Приватна бібліотека Мельничука Святослава Васильовича

 1. Блажейовський Д. Берестейська ре-унія та українська історична доля і недоля.- Т. 1: Внутрішня вартість медалі.- Львів: Каменяр, 1995.- 646 с.
 2. Воропай О. В дорозі на захід: Щоденник утікача.- Лондон, 1970.- 281 с.
 3. В рядах УПа: Збірка споминів колишніх вояків УПА з терену Лемківщини й Перемищини.- Нью-Йорк, 1999.- 604 с.
 4. В'ятрович В. Ставлення ОУН до євреїв: формування позиції на тлі катастрофи.- Львів, 2006.- 140с.
 5. Горбань М. Слово й діло государеве: оповідання.- К.: “Ярославів Вал”, 2009.- 240 с.
 6. Єфремов С. Історія українського письменства.- Т.1.- Нью-Йорк, 1991.- 456 с.
 7. Іванишин В. Українська ідея і перспективи націоналістичного руху.- Дрогобич, 2000.- 150 с.
 8. Книш З. Варшавський процес ОУН на підложжі польсько-українських відносин тієї доби.- Т. 1.- Торонто, 1986.- 674 с.
 9. Книш З. Варшавський процес ОУН на підложжі польсько-українських відносин тієї доби.- Т. 2.- Торонто, 1986.- 536 с.
 10. Книш З. Розбрат: Спогади й матеріяли до розколу ОУН у 1940-1941 оках.- Торонто.- 431 с.
 11. Кук Василь  “Леміш”. Колгоспне рабство.- Львів, 2005.- 264 с.
 12. Мелень М. Стежками позачасових зустрічей.- Стрий: “Щедрик”, 2009.- 641 с.
 13. Мірчук П. Роман Шухевич (Ген. Тарас Чупринка) командир безсмертних.- Нью-Йорк-Торонто-Лондон, 1970.- 269 с.
 14. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918 рр. (про що “історія мовчить”).- Львів: Каменяр, 1994.- 568 с.
 15. Панченко В. Формування економічної платформи українського націоналістичного руху у 1920-1950-х роках.- Дніпропетровськ, 2009.- 304 с.
 16. Поврозник М. Альбом українських церков Закарпаття, Лемківщини, Холмщини та Підляшшя.- Лондон, 1988.- 319 с.
 17. Порендовський В. І. У кігтях СТЕПЛАГУ: Кенгір 1949-1954. Спогади.- Львів: “СПОЛОМ”, 2005.- 272 с.
 18. Сергійчук В. Етнічні межі і державний кордон України.- К., 2000.- 430 с.
 19. Сергійчук В. Переяславська рада - трагедія України і програш Європи.- К., 2003.- 130 с.
 20. Сергійчук В. Погроми в Україні: 1914-1920. Від штучних стереотипів до гіркої правди, приховуваної в радянських архівах.- К., 1998.- 544 с.
 21. Сергійчук В. Правда про “золотий” вересень 1939-го.- 2014.- 208 с.
 22. Сергійчук В. Українська соборність. Відродження українства в 1917-1920 роках.- К., 1999.- 413 с.
 23. Сергійчук В. Український здвиг: Волинь. 1939-1955.- К., 2005.- 840 с.
 24. Сергійчук В. Український здвиг: Закерзоння. 1939-1947.- К., 2004.- 840 с.
 25. Сергійчук В. Український здвиг: Наддніпрянщина. 1941-1955.- К., 2005.- 836 с.
 26. Сергійчук В. Український здвиг: Поділля. 1939-1955.- К., 2005.- 840 с.
 27. Сергійчук В. Український здвиг: Прикарпаття. 1939-1955.- К., 2005.- 840 с.
 28. Согласие.// 1991.- № 5.- М., 1991.- 223 с.
 29. Сокальська гімназія. Пропам'ятна книга.- Львів-Сокаль, 2001.- 503 с.
 30. Український визвольний рух: Наук. збірник/ Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України.- Зб. 4: “Боротьба народів Центрально-Східної Європи проти тоталітарних режимів у XX столітті”.- Львів, 2005.- 272 с.
 31. Український визвольний рух: Наук. збірник/ Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України.- Зб. 5. - Львів, 2005.- 240 с.
 32. Український визвольний рух: Наук. збірник/ Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України.- Зб. 6. - Львів, 2006.- 272 с.
 33. Український визвольний рух: Наук. збірник/ Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України.- Зб. 7. - Львів, 2006.- 312 с.
 34. Український визвольний рух: Наук. збірник/ Центр досліджень визвольного руху, Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України.- Зб. 8. - Львів, 2006.- 312 с.
 35. Чайковський Б. “Фама”. Рекламна фірма Романа Шухевича.- Львів, 2005.- 104 с.
 36. Шухевич С. Моє життя. Спогади.- Лондон, 1991.- 619 с.