«Невтомна дослідниця Чернівців»


10 червня поважний ювілей у відомого архівіста, перекладача, науковця та краєзнавця Марії Дмитрівни Никирси (1949)

Вона народилася в селі Кобаки Косівського району Івано-Франківської області. Закінчила кафедру німецької мови та літератури на факультеті іноземних мов Чернівецького державного університету.

Життя так розпорядилося, що Марія Дмитрівна в 1975 році прийшла працювати в Державний архів Чернівецької області. Робота в архіві для неї продовж багатьох років була не лише працею, а й стала непроминувшим захопленням на все життя. Захопленням вона залишається і до сьогодні.

З 1975 року Марії Дмитрівни працює на посаді молодшого наукового співробітника архіву, а в квітні 1978 року її переводять на посаду старшого наукового співробітника відділу дорадянських фондів. У 1982-2005 роках вона очолює відділ інформації, публікації та наукового використання документів. За час роботи в архіві оволоділа комплексом робіт, пов’язаних зі створенням НДА до документів НАФ та їх використання у наукових, народногосподарських та культурно-освітніх цілях. Упорядкувала та описала фонди Буковинської крайової управи Чернівецького міського магістрату, Буковинського сейму, працювала над створенням предметно-систематичного каталогу архіву, брала участь в виявленні та археологічному опрацюванні документів для союзних та республіканських збірників. Автор близько 40 фотогазет та документальних виставок. Досвідом роботи з питань організації документальних виставок та підготовки фотогазет ділилася на сторінках журналу «Архіви України».

Для підвищення свого фахового рівня ще рік навчалася при Московському державному історико-архівному інституті в 1986 році.

 
Володіючи такими безцінними скарбами з історії міста, Марія Дмитрівна знаходила час, аби написати розвідки у фахові видання, в місцеві часописи. Вона є співавтором багатьох путівників з історії міста та краю. Та власне жодне вартісне видання не обходиться без її професійних досліджень. Марію Дмитрівну науковці та видавці запрошують до видання творів Юрія Федьковича, Ольги Кобилянської, до поважних наукових монографій.Крім цього вона  автор охоронних дощок на фасадах будинків  вулиці Ольги Кобилянської. 

У 2001-2008 роках обіймала посаду наукового співробітника Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Нині без її авторитетного слова не відбувається жодна з історико-краєзнавчих наукових та міжнародних конференцій, на яких вона виступає з доповідями.

Марія Дмитрівна дуже багато часу віддає громадській роботі. Є членом Президії Чернівецького обласного відділення та заступником голови Чернівецького міського відділення Всеукраїнської спілки краєзнавців, член геральдичної та топонімічної комісії Чернівецької міської ради, консультаційної науково-реставраційної ради при відділі заповідної території департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин.

А ще вона не відмовляє в пошуках і прочитанні давніх манускриптів науковцям, історикам, письменникам і журналістам,за що отримала почесне і заслужене звання «Хрещена мама чернівецьких істориків».

За значний особистий внесок у розвиток краєзнавства України та пропаганду джерел з історії рідного краю та міста Чернівців отримала подяку від Всеукраїнської спілки краєзнавців України. За рішенням колегії Головного архівного управління при Раді Міністрів УРСР та Президії ЦК профспілки працівників держустанов нагороджена нагрудним знаком «Відмінник архівної справи». За роки невтомної і самовідданої праці в дослідженні та збереженні історії міста Чернівців відзначена медаллю «На славу Чернівців» в ювілейному 2008 році, муніципальною відзнакою ім. Антона Кохановського у
у номінації «Краєзнавча розвідка року», отримала поважне звання «Почесний громадянин міста Чернівців». А цього року наукова бібліотека ЧНУ ім. Ю. Федьковича визнала Марію Дмитрівну Никирсу найактивнішим читачем серед чернівчан.
Ось незначний перелік тих видань і публікацій, над якими працювала в останні роки Марія Дмитрівна: «Короткий довідник фондів архіву» (1978), збірника документів «Народне віче Буковини: 1918-1993» (Чернівці, 1994), путівника «Чернівці» (1994), довідника «Документальна скарбниця Буковини: до 90-річчя створення архіву» (Чернівці, 1998), першого тому путівника «Державний архів Чернівецької області. Фонди дорадянського періоду» (Київ; Чернівці, 2006). Співавтор книг: «Нації та народності Буковини у фондах Державного архіву Чернівецької області (1775-1940)» (Чернівці, 2003), «Єврейське населення та розвиток єврейського національного руху на Буковині в останній чверті XVIII – на початку ХІХ ст.» (Чернівці, 2007). Автор книги «Чернівці. Документальні нариси з історії вулиць і площ» (Чернівці, 2008). Перекладач документів з німецької мови до збірника «Споконвічна українська земля» (1990), видання О. Маковей «Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича» (Чернівці, 2005).

Нам дуже приємно сьогодні відзначити, що майже одразу з відкриттям Муніципальної бібліотеки ім. А.Добрянського, з 2006 року пані Марія разом із працівниками книгозбірні започаткувала авторську програму «Історія вулиць та їх жителів». Захід збирав і продовжує збирати у приміщенні Муніципальної бібліотеки чимало поціновувачів історії, архітектури, зацікавлених у вивченні історії забудови міста, походження найменувань вулиць і площ. Разом з Марією Дмитрівною ми «читали» цілковито нові сторінки з історії всіх без винятку чернівецьких площ – Центральної, Соборної, Театральної, Філармонії, Пресвятої Марії, а також вже зниклих на вітрах історії. А скільки тут було відкрито прецікавих історій вулиць, будинків, які мали свої поважні «ювілеї» та важливих для міста дат і подій.

Під час таких зустрічей в стінах бібліотеки виник намір помістити усі розповіді в єдиній книзі. Це було найперше у місті ґрунтовне видання такого напрямку. Тому зрозуміло, що саме в добрій бібліотеці презентувала Марія Дмитрівна своє видання для всіх небайдужих чернівчан.


Марія Никирса. Чернівці. Документальні нариси з історії вулиць і площ. - Чернівці: Золоті литаври, 2008. - 452с.

У книзі на основі архівних джерел, інших документальних матеріалів, значну частину яких введено у науковий обіг уперше, представлено 55 нарисів із минулого чернівецьких вулиць і площ; принагідно висвітлюється також святкування 500-річчя і 600-річчя першої письмової згадки про місто. Нариси проілюстровано поштівками кінця ХІХ-ХХ століть, копіями планів архівних і музейних документів, а також сучасними фото.

Науково-популярне видання краєзнавчого спрямування призначене для науковців, викладачів вузів та середніх спеціальних навчальних закладів, учителів історичного краєзнавства, учнів, студентів, усіх, кому дорога історія Чернівців.

І ще одне симпатичне видання до 600 річного ювілею Чернівців було видано за результатами зустрічей в Муніципальній бібліотеці ім. А.Добрянського

«
Серце моє — Чернівці. Будинки — ювіляри 2008 року.- Чернівці: Книги — ХХІ, 2008».

А нещодавно Марія Дмитрівна підготувала і видала для чернівчан та гостей міста інтерактивний путівник «Наші Чернівці»

Знаний у місті вчений-архівіст Марія Дмитрівна десятки літ присвятила дослідженню історії рідного міста. І всі ці надбання вона намагається через зустрічі і друковане Слово залишити чернівчанам.
 
 
 
 

В цей сонячний і важливий для Марії Дмитрівни Никирси день ми щиросердно вітаємо ювілярку і зичимо їй доброго здоров’я, втіхи від дітей, онуків та «сродної праці» (за Сковородою), творчого наукового довголіття, відкриття прецікавих сторіночок з історії та життя Чернівців і рясного «врожаю» на сторінках часописів та окремих видань!
З роси і води Вам, невтомна Маріє Дмитрівно!!!