Енциклопедія українознавства Зенона Кузелі

Днями до Муніципальної бібліотеки магічним чином втрапила двохтомна «Енциклопедія українознавства» під головною редакцією проф. д-ра Володимира Кубійовича і проф. д-ра Зенона Кузелі, видана у Мюнхені-Нью-Йорку 1949 року.

Минуло досить часу, щоб наша місцева преса висвітлила культурну новину про відзначення 130-річниці Зенона Кузелі у стінах нашої бібліотеки, але не досить, щоб ця новина забулася, і – небайдужі читачі відгукнулись таким приємним дарунком. Певне, не обійшлось без вдячного за пам’ять самого пана професора, який нині десь в неземних обширах оглядає наукове коло сучасників.

Енциклопедія складена за тематичним принципом. Починається виклад історією та архіологією від часів найдавніших людських стоянок неоліту й до середини ХХ століття. Статті ілюстровані гравюрами, світлинами та малюнками. Окремо варто сказати про організацію соціально-політичних та економічних статей. Кожне означене у енциклопедії поняття чи історичний період представлені за хронологією та за темами. Окрім того, історичні віхи чи явища описуються при допомозі коротких портретів дійових осіб, дат та власне коментаря автора статті. Так, маємо цілісне уявлення про явище чи історичну реалію.

Доповнити уявлення про діаспорну культурологію можна за допомогою таких праць, як «Шевченко Т. Шевченкознавство» М. Антохія, видану в Парижі – Мюнхені 1987 року, періодичний бюлетень «Вісті із Сарселю» А. Жуковського, науковий збірник Українського Вільного Університету (Ювілейне видання з приводу 70-ліття УВУ) за ред. Г. Васьковича, виданого у Мюнхені 1992 р.

Також серед презентованих книг є й такі, що проводять бодай невеличку стежку співпростору українознавчих студій та художньої літератури за кордоном і на материковій Україні. Це комедія в чотирьох діях «Орли» Антіна Крушельницького, підготовлена до видання вид. «Чайка» (Київ – Відень – Львів) й надрукована у друкарні Христофа Райсера у Відні. Монографія В. Даниленка та О. Добржанського «Академік Степан Смаль-стоцький. Життя і діяльність» стала наслідком співпраці Чернівецького університету та Інституту біографічних досліджень НБ імені В. Вернадського НАН України й побачила світ у 1996 році у Києві – Чернівцях. Видавництво «Дніпро» здійснило видання двохмовної книги німецького поета Йони Грубера, який жив і працював в Україні.

З усіма цими книгами можна ознайомитись у Муніципальній бібліотеці ім. А. Добрянського.

Текст підготувала

Антоніна Аністратенко