Приватна бібліотека Пивоварова Сергія Володимировича

 

 1. Білокінь С. І. Музей України (Збірка П. Потоцького): Дослідження, матеріали. Монографія.- К., 2006.- 476 с.
 2. Вакуленко Л. В., Приходнюк О. М. Славянские поселения I тыс. н.э. у с. Сокол на Среднем Днестре.- Киев, 1984.- 105 с.
 3. Гуртовий Г. Волинь – край козацький: Історико-краєзнавчі нариси.- Луцьк: Надстиря, 2009.- 388 с.
 4. Дива печер лаврських.- К.: Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2011.- 248 с.
 5. Записки святителя Петра Могили.- К.: Фенікс, 2011.- 528 с.
 6. Кагамлик С. Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII – XVIII ст..). Монографія.- К., 2005.- 552 с.
 7. Києво-Печерська лавра – памятка історії та культури України: Монографічне видання.- К., 2006.- 426 с.
 8. Києво-Печерська Лавра у часи Другої світової війни: Дослідження. Документи.- К., 2016.- 1200 с.
 9. Кириличні стародруки XVI – XVIII століть у зібранні Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Каталог.- К., 2016.- 216 с.
 10. Колекція «Великі музеї світу»: у 30 т.- Т. 30: «Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник».- К., 2012.- 96 с.
 11. Могилянські читання 2011року: Збірник наукових праць.- К., 2012.- 660 с.
 12. Могилянські читання 2013 року: Збірник наукових праць.- К., 2014.- 528с.
 13. Могилянські читання 2014 року: Збірник наукових праць.- К., 2015.- 464с.
 14. Могилянські читання 2015 року: Збірник наукових праць.- К., 2016.- 504с.
 15. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог.- К., 2005.- 252 с.
 16. Напрестольні Євангелії XVI – XVIII століть у зібранні Національного  Києво-Печерського історико-культурного заповідника: Каталог.- К., 2005.- 196 с.
 17. Пивоваров С. Літописний Василів у Середньому Подністров’ї. Історико-краєзнавчі нариси.- К.: НКПІКЗ: Фенікс, 2020.- 184 с.
 18. Пивоваров С., Крайня О., Курлов В. Хрест прп. Марка Печерника. Памяткознавче дослідження.- К.: НКПІЗ; Фенікс, 2020.- 180 с.
 19. Пивоваров С., Федорак В. Основи археології Буковини (шкільний курс).- Чернівці: «Місто», 2010.- 156 с.
 20. Пивоваров Сергій Володимирович: бібліографічний покажчик (до 60-річчя з дня народження).- К.: НКПІЗ, 2020.- 88 с.
 21. Польща та Україна в боротьбі за незалежність 1918-1920/ під ред.. Т. Кшонстка.- Варшава, 2010.- 521 с.
 22. Прокопчук С. На перехресті століть. У пошуках прозріння.- К., 2019.- 400 с.
 23. Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси.- М.: «Наука», 1987.- 785 с.
 24. Україна: Хронологія розвитку.- Т. 1: З давніх часів до пізньої античності.- К.: КВІЦ, 2008.- 704 с.
 25. Український музей.- Збірник 1: Репринтне перевидання 1927 року.-  К., 2007.- 478 с.
 26. Ульяновський В. І. Двічі професор: Степан Голубєв в університетському та академічному контекстах.- К., 2007.- 360 с.
 27. Чайка Р. Давньоруське городище Листвин і його околиці у X-XI ст..Львів, 2009.- 214 с.
 28. Anuarul X pe anii scolari 1931/32 si 1932/33 publicat de directoarea liceului Constanta Botez.- Cernauti, 1934.- 49 p.
 29. Kunstler oder kunsthistoriker von Dr. W. S. von Zalozieckyj. Czernowitz (Rumanien).- Wien, 1924.- 16 p.
 30. Revista societatii istorico-arheologige bisericesti din Chisinau.- Chisinau, 1925.- 75 p.