НОВІ НАДХОДЖЕННЯ


Запрошуємо всіх бажаючих познайомитись з новинками Муніципальної бібліотеки ім. А. Добрянського та поповнити свої знання з такої науки як психологія.

Клейман Пол. Психологія 101: факти, теорія, статистика, тексти й таке інше.- Харків: ПРАТ « Харківська книжкова фабрика «Глобус», 2017.-240 с.

Пол Клейман запрошує всіх охочих поповнити свої знання про таку науку як психологія, що вивчає ментальні та поведінкові процеси. Автор разом з науковцями, що працюють в галузі психології намагається знайти відповіді на цілий ряд запитань, серед яких « Що спонукає нас жити?», «Як ми бачимо світ?» та інші. Вченими розглядаються емоції і процеси мислення, спогади і сни, сприйняття і формування особистості, а також захворювання і лікування. У виданні подаються різні теорії кохання, в тому числі і Роберта Стенберга, що може зацікавити юного читача, а також має місце трактовка сновидінь за теорією Зігмунда Фройда. Виписані в книзі і теорії лідерства та теорії формування рис особистості. В ній йдеться про жіночі неврози, людські потреби та спроби самоврівноваження. Є розділи присв’ячені теорії невідповідності самому собі, самореалізаці та психосоматичним розладам. В книзі наведено чимало експериментів, що проводились науковцями. Починаючи з 1879 року, відколи німецький психолог Вільгельм Вунд створив першу лабораторію, психологічні дослідження в цьому напрямку почали швидко набувати популярності, а психологія стала багатогранною дисципліною.

Білоус П. В. Психологія літературної творчості: навчальний посібник /П.В. Білоус.- К.: Академвидав, 2014.- 216с.-( Серія « Альма- матер»)

Цей навчальний посібник розповість студентській молоді про психічну природу й естетичні начала літературної творчості. В книзі подано своєрідний погляд професора Житомирського педагогічного інституту Петра Білоуса на специфічні грані в історичному розвитку такої науки, як психологія літературної творчості та показано її сучасні надбання. Той, хто ознайомиться з цією книгою легко зможе діагностувати у себе та у бажаючих літературні здібності. Адже книга містить чимало тестів, щодо визначення рівня творчого потенціалу у людини.
Варто звернути увагу і на те, що Петро Білоус у своєму доробку розглядає літературну творчість як спосіб самовираження, посилаючись на те, що кожен письменник, керуючись внутрішньою потребою, завжди прагне заявити світові про себе. Але водночас професор розглядає літературний процес і як втечу від реальності, дійсності, яка провокує незадоволення. Опираючись на роботи Ф. Ніцше він говорить, що саме мрії про безсмертя смертної людини змушували наших предків створювати та записувати міфи, казки, обрядовий фольклор, художню літературу. Тому не дивно, що науковець розглядає літературну творчість ще й як ідею людського безсмертя та діалог зі світом. Не менше уваги на сторінках книги приділяється і питанню творчості, як самовдосконаленню. Цей шлях, вважає філолог, можна розцінювати, як основний принцип і спосіб самостановлення митця.
Навчальний посібник допоможе молодій людині в літературній освіті, самоосвіті та індивідуальній самоорганізації, підкаже їй дорогу до індивідуального стилю.
Для кращого сприйняття і розуміння матеріалу в кінці книги розміщено «Термінологічний словник» літературознавчих слів, які використовуються в навчальному посібнику та «Література», на яку опирався автор готуючи книгу до виходу.
«Психологія літературної творчості» адресована студентам вищих навчальних закладів, але може прислужитися всім, хто цікавиться феноменом художньої творчості – молодим письменникам, наставникам творчої молоді, учителям та учням шкіл.

Бех.І.Д.
Особистість у просторі духовного розвитку: навчальний посібник/ І.Д.Бех.- К.: Академвидав, 2012.- 256с.-( Серія « Альма- матер»)

Навчальний посібник Івана Дмитровича Беха, доктора психологічних наук, має на меті створення виховного простору, спрямованого забезпечити формування «благочестивої особистості», для якої почуття совісті має глибинну цінність. Він показує як у кожної підростаючої особистості у процесі різних впливів формується уявлення про доросле життя. Тому київський науковець розглядає  філософію життя у  своїй книзі в першу чергу, як моральну філософію. І приділяє велику увагу смисловому пошуку людини, енергетиці переживань, життєвим цінностям особистості, духовності, розглядає життя як розвивальну вчинкову систему, а благодійність як завдання особистості. Окремо в книзі подаються питання сімейного життя, як особливої сфери буття людини, а також рекомендації, що дозволять молодим особам опанувати складне мистецтво жити в шлюбі. Йдеться в книзі і про психологічнозахисний спосіб ставлення особистості до невдач, які є неминучими в дорослому житті кожної людини.
Навчальний посібник доповнений діагностичними методиками та тестами щодо виявлення установок у молодих людей спрямованих на альтруїзм та егоїзм, агресивну поведінку і емоційність, нерішучість, сором’язливість, соціальну сміливість, самоконтроль та ін.
Книга адресована студенству вищих навчальних закладів, учителям, класним керівникам, методистам виховної роботи.

 
Запрошуємо до нашої книгозбірні усіх, хто цікавиться проблемами виховання.
 
Підготувала Галина Мурмилюк.