : Ілюстрований енциклопедичний довідник. – Київ, 2009.
Хоменко І.В. Логіка : Підручник. – Київ, 2007.
Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування. – Київ, 2007.
Ящук Т.І. Філософія історії: Курс лекцій. – Київ, 2004.

88
Галян О.І. Експериментальна психологія : навч. посіб. – Київ, 2012.
Клименко В.В. Психологія творчості. Навч. посібник. – Київ, 2006. – 480 с.
Максимова Н.Ю. Психологія девіантної поведінки : навч. посібник. – Київ, 2011. – 520 с.
Маноха І.П. Психологія потаємного «Я». – Київ, 2001. – 448 с.
Павелків Р.В., Цигипало О.П. Дитяча психологія. – Київ, 2011.
Роменець В.А. Історія психології: стародавній світ. Середні віки. Відродження. – Київ, 2005.
Роменець В.А. Маноха І.П. Історія психології ХХ століття. – Київ, 2003.
Ткалич М.Г. Гендерна психологія : навч. посіб. – Київ, 2011. – 248 с.

91
Буркут І. Біобібліографічний покажчик. – Чернівці, 2008.
Видатні діячі культури та мистецтв буковини: біобібліографічний довідник. – Чернівці, 2010.
Лауреати літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича (2006 2010 рр.). Вип. 3. Біобібліографічний покажчик. – Чернівці, 2011.
Володимир Качкан – письменник, вчений, педагог, громадсько-культурний діяч: біобібліографічний покажчик. – Львів, 2010.
Пам’ятаймо! (Знаменні і пам’ятні дати Буковини в 2010 р.): Бібліогр. покажчик. – Чернівці, 2009.
Пам’ятаймо! (Знаменні та пам’ятні дати Буковини в 2011 р.) : бібліогр. покажчик. – Чернівці, 2010.
Пам’ятаймо! (Знаменні та пам’ятні дати Буковини в 2012 р.): бібліограф. покажчик. – Чернівці, 2011.
Свідзінський В. Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2006.
Видатні діячі культури та мистецтв Буковини: біобібліографічний довідник. – Чернівці, 2010.

92
Буковина. Краєзнавчий бібліографічний покажчик літератури про Чернівецьку область за 2009 р. – Чернівці, 2010.
Великий довідник. Україна / Уклад. Кожушко О. – Харків, 2009.
Енциклопедія сучасної України. Том 9. Е – Ж. – Київ, 2009. – 712 с.
Енциклопедія сучасної України. Том 10. З – Зор. – Київ, 2010. – 712 с.
Енциклопедія сучасної України. Том 11. Зор – Как. – Київ, 2011. – 712 с.
Енциклопедія сучасної України. Том 12. Кал – Киї. – Київ, 2012. – 712 с.
Енциклопедія сучасної України. Том 13. Киї – Кок. – Київ, 2013. – 712 с.
Нехай не згасне світ науки василя Шендеровського: до 70-літнього ювілею. – Заставна, 2012.
Сліпушко О. Україна. Енциклопедичний словник. – Київ, 2008.
Елеонора Соловей. Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2015. – 56 с.

93
Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки. т. 1. – Київ, 2009.
Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки. т. 2. – Київ, 2009.
Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки. Книга третя. – Київ, 2011.

26
Scharr Kurt. Vent. Geographie und Geschichte eines Ortes und seiner Täler. – Österreich (Австрія), 2013.
Scharr Kurt. Die Landschaft Bukowina. Die Werden einer Region an der Peripherie 1774 – 1918. – Österreich (Австрія). – 396 s.
63
Geissbüchler Simon. Blutiger Jili. Rumäniens Vernichtungskrieg und der vergessene Massenmord an den Juden 1941. – Österreich (Австрія), 2013.
OstEuropa. 57. Jangra / Heft 6 /Juni 2007. Das Lager schreiben.Varlam Salamov und Aufarbeitung des Gulag. – Österreich (Австрія).
Scharr Kurt. Schlaufen – Schubkarren – Stacheldraht. Peter Demant – Erinnerungen eines Österreichers an Zwangsarbeitslager und Verbannung in der Sowjetunion. – Innsbruck, Österreich (Австрія), 2014. – 212 s.
79
Treasures of the Central State Archives in Prague. The State of Bohemia and Czechoslovakia in Documents 1158–1990. – Chech Republic, 2002. – 104 s.
Czech Sovereigns’ and State’s Symbols. Their Evolution from the Middle Ages up to the Present. Catalogue of the exhibition. – Chech Republic, 2002. – 152 s.
84
Brenner Hedwig. Mein altes Czernowitz. Erinnerungen aus mehr als neun Jahrenzehnten 1918-2010. – Germany, 2010. – 132 s.
Brenner Hedwig und Gottfried. Zum Andenken und Nachdenken. Kurzgeschlichten, Lyrik und Malerei aus Czernowitz und Israel. – Germany, 2011. – 154 s.
Kobulanska Olga. Valse melancolique. Ausgewӓhte Prosa. – Czernowitz, 2013.
Selnich Judith. Schifferle vivas (Zweistimmige Gedichte). – Czernowitz, 2012.
85
Gruss von Schloss Tirol – Saluti da Castel Tirolo. I Historische Fotografien. – Österreich (Австрія), 2003.
Gruss von Schloss Tirol – Saluti da Castel Tirolo. II Ansichtskarten. – Österreich (Австрія), 2003.
Prodan Voirica. Frumoasele femei. Fotografii ŝi documente de familie din Bucovina ŝi Basarabia. – Bucuresti, 2011 – 145 c.