Приватна бібліотека Володимира Іларіоновича Михайловського

 

 

 1. Білінський В. Москва ординська (XIII-XVI ст.): Історичне дослідження.- Київ, 2011.- 304 с.
 2. Брицький П. Голодомори в радянській Україні.- Чернівці, 2013.- 311 с.
 3. Вовчок М. Твори.- Т. 1.: Життєпис і життєписні матеріяли.- Київ-Ляйпціг.- 298 с.
 4. Гнатюк І. Вибрані вірші та поеми.- Львів, 1995.- 670 с.
 5. Гнатюк І. Стежки-дороги: Спомини.- Дрогобич, 1998.- 496 с.
 6. Добрянський А. Лідія Липковська.- Чернівці, 2000.- 47 с.
 7. Друга світова війна в історичній памяті України.- Київ, 2010.- 247 с.
 8. Дячков В. Близька далечінь.- Чернівці, 2011.- 280 с.
 9. Дячков В. Свічечка на штормовому вітрі.- Чернівці, 2006.- 103 с.
 10. Звичайна О., Млаковий М. Ворог народу.- В 2-х т.- Т. 1.: Проти течії.- Лондон, 1966.- 468 с.
 11. Звичайна О., Млаковий М. Ворог народу.- В 2-х т.- Т. 2.: Плянета рабів.- Лондон, 1966.- 470 с.
 12. Качкан В. Епістоли серця: Поезія днів моїх.- Коломия, 2011.- 238 с.
 13. Кобилянська О. «В неділю рано зілля копала».- Чернівці, 1954.- 180 с.
 14. Легіт А. Вибрані поезії.- Лондон, 1990.- 232 с.
 15. Мельничук Т. Твори в 3-х т.- Т. 1.: Поезії.- Коломия, 2003.- 246 с.
 16. Мельничук Т. Твори в 3-х т.- Т. 2.: Поезії.- Коломия, 2003.- 247 с.
 17.  Мельничук Т. Твори в 3-х т.- Т. 3.- Кн. 1.: Поезії.- Коломия, 2006.- 496 с.
 18. Мельничук Т. Твори в 3-х т.- Т. 3.- Кн. 2.: Поезії.- Коломия, 2007.- 344 с.
 19. Патриляк І. К., Боровик М. А. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду.- Ніжин, 2010.- 590 с.
 20. Поповчук А. Бо-люблю: поезії.- Чернівці, 2012.- 240 с.
 21. Пуюл І. Збірник праць.- Київ, 1996.- 711 с.
 22. Сапеляк С. І каміння те стало хлібами…- В 3-х т.- Т. 1.: Поезії.- Харків, 2011.- 326 с.
 23. Сапеляк С. І каміння те стало хлібами…- В 3-х т.- Т. 2.: Есеї, рецензії, статті.- Харків, 2011.- 374 с.
 24. Сапеляк С. І каміння те стало хлібами…- В 3-х т.- Т. 3.: Спогади, листування, нотатки із щоденника.- Харків, 2011.- 383 с.
 25. Спогади про Івана Гнатюка.- Тернопіль, 2010.- 200 с.
 26. Тащук Д. Життя між закономірностями та випадковостями.- Чернівці, 2008.- 132 с.
 27. Українські поети-романтики 20-40-х років XIX ст.- Київ, 1968.- 635 с.
 28. Фольварочний В. Сніг на зеленому листі.- Київ, 2013.- 495 с.
 29. Хоткевич Г. Твори в 2-х т.- Т. 1.- Київ, 1966.- 536 с.
 30. Хоткевич Г. Твори в 2-х т.- Т. 2.- Київ, 1966.- 603 с.
 31. Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки.- Київ, 2004.- 416 с.
 32. Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки.- Кн. 1.- Київ, 2009.- 416 с.
 33. Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки.- Кн. 2.- Київ, 2006.- 328 с.
 34. Шендеровський В. Нехай не гасне світ науки.- Кн. 3.- Київ, 2011.- 344 с.
 35. Булашевъ Г. О. Украънскій народъ въ своихъ легендахъ и религіозныхъ воззреніяхъ и верованіяхъ.- Вып. Первый.- 1900.- 515 с.
 36. Гринченко Б. Этнографическіе матеріалы.- Чернигов, 1898.- 766 с.
 37. Доманицький В. Про Галичину та життя галицьких Украънцыв.- Киъв, 1909.- 80 с.
 38. Ілюстрована бібліотека для молодежи, мещанъ и селянъ// Під ред. О. Поповича.- Рочникъ IX.- Книжочка 1 и 2.- Черновцы, 1893.- 192 с.
 39. Ковалів С. Дезертир і иньші оповіданя.- Львів, 1899.- 115 с.
 40. Кревецький І. Бібліотека Наукового Товариства ім.. Шевченка у Львові.- Львів, 1923.- 16 с.
 41. Куліш П. Твори.- Т. 2.- Львів, 1909.- 560 с.
 42. Куліш П. Твори.- Т. 4.- Львів, 1909.- 528 с.
 43. Літературно-науковий вістник.- Річник XIII.- Т. XLIX.- Січень- март- 1910.-Львів, 1910.- 704 с.
 44. Літературно-науковий вістник.- Річник XIII.- Т. XL.- Квітень-червень- 1910.- Львів, 1910.- 608 с.
 45. Літературно-науковий вістник.- Річник XIII.- Т. LI.- Липень-вересень- 1910.- Львів, 1910.- 576 с.
 46. Літературно-науковий вістник.- Річник XIII.- Т. LII.- Жовтень-грудень- 1910.- Львів, 1910.- 646 с.
 47. Літературно-науковий вістник.- Річник XIV.-  Т. LIII.- Січень-март- 1911.- Львів, 1911.- 656 с.
 48. Літературно-науковий вістник.- Річник XIV.-  Т. LIV.- Квітень-червень- 1911.- Львів, 1911.- 544 с.
 49. Літературно-науковий вістник.- Річник XIV.-  Т. LV.- Липень-вересень- 1911.- Львів, 1911.- 448 с.
 50. Літературно-науковий вістник.- Львів, 1899.- 200 с.
 51. Літературно-науковий вістник.- Річник IX.- Т. XXXV.- Львів, 1906.-508 с.
 52. Маринетти. Футуризмъ.- 1914.- 241 с.
 53. Огоновскій О. Исторія литературы рускои.- Ч. III.- Львовъ, 1891.- 700 с.
 54. Павлик М. Михайло Драгоманов як політик.- Львів, 1911.- 60 с.
 55. Пігуляк Є. Верховиньскі згадки.- Ч.II: Над озером.- Чернівці, 1909.- 204 с.
 56. Повременное изданіе «Галицко-русской матицы»: Научно-литературный сборникъ // Под ред. Б. А. Дедицкаго.- Львовъ, 1902.- 60 с.
 57. Правда. Вісник політики, науки і письменства.- Рочник 1896// Під ред.   А. Березинського.- Львів, 1896.- 616 с.
 58. Правда. Письмо літературно-політичне.- Рочник IX-ий, 1876// Під ред.    д-ра О. Огоновського.- Львів, 1876.- 964 с.
 59. Правда. Письмо літературно-політичне.-Рік IX-ий, 1876// Під ред. д-ра   О. Огоновського.- Львів, 1876.- 408 с.
 60. Правда. Письмо літературно-політичне.- Рочник VII-ий, 1894// Під ред.  д-ра О. Огоновського.- Львів, 1894.- 884 с.
 61. Правда. – Річник XXII.- Львів, 1897.- 832 с.
 62. Рідна школа. Ілюстрований часопис для всіх.- V-ий річник.- Львів, 1936.- 294 с.
 63. Франко І. З вершин і низин. Збірник поетичних творів 1873-1893.- Київ-Ляйпціг.- 720 с.
 64. Франко І. Слово про збуренє пекла: Українська пасійна драма.- Львів.- 46 с.