Читачеві на замітку: Тарас Береза. Гарна мова – одним словом: словник вишуканої української мови; Тарас Береза. Слова, які нас збагачують: словник вишуканої української мови

Мова сьогодення, якою ми користуємось щодня, нерідко переповнена суржиком та словами місцевих діалектів. Переживши  впливи інших мов,    вона повертається до своїх першоджерел.


Пропонуємо два словники Тараса Берези вишуканої української мови. У них Ви зможете віднайти призабуті слова рідної мови, які майже не використовується при спілкуванні. Це такі як АНІТРОХИ ( зовсім), БАРИТИСЯ ( гаятися), БЕЗДОННИЙ ( дуже глибокий), ВЕЛЬМИ ( дуже),ВРАЗ ( відразу, зненацька) та інші.

Тарас Береза. Гарна мова – одним словом: словник вишуканої української мови/ Тарас Береза.- Львів: Апріорі,2015.-420с.

                                           

Впровадження у спілкування вишуканих слів давньої української мови розпочалось кілька років назад. У той час автором було започатковано мовну серію «Національний мовний корпус». Навколо цього проекту Тарасом Березою було згуртовано фахівців – філологів, які поставили перед собою задачу відшукувати вишукані слова нашої мови та фразеологізми, опрацьовувати їх, видаючи спеціальну літературу та робити ці слова доступними для широкого загалу. При підготовці фахівці та укладачі використовували в першу чергу художні твори Івана Котляревського, Тараса Шевченка, Лесі Українки. Велику частину опрацьованих джерел становлять українські переклади класичних творів світової літератури, серед яких «Беовульф», «Фауст», «Гамлет», «Декамерон», «Божественна комедія», «Дон Кіхот» та багато інших. Бо власне ці твори фахівці вважали вершиною стилістичної довершеності у вишуканих перекладах Максима Рильського, Бориса Тена, Осипа Роздольського, Ірини Стешенко, Миколи Ільницького, Миколи Зерова, Андрія Содомори, Леоніда Гребінки, Миколи Бажана, Василя Щурата , Миколи Лукаша та інших.

 

Тарас Береза. Слова, які нас збагачують: словник вишуканої української мови/ Тарас Береза.- Львів: Апріорі, 2016.-384с.

                                                                                     

Дані словники за висловами автора-укладача є черговою спробою відновити у колективній пам’яті призабуті слова, багато з яких пересічний громадянин вже й призабув, коли вживав останній раз. Ці слова ще інколи вживаються у так званій «літературній мові» - текстах художніх творів письменників різної доби, в репліках акторів ми їх чуємо з театральних підмостків та де інде. Однак автор вважає, що це національне надбання має використовуватись у щоденних розмовах для того, щоб його було збережено.


Ці словники, що було придбано нещодавно бібліотекою, можуть бути корисними не лише викладачу-філологу, науковцю - досліднику та студентові вишу, а й кожному читачу, який цікавиться багатством рідної мови.

 

Підготувала Галина Мурмилюк