НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Муніципальна бібліотека ім. А. Добрянського отримала в подарунок книги  від чернівчанки (нині киянки) - Елеонори Соловей, доктора філологічних наук, професора, члена Національної спілки письменників України, члена Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу.
 
Варто нагадати, що кращі роки молодості та студентства вона провела в Чернівцях в культурно-мистецькому середовищі Анатолія Добрянського. Після відкриття бібліотеки його імені, Елеонора Степанівна прикладає чималих зусиль, щоб всі вартісні новинки з літературознавства, мовознавства, культури та політології поповнювали фонди доброї бібліотеки. До таких інтелектуальних видань належать книги столичного видавництва «Дух і Літера», в тому числі і книги-переклади з інших мов. Крім цього, завдячуючи Елеонорі Соловей, в 2014 році побачило світ популярне видання про «знакову постать культурного життя Буковини й Чернівців, яскраву й непересічну особистість» - А. Добрянського - «Добрянський Анатолій. Листи до матері». Як писала у передмові до книги пані Соловей: « Листи до матері» цікаві під багатьма оглядами, зокрема як історія становлення молодої людини в умовах тоді ще порівняно недавно прилученої до Радянського Союзу Буковини. Водночас це правдива повість про довірливі й душевні стосунки матері й сина, а заразом своєрідна хроніка студентського життя, цікаві відомості про місто, університет, армійські літні збори, редакцію обласної газети, літературне об’єднання, про плани та сподівання…ці листи відкривають … дух того часу – від середини 50-х до кінця 60-х років».
Пропонуємо Вашій увазі нові надходження:

Ася Гумецька. Вибрані філологічні праці. – Видавництво «Київ-Париж- Дакар»:Віпол,2017,- 640с.

Друге, скорочене й відредаговане видання “Вибраних філологічних праць” професора Мічиганського університету Асі Гумецької. Перше видання вийшло друком 2011-го року у харківському видавництві “Майдан”, коштом Українсько-Американської Асоціяції Університетських Професорів.

Книга містить статті, надруковані в славістичних журналах і часописах, а також доповіді, виголошені на конференціях та семінарах. На відміну від першого видання, англомовні статті тут перекладені українською. В розділах книги є статті про творчість Тараса Шевченка, Лесі Українки, Михайла Грушевського, Дмитра Чижевського, Докії Гуменної, Сергія Пилипенка, Олександра Домбровського, Василя Барки, Мирослава Мариновича, Марко Вовчок, Абрама Кальценсона, Миколи Рибчука та інших письменників.

Збірка наукових праць видатного філолога-славіста знайде зацікавлення не лише україністів, але й широкого українського читацького загалу.

 І.В.Лімборський. Творчість Івана Котляревського: Авторська індивідуальність, європейські паралелі, порівняльна поетика. Брама-Україна, 2010.- 96с.

У даній монографії представлено творчий шлях видатного українського письменника Івана Котляревського( 1769-1838), розглядаються особливості його художньої манери, своєрідність поетики і зв’язки з літературною традицією. Авторська індивідуальність письменника аналізується в річищі складних і динамічних зрушень в українській літературі кінця ХVIII – початку ХІХ ст. Книга розрахована на студентіваспіврантів,
 учителів, викладачів вишів, всіх , хто цікавиться українською літературою ХІХ ст. Компаративний підхід дозволяє пролити світло на маловідомі паралелі його творчості до європейського письменства, з’ясувати характер новаторства та оригінальність художнього мислення.
Книга розрахована на студентів, аспірантів, учителів, викладачів вишів і всіх тих , хто цікавиться історією української літератури ХІХ ст.
 
 
Харкун В.П. Соцреалістичний канон в українській літературі: генеза, розвиток, модифікації: монографія/ В.П.Харкун,- Ніжин: ТОВ» Гідромакс», 2009,- 508с.

Монографія науковця присвячена системному аналізові українського соцреалізму та культурних механізмів, які оприявнюють його специфіку. В ній відстежено формування соцреалістичного канону в українській літературі сталінського періоду, його роль у становленні та утверджені радянської ідентичності.
Книжка адресована теоретикам та історикам літератури, викладачам української літератури, аспірантам,студентам, учителям – філологам. Вона прислужиться усім, хто цікавиться сучасними дослідженнями радянської літератури.

 Анджей Фрішке. Пристосування і опір: Дослідження з історії Польщі 1945-1980 років.- пер. з польск. Марти Боянівської.- К.: Дух і Літера,2017.- 456с.

«Опір і пристосування – такі дві позиції формували поведінку поляків у всі періоди існування ПНР, - пише автор у вступному слові до книги. І саме під таким кутом зору розглядає суспільні процеси, політичні концепції, опозиційні рухи в соціалістичній Польщі. Дослідження автора охоплюють період від 1945 року до 1980 років. Книга пропонується для істориків, політологів, громадських діячів, студентів гуманітарних вишів.

  Адам Міхнік, о. Юзеф Тішнер, Яцек Жаковський. Розмови між паном і панотцем. Пер. з польск. –
А. Павлишин.- К.: Дух і літера, 2013.- 624с.

Ця книга є пошуком відповідей на найважливіші запитання доби та узагальнення життєвого досвіду двох видатних європейських мислителів. Незвичність цього діалогу в тому, що його за участі колеги-журналіста – інтерв’юера Яцека Жаковського – провадять уособлення двох різних світів: головний редактор найбільшої польської щоденної газети Gazeta Wyborcza Адам Міхнік – світський політик, дисидент,  філософ і публіцист отець Юзеф Тішнер – римокатолицький священик, професор Папської академії. В передмові до книги співавтори вказують, що їхні життєві шляхи дуже несхожі, проте їх об’єднувала одна мета – звільнення Польщі від комунізму, повернення її в лоно європейських демократій. Ця книга є енциклопедією життя Польщі другої половини ХХ ст.,

 Томас Венцлова, Леонідас Донскіс. Передчуття і пророцтва Східної Європи. Пер. з литовськоїмови Георгія Єфремова, Олега Коцарева.- К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2016,- 120с.

Ця книга – творчий доробок двох литовських інтелектуалів, який став частиною світового культурного процесу. Вони обидва ведуть у книзі діалог про виклики сучасності . В книзі йдеться про загрози для Заходу з боку Росії, класичні цінності прав людини, європейську єдність, пріоритети культури.«Захід та Схід принаймі одного разу були на дуже небезпечному порозі конфігурації – під час так званої кубинської кризи. Тоді зіткнення відбулося не надто далеко від Вашінготона і Нью – Йорка. Тепер конфлікт спалахнув приблизно на такій відстані від Москви, - пишуть автори у своїй книзі. – Кримська анексія була і залишається скандальним нехтуванням сучасних міжнародних норм. Іще злочиннішим актом є «гібридна війна» на Донбасі».
Леонідас Донскіс є литовським філософом, істориком ідей, письменником. Протягом 2009 – 2014 рр. був членом Європарламенту. Донскіс поєднує політичну теорію, історію філософію культури та літератури в есеїстичному стилі.
Томас Венцлова – перекладач, літературозгнавець, публіцист. Професор славягських літератур Єльського університету,  почесний доктор Люблінського університету.

 
   Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918-1922): Документи і матеріали/ Упор. В.М.Даниленко, Н.В. Кривець.- К.: Смолоскип, 2012.- 592с.

Подані у збірнику документи і матеріали розкривають становлення і функціонування національного посольства України в Німеччині у 1918 – 1922рр., взаємодію з іншими дипломатичними представництвами у країнах Європи, діяльність Військово- санітарної місії та місії Українського Червоного Хреста. Вперше в збірнику опубліковані архівна документи, що висвітлюють українсько- німецькі відносини періоду Української революції, роль зовнішньополітичної служби та окремих дипломатів у відстоюванні політичних, економічних та культурних інтересів України на міжнародній арені.

 
  
 Адам Міхнік. У пошуках свободи. Есеї про історію та поітику. Переклад із польської Андрія Павлишина/ Упорядник І.Хруслінська, ред. Л.Фінберг та А.Павлишин/ - К.: Дух і Літера,2009.- 554с.

У книзі представлені есеї Адама Міхніка – польського громадського діяча, дисидента, публіциста, учасника політичної опозиції в Польщі 1968-1989 років. В книгу увійшли нариси про його ідейних наставників –Антонія Слонімського та Яцека Куроня, про дилеми польського романтизму, про драматичне 
переплетення польсько- українських та польсько- єврейських стосунків.
 
 
Михаил Мицель «Последняя глава»: Агро-Джойнт в годы Большого террора.- К.: Дух і Літера, 2012.- 464с.
  В книзі  аналізуються  раніше закриті  для дослідників  архивні справи  репресованих та документи. Увага приділяється  регіональним особливостям  діяльності  репресивних органів і практиці  Великого  терору.

 
            Ольгерд Іполіт Бочковський вибрані праці та документи Т. 1.- К.: Україна Модерна, ДУХ І ЛІТЕРА, 2018.- 704с. ( Сер. «Україна. Європа: 1921-1939»)
Видання книги було здійснене в рамках серії “Україна-Європа 1921-1939” видавництва “Дух і Літера” у співпраці з журналом “Україна Модерна”. Метою цієї серії є оприлюднення документів за авторством тих українських політичних мислителів міжвоєнної доби, які є наразі маловідомими, але чий доробок вартий уваги. Упорядники зазначають, що, окрім праць у рамках комуністичної та право-націоналістичної традиції політичного мислення, мають бути популяризовані також вагомі тексти, автори яких стояли на соціал-демократичних, ліберальних, помірковано-консервативних позиціях. Багато з цих текстів і дотепер зберігаються в архівах Європи та Америки, забуті, загублені, або, подекуди, й свідомо заховані авторами та їх нащадками,- пише Антон Ситор, - щоби уникнути переслідувань з боку того чи іншого режиму. Дана збірка праць та документів потужного інтелектуала, соціолога, політолога, публіциста, політичного активіста та дослідника націєтворчих процесів Ольґерда Іполита Бочковського (роки життя – 1885 – 1939), чия постать майже невідома широкому загалу, про частково загублений в буревії подій 1930-40-х років науковий доробок Бочковського наразі досить рідко згадують навіть професійні історики, політологи та соціологи. За дослідженнями п. Антона Ситора, Іполіт Бочковський був уродженцем Херсонської губернії. До революції 1905-07 рр. навчався у Петербурзі, де оволодівав знаннями з економіки та мовознавства, однак змушений був емігрувати до Праги, де продовжував студії. В Карловому університеті він, під впливом Томаша Масарика та багатьох інших діячів та мислителів, визначився зі своєю соціал-демократичною орієнтацією та почав досліджувати процеси націєтворення у поневолених бездержавних народах. Незадовго до початку Першої світової війни Бочковський став членом празької філії Української соціал-демократичної робітничої партії, а під час самої війни співпрацював із “Вісником Союзу визволення України”, для якого в 1916 році підготував одну зі своїх перших ґрунтовних праць — дослідження національного становлення фінського народу. У роки Визвольних змагань Бочковський був співробітником українського представництва у Празі, а після поразки УНР був викладачем у різних навчальних закладах. В часи Голодомору 1932-33 років він став одним з найактивніших поширювачів інформації про страшну трагедію серед впливових осіб європейських країн, багато писав про голод. Невдовзі Бочковський очолив Комітет порятунку України, що планував вжити заходів до подолання наслідків катастрофи. Ця збірка праць Бочковського є подарунком для гуманітаріів , спеціалістів у галузі соціальних наук; для всіх тих, хто хоче збагатити свої знання про українську політичну думку міжвоєнного періоду.
 


   Валентин Сильвестров. Дочекатися музики: Лекції – бесіди. За матеріалами зустрічей організованих Сергієм Пілютиковим. - К.: Дух і Літера, 2011.- 376с.

Ця книга – зустріч зі світом музики й думки Валентина Сильвестрова, одного з тих композиторів, які визначили тенденції розвитку світової музики рубежу століть, в якій він розповідає про твори, створені ним впродовж сорока років, а також відповідає на різноманітні питання. В основу книги покладено публічні виступи композитора.Упорядник книги пропонує читачам розділи : Авангардний період; Модуляція; Поезія та музика; Мелодії – подяки; Симфонія – підсумок та ін. До видання додаються іменний та предметний покажчики, а також твори В.В, Сильвестрова записані на диску.

Книга зацікавить як музикантів- професіоналів, та і всіх, залюблених у класичну музику.

 ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ. Зустрічі з Валентином Сільвестровим. Уклад. Алла Вайсбанд, Костянтин Сігов. – К.: Дух і літера, 2013. – 404 с.

У цій книзі, присвяченій 75-річчю Валентина Сильвестрова, представлені тексти про нього всесвітньовідомих композиторів і музикантів Софії Губайдуліної, Гії Канчелі, Арво Пярта, Гідона Кремера, поета Ольги Седакової та ін., а також бесіди з композитором філософа Костянтина Сігова і музикознавця Алли Вайсбанд. Поєднуючи спогади й теоретичні судження про творчість Валентина Сильвестрова, книга створює об’ємний, багатовимірний портрет композитора, розповідає про його нові твори і пропонує читачеві його власні міркуванння про музику. Книга є своєрідним продовженням видання «Дочекатися музики»(«Дух і літера», 2010 р.), що стало бестселером як серед музикантів-професіоналів, так і в широких читацьких колах.
До книги додається диск з аудиозаписамом творів В. Сильвестрова останнього дисятиріччя у виконанні композитора.
Книга є спільним видавничим проектом Києво – Могилянської бізнес школи та видавництва « Дух і Літера».
 
                                                                                                                                                    Підготувала Галина Мурмилюк.