Дві сестри українського літературознавства


Лабораторія славістично-методологічних студій Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка в особі двох сестер, Мар'яни Лановик та Зоряни Лановик завітала днями до Муніципальної бібліотеки ім. А. Добрянського.

Двоє докторів філологічних наук після участі в науковій конференції ЧНУ ім. Ю. Федьковича відвідали Муніципальну бібліотеку й подарували читачам найновіші наукові монографії, збірники та підручник з літературознавства.

Мар

Лановик М. Б., Лановик З. Б. Усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2001. – 591 с.

Звичайно, ще один примірник перевиданого підручника з фольклору не просто прикрасить полицю народознавчих культорологічних студій у бібліотеці, а допоможе насамперед студентам-філологам в опануванні базового курсу першого року навчання. Книга є першим науковим посібником з усної народної творчості, виданим за незалежної України. Кожне явище народної творчості розглядається у його зв’язку з художньою літературою.

Збірник Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретації за редакцією Р. Гром’яка розкриває прямування сучасної української компаративістики, зокрема, практичний вимір герменевтики та проблеми літературно-музичної інтерпретації, перекладу як способу інтерпретації та перекладознавчих порівняльних досліджень.

Лановик М. Теорія Відносності художнього прекладу: літературознавчі проекції. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. – 470 с.

Книга присвячена проблемам теорії літератури та порівняльного літературознавства у їх проекції на теорію художнього перекладу. У ній аналізуються літературознавчі аспекти худоднього перекладу в контексті наукових парадигм ХІХ – ХХ ст. Формальна, психоаналітична, психолінгвістична, структуралістська та постструктуралістська школи в літературознавстві проектуються тут методологічно та засадничо на проблему художнього перекладу.

 

Лановик М. Функціонування художнього образу в різномовних дискурсах. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – 148 с.

Книга присвячена проблемі відтворення літературно-художнього поетичного образу і його функціонування в українському та англійському літературних дискурсах.

Окрім згаданих книг, пані Лановик презентували бібліотеці дві праці Зоряни Лановик. Одну, присвячену постаті Остапа Тарнавського, та монографію Hermeneuticа Sacra. Також подарований авторками збірник наукових статей за редакцією І. Набитовича Sacrum і Біблія в українській літературі.

Антоніна Аністратенко