Увага! Новий підручник з літературознавства

До уваги студентів та вчителів літератури нове літературознавче видання, яке щойно потрапило на книжкову полицю Муніципальної бібліотеки ім. А.Добрянського – підручник Г.Токмань «Методика навчання української літератури в середній школі».

Токмань Г.Л. Методика навчання української літератури в середній школі. Підручник. — К.: Академія, 2012. — 312 с. — (Альма-матер).

Український народ протягом віків створював художні цінності як фольклорного, так і літературного характеру. Найкращі твори, які демонструють українське мистецтво Слова, за шкільними програмами учні вивчають у школах, а студенти у вишах. Тому дане видання має на меті забезпечити їх належне розуміння і філософський та виховний потенціал.

Автор пропонованого видання Ганна Токмань – доктор педагогічних наук і кандидат філологічних наук, професор Переяслав - Хмельницького державного педагогічного університету ім. Г.Сковороди вважає, що школа покликана виховати в дитини не лише потребу і вміння читати, а й вживатися у світ художнього твору, відчувати і розуміти його, а також знаходити на основі осмислення прочитаного шлях до себе, до людей, України та у вселюдський світ.

Тому, що науковець переконана «такими є орієнтири праці вчителя української літератури, однаково уважного до пошукового, творчого аспектів і методичних вимог щодо викладання її в середній школі». На розкритті цих теоретичних і прикладних питань зосереджений пропонований Вам підручник.

У ньому йдеться про загальні засади, методи, методики, інноваційні прийоми навчання літератури, методологічні підходи і типологію шкільного аналізу художнього твору, використання при його пізнанні літературознавчого матеріалу. Чимало уваги приділено ролі вчителя в розвитку усного і писемного мовлення учнів, заохоченні їх до власної творчості.
 

Пропонуємо зміст підручника за його розділами:
Загальні основи методики навчання української літератури в середній школі.
Методика навчання української літератури як наука.
Теоретичні основи навчання української літератури в школі.
Психолого-педагогічні засади навчання української літератури в середній школі.
Організування навчання української літератури.
Методи навчання літератури.
Літературні навчальні завдання.
Методичні основи проведення уроку літератури.
Позакласна робота з української літератури.
Шкільний аналіз художнього твору.
Методика шкільного аналізу художнього твору.
Особливості аналізу творів різних родів і жанрів.
Методика розвитку мовлення.
Форми роботи над мовою художнього твору та мовленням учнів.
Розвиток усного мовлення.
Розвиток писемного мовлення.
Підручник містить розділ
Вивчення літературознавчого матеріалу.
До прикладу, в даному розділі авторка підручника рекомендує майбутнім вчителям «під час вивчення драматичних творів зважати на їхні родові особливості». Найефективнішими прийомами роботи на уроці, викладач – методист вважає, «будуть театральна рольова гра, інсценування, читання за ролями, словесне малювання декорацій, перегляд спектаклів і фільмів за твором, дослідження історії сценічного втілення образу чи всієї п’єси, вивчення конфлікту в його розгортанні, тлумачення психологічного підтексту дії, глибокий аналіз мовлення дійових осіб, моделювання сценічного або кінематографічного втілення окремих сцен».

Далі в підручнику розглядаються наступні підрозділи:
Вивчення життєпису та індивідуального стилю письменника, специфіка уроків позакласного читання, літератури рідного краю, вступних і підсумкових занять, технологія засвоєння теоретико-літературних понять та опрацювання літературно-критичних статей.

В розділі «Інновації у методиці навчання української літератури йдеться про діалогізм і проблемність - принципи сучасного прочитання української літератури. Також автор видання розглядає інформаційні технології у навчанні української літератури та інноваційні технології і прийоми навчання української літератури. До прикладу, професор Ганна Токмань пропонує проводити урок у формі психологічних досліджень в залежності від віку учнів. Як викладач педвузу вона вважає, що « учні мають обов’язково знаходити в тексті і вміти пояснювати такі засоби психологічного зображення героя: Називання психічного стану героя (пряме називання автором, опосередковане називання іншими персонажами. Самоназивання), здійснювати опис зовнішніх виявів психічного стану( вміти змалювати психологічний портрет, психологічний пейзаж, вміти віднайти психологічний інтер’єр, розповісти про особливості мовлення, психологічна деталь). А також розповісти про перебіг процесів внутрішнього життя героя (внутрішній діалог, діалог із самим собою, психоаналіз, плин свідомості, невласне пряма мова, авторський психологічний аналіз), визначити опосередкований вияв психічного стану героя (видіння і марення, сни, помилки, підтекст).

У своєму підручнику науковець зазначає, що способи і засоби психологічного зображення варто простежувати вчителям разом з учнями при розгляді будь – якого твору, проте у центр навчальної роботи слід їх ставити лише тоді, коли твір психологічний за жанровою природою.

Також науковець пропонує у своєму підручнику інші інтеграційні типи літературних занять, як історичне дослідження, літературно – біблійне, філософське, що стане в нагоді кожному майбутньому вчителю літератури. В кінці підручника для зручності розміщено термінологічний словник літературознавчих термінів.

Даний підручник адресований студентам вищих навчальних закладів. Але може прислужитися і вчителям-словесникам, а також усім зацікавленим у тому, щоб діти читали і любили українську літературу.

Підготувала Г.Мурмилюк