До уваги літературознавців,мовознавців, студентів гуманітарних вишів та науковців суміжних галузей науки, шанувальників книги та нашого сайту, нові літературознавчі та мовознавчі видання, які щойно потрапили на книжкові полиці Муніципальної бібліотеки ім. А.Добрянського:

Пропонуємо Вам авторську антологію перекладів Максима Стріхи «Улюблені переклади». Нове видання авторськоїантології  Стріхи містить переклади з дев'яти мов найкращих зразків світової поезії в часовому проміжку від давнини до ХХІ століття. Велику частину видання  становлять переклади англомовної поезії (Англії, Шотландії, Ірландії, Веслу, США, Канади, Австралії). Вперше тут поданоі  українські переклади найголовніших епізодів "Кентерберійських оповідей" Д. Чосера - одного з найважливіших творів "Західного канону", досі неперекладеного в Україні.Це видання М. Стріхи містить  не тільки зразки поезії світової літератури,
 а й  добірки «лейкістів», А Ч.Свінберна, Е.Дікінсон, Р.Л, Стівенсона, Р.Кіплінга, В.Б, Єйтса, Т.С.Еліота, інших «класиків» іїхніх менш відомих сучасників. 
Максим Стріха як перекладач вважає, що найголовнішою функцією цього художнього видання є його бажання познайомити читача з творами, написаними тими мовами, якими читач зовсім не володіє, або не володіє настільки досконало, щоб прочитати ці твори в оригіналі.Це відбувалося тоді, «... коли коло потенційних споживачів інших текстів було вельми вузьке, і коли практично всі ці люди володіли мовами оригіналів незгірш від української. Ледве чи можна припустити, аби читачі виданої 1836 року в українському перекладі Євгена Гребінки "Полтави" Пушкіна мали труднощі при прочитанні першотвору. Але вони, ці нащадки старшинських родин колишньої Гетьманщини, потребували тексту саме рідною мовою, аби заманіфестувати: вони – не роси, вони належать до зовсім іншої нації. А відтак український художній переклад від часу свого становлення виконував і виразну націєтворчу функцію»,- йдеться у передмові до видання.

 
Кожен автор в антології Максима Стріхи супроводжується стисло оригінально сформульованою довідкою. Окрасою книги є взірці текстів класичних вокальних творів Й.С. Баха, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Д.Бортнянського та ін., які можуть бути використані й співаками. Класичні імена в антології подано поряд з уперше введеними в український контекст.

Черговою книжковою новинкою є підручник Юрія Коваля. «Історія української літератури кінець ХІХ – початок ХХІ століття». Цей підручник для студентів вищих навчальних закладів, що являє собою десятитомне видання історії української літератури, покликаний розкрити панораму її розвитку від останніх десятиліть XIX століття до сьогодення.
До прикладу перший том — «У пошуках іманентного сенсу» — містить дослідження передумов становлення і розвитку українського модернізму, аналіз творів перехідного періоду, а також передмодерністської та ранньої модерністської лірики. А пропонований шостий том - «На розломах міжвоєнного двадцятиліття», присвячений літературному процесу міжвоєнного двадцятиліття в еміграції й на землях Західної України. Зокрема він містить такі статті : "Українська література на окупованих Польщею, Румунією і Чехословаччиною землях"; "Початки та формування літературної еміграції"; "Феномен Празької школи";Дискусії про шляхи та розвиток західноукраїнської прози та драматургії та інші статті  авторів цього періоду.

Також бібліотека отримала другий том двадцятитомного Словника української мови, який уявляє собою академічний тлумачний словник української мови, що почав видаватися в 2010 році видавництвом «Наукова думка». Даний том охоплює загальновживану лексику сучасно української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела використані у Словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця 18 століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково- популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації, мови інтернету та ін. Другий том Словника української мови містить 10908 словникових статей. Словник розрахований на широке коло користувачів, усіх, кого цікавить українська мова.

Також знайомимо Вас з черговою книжковою новинкою, яка щойно потрапила на книжкові полиці Муніципальної бібліотеки ім. А.Добрянського. У Київському видавництві «Наукова думка» побачив світ шостий том семитомного видання Етимологічного словника української мови. Дане виданя здійснене в межах Державної програми розвитку Національної словникової бази України. Шостий том Словника містить слова на літери У-Я. У цьому томі подається етимологія і характеризується стан етимологічної розробки всіх зафіксованих у ХІХ і ХХ ст. слів української літературної мови та діалектів, за винятком найрегулярніше утворюваних похідних форм, пов’язаних із наведеними в словнику, і застарілих або вузькофахових термінів іншомовного походження. Розглядаються також етноніми  і власні імена людей, поширені в Україні.
У наступному, сьомому - останньому томі семитомного видання подаватимуться індекси всіх слів мов, крім української, залучених до розробки етимологій.
Дане видання розраховане на мовознавців, студентів та викладачів гуманітарних вишів,  науковців суміжних галузей науки, і всіх хто цікавиться походженням слів рідної української мови.

                                                                           Підготувала Галина Мурмилюк