Нові надходження: дарунки від професора Сергія Пивоварова

Професор Сергій Пивоваров завжди був і залишається хорошим товаришем Муніципальної бібліотеки ім. А. Добрянського. Серед його цінних дарунків наші читачі часто вишукують справжні скарби - рідкісні книги, видання, яких в Чернівцях вже не залишилося чи які ще не з'явилися. Завдяки регулярним поповненням приватної книгозбірні Сергія Пивоварова, наші читачі мають доступ до найкращої літератури. Сьогодні я познайомлю наших читачів з новими надходженнями - великою кількістю наукових видань, які подарував нам професор Сергій Пивоваров.
 
Розпочнемо з монографії Світлани Кагамлик "Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII-XVIII ст.)"
 
 
Це велика наукова праця, написана цілком на нововиявлених архівних матеріалах. Авторка намагається познайомити читачів з побутом діячів Києво-Печерської лаври. Перш за все, вона розповідає про духовне подвижництво та християнське благочестя, проповідництво та місіонерство, якими займалися священники і ченці. 
 
Окремим великим розділом стає розповідь про просвітницьку діяльність, розгорнуту духівниками при Лаврі. Найцікавіший, як на мене, розділ "Києво-Печерська лавра і Мигилянська академія: генеза і форми взаємовідносин". Авторка аналізує розвиток і взаємовплив цих авторитетних установ однієї на одну і підкреслює важливість цих зв'язків. Також веде оповідь про вплив просвітництва Лаври на культуру Центральної Європи і Росії. На основі висновків Світлани Кагамлик можна вкотре переконатися у високому рівні освіти і науки на українських землях XVII-XVIII століття.
 
Не забула авторка і про книговидання при Києво-Печерській лаврі. Вона дослідила передумови, зародження, а згодом - золотий вік друкарства при Святині. 
 
Це видання є складною, грунтовною працею, тому має іменний покажчик, довідку, список скорочень і словник. В першу чергу вони створені для зручности читача і є важливими частинами монографічного дослідження.
 
Наступна книга називається "Дива печер Лаврських", нам пощастило отримати друге, доповнене видання. 
 
 
Дива печер Лаврських / відп. ред. В.М.Колпакова; упоряд. І. В. Жиленко. - К.: Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2011. - 248 с.
 
Цей науковий збірник містить велику кількість архівних документів, які читач може побачити на власні очі. Але через те, що документи надзвичайно складні, науковні розшифрували рукописи і проаналізували їх у цій книзі. У виданні представленні статті про Ближні і Дальні печери, про канонізацію святих та історію їх існування впродовж довгих віків. Є окремі статті, присвяченні "Феномену святості", вони особливо актуальні для широкого кола читачів і стануть в пригоді для загального розвитку особистости. Автори наповнили видання великою кількістю зображень і репродукцій, щоб читачі могли наблизитися до феноменальної святині - Києво-Печерської лаври.
 
Дві наступні книги присвячені житіям Святих - Феодосія і Антонія Печерських.
 
 
Жиленко В. І. ПРЕПОДОБНИЙ ФЕОДОСІЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ: Джерела і матеріали / Жиленко В. І.; Київська духовна академія і семінарія, НКПІКЗ. - Київ : "Фенікс", 2015. - 744 с.
 
Автор намагається поступово занурити читача в складний процес канонізації. Вступне слово дозволяє усвідомити важливість і цінність такого явища, як входження в канон. В першу чергу В. Жиленко розповідає біографію Святого, його життєвий шлях та труднощі, яких довелося зазнати Феодосію на шляху до просвітлення. Також науковець намагається якомога детальніше описати процес і наслідки канонізації та подальший плин існування Федосія Печерського в каноні православних святих. 
 
Окрім детальної оповіді про власне канонізацію, автор не забуває і про величезну кількість літописів і духовних книг, в яких безпосередньо чи опосередковано згадується Феодосій Печерський. Архівні тексти представленні у виданні, а  розшифрування їх читач може знайти в окремому розділі. Я гадаю, що прочитати ці тексти без належного потрактування і розшифрування неможливо, тому дослідники та читачі мусять розуміти з якою серйозною літературою вони працюють.
 
Наступна книга входить до одного розділу з попередньою.
 
 
Жиленко В. І. ПРЕПОДОБНИЙ АНТОНІЙ ПЕЧЕРСЬКИЙ: Джерела і матеріали / Жиленко В. І.; Київська духовна академія і семінарія, НКПІКЗ. - Київ : "Фенікс", 2015. - 504 с.
 
Безумовно, Антоній Печерський вважається одним з найвідоміших канонізованих Святих. Автор наголошує на його першости у всьому, що стосується православ'я на території Києво-Печерської лаври. Він подає не лише біографію святого, наповнену різними апокрифічними історіями, а й історію створення Лаври. Це дуже цікаві і моментами - неймовірні історії. Важко віддірватися від читання, бо опиняєшся наче в якомусь чарівному сні, де навколо тебе витають пречисті душі Святих, а ти знаходишся на території Києво-Печерської лаври. Автор працював з архівними матеріалами, спогадами, літописами давніх віків, тому розшифровував і аналізував зібрану інформацію. Кожен читач відчує благодать і велику радістю коли потримає в руках такі книги, адже їх створення було схвалене Небом.
 
Житія святих - важливий компонент будь-якої релігії, православна церква надає цьому жанру дуже вагомого значення досі, адже народ має знати своїх мучеників і героїв. 
 
Саме тому С. В. Шумило дослідив та упорядкував видання:
 
 
Паїсій Величковський, прп. "Повість про святий собор" та маловідомі листи / упорядкування, передмова, наукова розвідка та коментарі Шумила В. С. - К. : Видавничий відділ Української Православної Церкви, 2016. - 207 с.
 
Найголовніше досягнення автора цього видання - переклад і публікація листів Паїсія Величковського, а також публікація "Повісті про святий собор". Автор зробив надзвичайно складну роботу: не просто відкрив рідкісні архіви, а й переклав їх на сучасну українську мову і підніс українському читачу. Окрім творів і листів Паїсія, автор написав розлогу вступню статтю, присвячену життєвому шляху Святого. 
 
Суспільство, община має знати своїх героїв. Одним з них був Паїсій Величковський, завдяки діяльности С. Шумила і благословення Митрополита Онуфрія світ побачило це цінне видання.
 
Кожен, хто бажає наблизитися до таємниць і феноменів УПЦ може почитати ці книги, адже автори роблять їх максимально доступними широкому колу читачів.
 
Наступне видання, про яке хочу розповісти, називається "Іван Мазепа та його епоха". 
 
Очевидно кожен добре пам'ятає з історії про анафему, яку оголосили гетьману Мазепі. Як виявляється, в РПЦ її досі не зняли. Через політичні скандали ім'я Івана Мазепи досі прокляте російськими духівниками, але українці завжди знали правду, тому вихід цього видання - чергове підтвердження величі гетьмана Івана Мазепи.
 
 
Іван Мазепа та його епоха . Зб. наук. праць / Редколегія: О. В. Рудник (голова) та ін. - Київ: Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, НАККіМ, 2019. - 172 с.
 
Вихід цього збірника під егідою Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника вважаю символічним, адже ім'я і великі діяння гетьмана Мазепи заслуговують найвищого пошанування. 
 
Автори цього збірника намагалися відобразити загальну картину мазепинської доби крізь призму його звершень. Особливе місце відведенно книговиданню, будівництву церков і освіті. Автори намагалися проаналізувати не тільки діяльність гетьмана, а й тих людей,що його оточували, бо саме вони творили історію. 
 
Багато статей стануть корисними студентам історичних факультетів, адже допомагають глибоко і повною мірою заглибитися у дух мазепинської епохи. А ще, її просто цікаво читати і відкривати для себе нові, невідомі досі факти історії Батьківщини.
 
Також, хочемо розповісти про серію "Пам'ятки культури", яка поповнила фонди нашої книгозбірні.
 
Перший каталог, який хочемо вам представити:
 
 
Напрестольні Євангелії XVI-XVIII століть у зібрані Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника: Каталог. - Київ: Видавництво "КВІЦ", 2005. - 196 с.
 
У каталозі зібрана інформація про книги, які друкувались кілька століть тому. Як відомо, найчастіше книжки видавали у Вільні, Києві, Львові та Москві. Автори розповідають і демонструють на прикладах друкарні Мамоничів, Києво-Печерської Лаври, Ставропігійського Успенського братства, Михайла Сльозки і Синодальної друкарні, як виглядали книги у XVI-XVIII століттях. Також автори проводять порівняльну характеристику, щоб визначити рівень книгодрукування в різних регіонах. І звичайно, намагаються простежити еволюцію книговидання.
 
Наступний каталог:
 
 
Кириличні стародруки  XVI-XVIII століть у зібрані Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника: Каталог/ Авт.упоряд. Л. Юріна, Н. Батенко. - Київ: Видавництво "КВІЦ", 2005. - 196 с.
 
Ця книжка стане в нагоді науковцям та дослідникам старослов'янських пам'яток. Автори уклали білінгвальне видання, яке складається з оригінального старослов'янського тексту і перекладу на сучасну українську мову.
 
Автори покласифікували тексти на українські та зарубіжні видання. А як підрозділи виділили кожне місто окремо. Таким чином українські видання, написані кирилицею, виходили у XVI-XVIII століттях у Дермані, Києві, Львові, Новгороді-Сіверському, Острозі, Почаєві, Чернігові та інших, менш відомих містах.
 
Зарубіжні видання друкувалися у Вільні, Гродні, Клинцях, Могильові, Москві, Санкт-Петербурзі, Супрасталі. 
 
І звичайно видання збагатили величезною кількістю зображень та архівних матеріалів для того, щоб читачі могли не тільки прочитати, а й побачити на власні очі скарби кириличних стародруків XVI-XVIII століть.
 
Ще один, надзвичайно вартісний каталог, про який хочемо сказати кілька слів: 
 
 
Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: Каталог. - Київ: Видавництво "КВІЦ", 2005. - 252 с. 
 
Одразу хочеться відмітити естетичність цього видання і високу якість друку зображень. Коли переглядаєш реконструкції ікон та фресок, складається враження, ніби сам знаходишся у Троїцькій церкві і бачиш красу наживо.
 
Цей каталог - мандрівка у часі та просторі, адже автори ведуть читачів крок за кроком, роблять екскурсію храмом. Кожна стіна, кут і арка має свій розпис і свою історію. Укладачі каталога поставили собі завдання не пропустити жодної цінної деталі і продемонструвати читачам всі красоти і головне - історію створення церкви. Спочатку описують нижній храм, поступово підіймаючись вижче і вижче, аж поки читачів не розбудить від чаруючої подорожі звук дзвонів. 
 
Такі каталоги є згустком енергії, присутньої лише в особливих місцях. Стародавня, надбрамна церква є безперечно цінним надбанням нашої культури з давньою історією і особливим минулим. 
 
Пам'ятки нашої культури потрібно відкривати. Велике щастя, що над цінними науковими виданнями працюють такі небайдужі і талановиті науковці, як чернівецький професор Сергій Пивоваров!
 
Бажаємо успіхів у подальших наукових дослідженнях професору С.  Пивоварову і редакції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. А наших читачів завжди чекаємо з цікавими книгами.
 
Олена Лисенко