Приватна бібліотека Остапович Марії Олександрівни 1. Агеєва В. Жіночий простір: Феміністичний дискурс українського модернізму: Монографія.- К.: Факт, 2003.- 320 с.
 2. Агеєва В. Поетика парадокса: Інтелектуальна проза Віктора Петрова-Домонтовича.- К.: Факт, 2006.- 432 с.
 3. Андрейчик М. Інтелектуал як герой української прози 90-х років XX століття.- Львів: Піраміда, 2014.- 188 с.
 4. Андрухович Ю. Моя остання територія. Вибрані твори: Поезія, проза, есеїстика.- Львів: Піраміда, 2009.- 308 с.
 5. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. М. Зубрицької.- Львів: Літопис, 2001.- 832 с.
 6. Антологія феміністичної філософії / за ред. Елісон М. Джагер та Айрис М. Янг.- К.: Основи, 2006.- 800 с.
 7. Арон Р. Опій інтелектуалів.- К.: Юніверс, 2006.- 272 с.
 8. Бадью А. Концепт моделі. Вступ до матеріалістичної епістемології математики.- К.: Ніка-Центр, 2009.- 232 с.
 9. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник.- К.: Академія, 2004.- 344 с.
 10. Башлер Ж. Нарис загальної історії.- К.: Ніка-Центр, 2005.- 392 с.
 11. Белград Д. Культура спонтанності: Імпровізація і мистецтво в повоєнній Америці.- К.: Факт, 2008.- 528 с.
 12. Білоус П. В. Вступ до літературознавства.- К.: Академія, 2011.- 336 с.
 13. Білоус П. В. Українська література XI-XVIII ст.- К.: Академія, 2010.- 360 с.
 14. Бланшо М. Простір літератури. Есе.- Львів: Кальварія, 2007.- 272 с.
 15. Блум Г. Західний канон: книги на тлі епохи.- К.: Факт, 2007.- 720 с.
 16. Бодріяр Ж. Фатальні стратегії.- Львів: Кальварія, 2010.- 192 с.
 17. Бубер Мартін. Гог і Магог: роман.- К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2008.- 304 с.
 18. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: Підручник.- К.: Києво-Могилянська академія, 2008.- 430 с.
 19. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки. Посібн.- Дрогобич: Коло, 2003.- 528 с.
 20. Волохань М. Майже 9 мегабайт поезії.- Д: Ліра, 2010.- 92 с.
 21. Вулф Л. Винайдення Східної Європи: Мапа цивілізації у свідомості епохи Просвітництва.- К.: Критика, 2009.- 592 с.
 22. Гаврилів Т. Концепт екскурсії.- Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2006.- 90 с.
 23. Глобальні модерності/ За ред. Ф. Фезерстоуна, С. Леша, Р. Робертсона.- К.: Ніка-Центр, 2008.- 400 с.
 24. Гнатюк О. Між літературою і політикою. Есеї та інтермедії.- К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012.- 368 с.
 25. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність.- К.: Критика, 2005.- 528 с.
 26. Городнюк Н. А. Знаки необарокової культури Валерія Шевчука: компаративні аспекти.- К.: Твім інтер, 2006.- 216 с.
 27. Гречанюк Ю. А, Нямцу А. Є. Проблеми історизму і традицій в літературі XIX-XX ст.- Чернівці: Рута, 1997.- 124 с.
 28. Гундорова Т. Кітч і Література. Травестії.- К.: Факт, 2008.- 284 с.
 29. Гундорова Т. ПроЯвлення Слова: Дискурсія раннього українського модернізму.- К.: Критика, 2009.- 447 с.
 30. Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та есеї.- К.: Грані-Т, 2013.- 548 с.
 31. Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр.- К.: Критика, 2006.- 352 с.
 32. Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес.- К.: Академія, 2008.- 352 с.
 33. Дерріда Ж. Дарувати час.- Львів: Літопис, 2008.- 204 с.
 34. Довган Я. Посіяна до часу торба з сухарями.- Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2006.- 34 с.
 35. Дон Жуан у світовому контексті / Упоряд. В. Агеєва.- К.: Факт, 2002.- 448 с.
 36. Драй-Хмара О. Промінь крізь хмари: Збірка поезій.- К.: Смолоскип, 2010.- 96 с.
 37. Єрмоленко В. Оповідач і філософ Вальтер Беньямін та його час.- К.: Критика, 2011.- 279 с.
 38. Забужко О. З мапи книг і людей / збірка есеїстики.- Meridian Czernowitz,  2012.- 376 с.
 39. Забужко О. Let My People Go. 15 текстів про українську революцію.- К.: Факт, 2006.- 232 с.
 40. Забужко О. NOTRE DAME DUKRAINE: Українка в конфлікті міфологій.- К.: Факт, 2007.- 640 с.
 41. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період.- К.: Факт, 2006.- 156 с.
 42. Загаєвський А. У чужій красі: Есеї.- Львів: Кальварія, 2008.- 192 с.
 43. Зеров М. Українське письменство XIX ст. Від Куліша до Винниченка: Лекції, нариси, статті.- Дрогобич: Відродження, 2007.- 568 с.
 44. Калита О. Засоби іронії в малій прозі (кінець XX-початок XXI століття): Монографія.- К., 2013.- 238 с.
 45. Квіт С. Герменевтика: навч. посібн.- К.: Києво-Могилянська академія, 2005.- 42 с.
 46. Колаковський Л. Мої правильні погляди на все.- К.: Києво-Могилянська академія, 2005.- 280 с.
 47. Крістева Ю Полілог.- К.: Юніверс, 2004.- 480 с.
 48. Курціус Е. Р. Європейська література і латинське середньовіччя.- Львів: Літопис, 2007.- 752 с.
 49. Ле Гофф Жак. Середньовічна уява.- Львів: Літопис, 2007.- 350 с.
 50. Літературний StanislawIФ: Від Ф. Карпінського до наших днів.- Харків: Фоліо, 2012.- 284 с.
 51. Макух Я. Д., Залуцький І. Р. Кадрове діловодство: Навч. посібн.- К.: Знання, 2006.- 137 с.
 52. Мельників Р. Майк Йогансен: ландшафти трансформацій.- К.: Смолоскип, 2000.- 156 с.
 53. Мілош Ч. Велике князівство літератури. Вибрані есеї.- К.: Дух і Літера, 2011.- 440 с.
 54. Мілош Ч. Родинна Європа.- Львів: Літопис, 2007.- 390 с.
 55. Наєнко М. К. Історія українського літературознавства і критики: навч. посібн.- К.: Академія, 2010.- 520 с.
 56. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика.- К.: Києво-Могилянська академія, 2006.- 347 с.
 57. Наумчук М. М., Лушпинська Л. П. Словник-довідник основних термінів і понять з методики української мови: Навч. метод. посібн.- Тернопіль: Астон, 2003.- 132 с.
 58. Нахлік Є. К. Українська романтична проза 20-60-х років XIX ст.- К.: Наукова думка, 1988.- 318 с.
 59. Нікоряк Н. Автентичність кіносценарію як сучасного літературного тексту: монографія.- Чернівці: Місто, 2011.- 240 с.
 60. Павлюк Л. Знак, символ, міф у масовій комунікації.- Львів: ПАІС, 2006.- 120 с.
 61. Сергій Параджанов. Злет, трагедія, вічність.- К.: Спалах ЛТД, 1994.- 280 с.
 62. Педагогіка: Хрестоматія / Укладач А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко.- К.: Знання-Прес, 2006.- 700 с.
 63. Пйотровська-Корвін Д. Проблеми поетики прозового опису.- Львів: Літопис, 2009.- 208 с.
 64. Поліщук Я. Література як геокультурний проект: Монографія.- К.: Академвидав, 2008.- 304 с.
 65. Портнов А. Історії істориків: Обличчя й образи української історіографії XX століття.- К.: Критика, 2011.- 237 с.
 66. Причепій Є. М., Черній А. М., Чекаль Л. А. Філософія.- К.: Академвидав, 2006.- 592 с.
 67. Прохасько Т. Одної і тої самої .- Чернівці: Книги-XXI, Meridian Czernowitz, 2013.- 240 с.
 68. Радченко О. Іманентна поетика Еміля Штайгера: філологічний та філософський дискурс: монографія.- Дрогобич: Посвіт, 2012.- 250 с.
 69. Рікер П. Ідеологія та утопія.- К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2005.- 386 с.
 70. Рубчак Б. Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу: Есеї.- Львів: Піраміда, 2012.- 484 с.
 71. Рудницький М. Від Мирного до Хвильового. Між ідеєю і формою. Що таке «Молода Муза»?.- Дрогобич: Відродження, 2009.- 502 с.
 72. Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення.- Львів: Літопис, 2010.- 358 с.
 73. Саєнко В. Сучасна українська література: компендіум.- Одеса: Астропринт, 2014.- 352 с.
 74. Саїд Е. Культура й імперіялізм.- К.: Критика, 2007.- 608 с.
 75. Саїд Е. Орієнталізм.- К., 2001.- 511 с.
 76. Содомора А. Жива античність.- Львів: Срібне слово, 2009.- 184 с.
 77. Сучасна літературна компаративістика: стратегії і методи. Антологія / За заг. ред. Д. Наливайка.- К.: Києво-Могилянська академія, 2009.- 487 с.
 78. Тарнашинська Л. Презумпція доцільності: Абрис сучасної літературознавчої концептології.- К.: Києво-Могилянська академія, 2008.- 534 с.
 79. Тодоров Ц. Обличчям до екстреми: есеї.- Львів, 2000.- 415 с.
 80. Українська мова у XXсторіччі: історія лінгвоциду: Док. І матеріали / Упор. Л. Масенко.-  К.: Києво-Могилянська академія, 2005.- 300 с.
 81. Ушкалов Л. Есеї про українське бароко.- К.: Факт-Наш час, 2006.- 284 с.
 82. Ушкалов Л. Сковорода та інші: Причинки до історії української літератури.- К.: Факт, 2007.- 552 с.
 83. Фізер І. М. Американське літературознавство. Історико-критичний нарис.- К.: Києво-Могилянська академія, 2006.- 108 с.
 84. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. З останніх десятиліть XIX в.- Дрогобич: Відродження, 2008.- 464 с.
 85. Францоз К. Е. UCRAINICA. Культурологічні нариси.- Чернівці: Книги-XXI, 2010.- 292 с.
 86. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза. Постмодерний період.- К.: Академія, 2008.- 248 с.
 87. Хобзей Н. Гуцульська міфологія: етнолінгвістичний словник.- Львів, 2002.- 216 с.
 88. Шевельов Ю. Портрети українських мовознавців.- К.: Академія, 2002.- 132 с.
 89. Яковенко Н. Вступ до історії.- К.: Критика, 2007.- 375 с.
 90. Ясперс К. Психологія світоглядів.- К.: Юніверс, 2009.- 464 с.