Високе слово про поезію Тамари Севернюк

Пропонуємо нашим небайдужим читатчам ще один відгук про поетичну збірку Тамари Севернюк «Коли задихається серце: Поетична хроніка» від відомого науковця-філолога з Івано-Франківська Володимира Качкана. Вони віддавна уважно слідкують за науковою і поетичною творчістю одне одного, нові видання зазвичай презентуються у Муніципальній бібліотеці ім. А. Добрянського в колі чернівецьких інтелектуалів.

 
 
 
  
 
 
 
КОЛИ СЕРЦЕ - НА ПОКЛИКУ ДУШІ
 
Різдво з поезією Тамари Севернюк
 
Я пережив-перечитав багато книжок диво­вижної поетеси з Чернівців Тамари Севернюк, які вона щиро надсилала мені з дидикаціями, - «Щоб пам’ять почула слова», «Музика чорної вишні», «О, Чернівці, оаза дивини...», «Крізь дим осеневих згорань», інші. Писав їй листи, дивувався тому філософському заглибу, з якого її творча уява так щедро виносить образну без­межність, смислове новаторство. Словом, радів, тішився і потай розмірковував, що саме ця ін­телектуальна постать давно уже би мала бути коронована Шевченківською премією, - це було б не випадково, а закономірно. Але, на жаль, наші борзі літературообізнанці часто-густо гос­тюють у випадковостей...
 
Та чим же сьогодні стривожила моє єство буковинка? Розгортаю передноворічний пош­товий пакет, а там - «Коли задихається серце: Поетична хроніка» (Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2015. - 248 с.; наклад - 1000 прим.).
 
Серце, Душа - це ті константи, що виявляють і виозначують людську сутність, параметрування її осягів, це ті фізично-духовні категорії, з яких зачинається і якими вивершується плин думки, її ядерність і виповнення образом.
 
Тамара Севернюк багатолітнім власним до­свідом утверджує, що Душа - це неосяжна не­видима імперія, яка владарює над тілом, нерідко диктує-запрограмовує його живильний час, або ж перекреслює усі його вектори ділання, пере­інакшує ті меридіани, які, здавалось би, запунктировані долею людини назавжди.
 
Уже перший вірш, заверстаний в книжці як смисловий епіграф, вочевидь, кодує увесь плин думок, їх розгалуження й заглиблення. Оцей контрапункт: «душа», мов невидима нитка через вушко голки, просилюється від серця авторки до читача. Сказати, що «розбилася душі скляна струна» - так може тільки високого злету думки майстер.
 
Думкування, виражальний спектр загалом поетичної стилістики Тамари Севернюк чимось нагадують мені мотивність поетеси-галичанки Неоніли Стефурак, до слова, Неоніла таки ви­соко цінує талант своєї подруги. Але й діамет­рально різні ці творчі натури, бо коли материк Неоніли - це сакральні утаємничення душі, якась аж набожна проекція в людську сутність, то Тамара Севернюк анатомізує людину, її діян­ня й помисли через побільшуюче скло філо­софсько-соціального розтину, вона мовби три­має відкрито на долонях оці дві філософеми: серце і душу.
 
Авторка дуже вправно поводиться з лексема­ми буття-світу і мовби перепливає-переходитьз ними в іррасвіт, у ті пласти, де місце тільки нашій фантазії - не більше.
 
Їй щастить бачити, як «у безмов’ї, на святім узвишші, заціпеніло плакали сліди...», як «хтивий морок падав на коліна».
 
Поезія буковинки в усій її творчості доста афористична, майже повсюдно рядок несе в собі широку перспективу, яку можна осмислювати, узагальнювати і розвивати уже у філософсько-науковий напрям («Слово вертає радісно звич­ний обіг речей»; «...спротиву стежі до храму покори ведуть»; «Ніби звідти, із Гефсимани, за­сторога як знак біди»; «І покута настигне, про­будиться відчай без меж»; «Як міниться правди суть»; «Бо все, що загубила, і те, що маю нині, Провидець перемеле на прах...»; «Час вивіряє давні звити епох, подій, імен, століть...»; «Над­ходить пора невблаганна - віддати в минуле свій час»; «Це плід пришестя плат й розплат за час, що нас молов на дерть»; «Близькість живить те, що розкололось»; «Переплутався обіг речей»; «А всевидюща тайна знає...»; «Ти любов’ю свій дух укріпи»; «Все - тінь і світло, світло й тінь.
 
А ми - лиш простір між ними»; «Благовіст розвиненої миті проминальне й вічне поєднав»).
 
Так, у текстовій структурі майже всіх її кни­жок є такі «важкі» філософеми, як: страх, війна, поле бою, кров, зрада, тюрма, підступництво, горе, вогневище, хрести...
 
Але це не оголені слова, вони наче приховані, а виносить їх на поверхню задуму розгорнута сюжетність, ота дивовижно вправна оповідність, що нерідко «вистрілює» несподівано, новелістично.
 
Немало рядків книги «Коли задихається серце» пройняті журним болем, наче проболе- ним благанням і водночас вістунством на добро, на ощасливлені путі («Займається море, в якому потоплена я»; «Снігів голодних немічні пастелі. Вікно життя. Плин знади і оман»).
 
Частенько поетеса веде віршотвір з осягнення філософем давніх пророків, тих месійників, чиї душі творили високі амплітуди осягнення сут­ності й мети людини, її земного призначення, можливостей, змісту («Наш танець змінивсь на жалобу з біди, і дух не вертається більше туди»).
 
У багатьох віршах поетеса обирає трибунну форму, аби висловити свою громадянську пози­цію, зняти повище прапор слова, бо бачить, «як сили шукає втома, серця слово шукає».
 
Вона знає, переконана, що саме поет владен «народити праведне Слово», хай хоч і решта людності поніміє, бо у Слові - надсильна зброя, здатна забезпечити волю й свободу.
 Громадянськість поетичного тексту не в по­верховому оздобленні, а в суто генній при­роді митця - у світогляді («Утіха...»; «Чорний вітер»; «Сутність»; «Дзвінок із Відня»; «їм би лиш молоти і малити...», «Листочок жовтий на земній щоці», «Каміння», «АТО...»; «Темні хмари небо облягли»; «Сонце»; «Усі до Бога... Всі - за душі»; «В малій перлині - скарб морських безмеж»; «...ще початок бореться з кінцем»; «Упіймала істину одну: щоб зі страху серце не кололо, - вийти в степ, вдихнути полину...»; «На серці опік - любові знак»; «Час гортає віщі книги»).
 
Художня палітра всієї творчості поетеси, а прочитаної книжки зокрема, багатопараметральна: і найважливіший, як на мене, концепт криється в тому, що її авторка «робить заміс» кожного вірша на думці, на змістовому ядрі, яке мовби підсвідомо виокреслює собі ті чи інші грані образного сяєва.
 
Думка як екзистенція - фундамент, будівель­ний матеріал. Вона, ця думка, нерідко вистрілює- новелізується, але частіше всього під владністю пера, як той «срібний павучок», розпускає свої «ніжки»-сегменти і просякає-пронизує кожну невидиму щілинку - опромінює смислокодом слова, рядки, строфи.
 
На перший погляд, гносеологія творчого ме­тоду буковинки не складна, а втім, треба мати за плечима добру філософську та філологічну школу, аби першим прочитанням циклів чи розділів увійти у потаємощі внутрішнього світу автора:
 
«Все тривожніші в світі вісті,
Вже й молитись нема кому,
А собор наш стоїть на місці,
Позираючи на тюрму».
 
«Опадають літа,
як ранкові - із дня –
крапелини,
Але пісня доріг
звідусіль повертає додому».
 
«На хрестах, а чи хрестами
Розпинаємо себе».
 
«Слово чекало
й діждалось святого причастя,
Сяйво потому зійшло голубе-голубе...».
 
«На тому полі, що не поле бою,
За тим верстатом, що не кулі тче,
А де світи єднаються любов’ю,
І де не смерть - ріка життя тече».
 
Тамара Севернюк повсюдно демонструє асоціативність письма. Вчитаймося у рядок: «Запливає тополина мла біла-біла в сумноту вербову» - яке зірко-ввертне пронизування якоїсь миті, що її може скласти людині - як дар - тільки свята природа.
 
Слід наголосити на високій мовній організа­ції книжки. Як на шахівниці досвід розставляє фігури за утвердженою закономірністю, так і в поетеси кожне слово, рядок чи строфа на своєму місці: тут немає двозначності, усе зцентроване думкою.
 
Точності вислову досягається або іменниковими фігурами прямого порядку слів або ж прик­метниково-означальними, що несуть фарбність відтінків енергетики слова. Це притаманне за­гальному стилеві її творчого діяння.
 
Наче умілий диригент розставляє смислово- тональні акценти, скажімо, скрипковій чи групі духових інструментів, так само органічно Тамара Севернюк виділяє у класичної побудови строфіці не тільки силу мелодійності, а й найтонші її вияви.
 
У кожному вірші мовби прозирається аж на дотик, ніби таки бачиться ота станова вісь, довкіл якої округлюються слова, фрази, що якби змикають душу пізнання з непізнаним всесві­том. Поетеса проекційно помагає уздріти-відчути, як тайна «входить у людські душі, як в небо ночеве - зорі», а «коли задихається серце - очі вбирають світ».
 
Таке враження, що поруч поетеси постійно воркує глибинне мовне джерело, з якого спли­ває безконечний ручай народної мови, отієї фольклорної стихії, що несе в собі й осяви сонця, й подуви вітру, і місяцевий чар.
 
Т. Севернюк сягає до цієї бездонної віковічної криниці надто глибоко, зачерпає отого живиль­ного і пахучого щедрецю - і омиває-причащає думку, смисловий вираз.
 
Треба ж мати таку очищену совість, аби Божа благодать так винагороджувала твої серце і душу - засипала безцінними діамантами - сло­вами, що зростають, наче білі лілії у небеснім саду, і пахнуть нев’янучою любов’ю, і кличуть утаємниченим продзвоном - до добротворення та дарування втіхи:
 
«А літечко гладить надщерби кори,
Де сонячний промінь не тахне».
 
Авторка щасливо «вмонтовує» у тексти фра­зеологізми, ідіоми з пракореневого народного досвіду («Хоч падай, хоч стій»; «А для чого ти вік вікував»; «Вік гойдає терези»; «Цей морок, як спека - сушить»; «Життя перебіжне диво»; «Переорані людські долі... але правда жит­тя - одна»; «Слово пута розриває»; «Світу стає опорою поет»; «Як ноша, так доля важка є»; «Життя пройшло і більше не вернулось»; «Ти знати не можеш те, що доля про тебе знає»; «...вічність бере свою дань»; «Усе прожите - мре»; «Ступаєш в кожен день, як - у скарання»; «Чужому - усе чуже»; «Душа знемагає з голоду»; «Печать покори - спадщина покари»; «Книги - скарб печалі й свята»; «Цей край гіркіш від полину»; «Кожного плата й розплата знайде»...
 
Вона творить цілий цикл «Зблиски», що так нагадує видані свого часу Іриною Вільде мініа­тюри - «Окрушини» - і все це оживляє плин думки, її площинно-змістове розгортання, зба­гачує стилістику.
 
Радий, що і нова книга таких «окрушин» - «Листя, що не опадає... Зблиски», зібраних з раніших видань поетеси і доповнених новими, неочікуваними, йде у світ, щоб обняти і зігріти його - на сьогодні змерзлу і поранену душу, дати йому стрижень опори і надії, і водночас при­хистити читача, зголоднілого за справжністю почуття і слова.
 
Читаєш й наче зором перебираєш те слово, що, як паперовий човник на бурунцях похитується- виблискує своїми ребрами-білістю, а воно, це слово, далі пливе рівно, плавно, аж до заглибин мовної ріки.
 
Така радість, така розкіш, що хочеться ви­сповідатися авторській талановитості й воздати їй справедливу похвалу.
 
Кожен окремий вірш, усі книги Тамари Севернюк - це тонка морально-психологічна матерія, яку не вільно торкати руками, холод­ним розумом, а лише чистою совістю й гарячою уявою.
 
Її поезія, її нові «Зблиски» доступні кожно­му, але сприйме й осягне їх лише той, у кого є в душі такий метроном, що відраховує порухи здивування, думання і возрадування.
 
 
 
 
 
 
 
Володимир Атаназійович Качкан – поет, письменник, філософ, фольклорист, вчений - історик і теоретик української літератури та етнокультури, поважний енциклопедист-народознавець, професор, академік Академії Наук Вищої Школи України, завідує катедрою українознавства та філософії  Івано-Франківського національного медичного університету.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото з книги Т. Севернюк, фотоархівів Муніципальної бібліотеки та інтернет-ресурсів.