НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Муніципальна бібліотека ім. А.Добрянського продовжує знайомити своїх читачів з новими виданнями, які поповнили її фонд. Сьогодні радісною новиною можемо потішити усіх тих, хто цікавиться сучасним письменством та новітнім літературознавством.

Поліщук Я. Реактивність літератури / Ярослав Поліщук. – К.: Академвидав, 2016. – 192 с.

У книзі ведеться мова про «Маріупольський процес» (стаття називається «Війна з відстані любові»). А ще - про «Іловайськ» Євгена Положія, «Вірші з війни» Бориса Гуменюка, «Книгу забуття» Василя Слапчука, а також про нові твори Сергія Жадана, Юрія Винничука, Галини Пагутяк, Оксани Забужко, Володимира Лиса, Олексія Чупи та інших. Читаючи книгу, Ви матимете змогу долучитися разом із автором до цікавих спостережень і зробити для себе певні висновки. А автор книги – це Ярослав Поліщук - професор кафедри україністики Яґеллонського університету у Кракові, викладач Київського університету імені Бориса Грінченка, літературознавець, публіцист.

Цікаво, що у цій збірці літературознавчих статей Ярослав Поліщук робить один висновок, що сучасна українська література «стрімко модернізується, форсуючи відставання від європейських культур».

Іванишин П. Критика і метакритика як осмислення літературності: монографія / Петро Іванишин. – К.: ВЦ«Академія», 2012. – 288 с.

Полемічність - одна з найхарактерніших ознак наукових праць Петра Іванишина. Нерідко вони опиняються в центрі дискусійних розмірковувань інших авторів. Як послідовний прихильник герменевтичної школи в літературознавстві, він обстоює в цій монографії закорінення наукового розуму в культурну традицію, розгляд мистецтва слова як джерела національного буття, смислове продумування критеріїв художності. Відчуття духовних вимог постколоніального суспільства та осмислення національно-екзистенціальних констант літературознавчої інтерпретації спонукають його до критичного і метакритичного діалогу на принципах буттєво-історичного розмірковування.
Неодноразово автор наголошує: література не відбиває суспільні настрої, а формує їх.
Монографія адресована насамперед літературознавцям, котрі на практиці здійснюють літературно-критичне та метакритичне витлумачення, а також теоретикам літератури. Прислужиться вчителям-словесникам, аспірантам, магістрантам, студентам, усім, хто цікавиться сучасним письменством та новітнім літературознавством. Праця Петра Іванишина вельми потрібна сучасному літературознавству.


Іванишин П. Українське літературознавство постколоніального періоду: монографія / Петро Іванишин. – К.: ВЦ «Академія», 2014. – 192 с. – (Серія «Монограф»)

Монографія Петра Іванишина «Українське літературознавство постколоніального періоду» - це праця із герменевтичною глибиною та націософською прозорістю розкриває складні питання новітнього українського літературознавства, зокрема постколоніального періоду. Спираючись на власний досвід захисту докторської дисертації, автор досліджує такі виміри наукового буття, як світоглядні протистояння, етичні норми, коректність та аргументованість суджень, вагомість національної ідентичності, важливість неупередженої метакритики та ін.
Водночас читач має змогу простежити еволюцію мислення автора, а також поглянути під новим кутом зору на різні актуальні теоретико-методологічні та історико-літературні проблеми: неоміфологізму, франкознавства, шевченкознавства, культурного імперіалізму, постмодернізму, кітчу, еристики та ін. Саме такою постає в монографії панорама постколоніального літературознавчого життя в Україні, осмислюючи яку автор зберігає вірність раніше продекларованим світоглядним засадам.
Монографія адресована літературознавцям, передусім теоретикам, а також вчителям-словесника, студентам, магістрантам, аспірантам, усім, хто цікавиться українською літературою та літературознавством.

Юрчук О. У тіні імперії: Українська література у світлі постколоніальної теорії: монографія / Олена Юрчук. – К.: ВЦ «Академія», 2013. – 224 с. – (Серія «Монограф»).

У монографії широко осмислено українську наукову традицію постколоніалізму, запропоновано модель інтерпретації історії української літератури крізь призму постколоніальної теорії, актуалізовано чоловічий та жіночий типи художнього реагування на колоніалізм. Вітчизняна література автором осмислена в українській системі координат. У дослідженні актуалізовано колоніальний, антиколоніальний та постколоніальний досвіди, ідеться про українську колоніальну дійсність у межах не лише російського імперіалізму, а й польського (аналіз полемічної прози).
Монографія адресована теоретикам та історикам письменства, літературним критикам, викладачам української літератури, а також усім, хто цікавиться постколоніальною інтерпретацією її явищ.
На обкладинці використано фрагмент репродукції картини невідомого художника ХІХ століття «Козак Мамай, якого схожий на ляха чорт спокушає до випивки».
Дослідження не містить практики «виклику», а репрезентує радше практику «акцентування уваги», адже постколоніальна теорія є наріжною інтерпретаційною стратегією, якої натепер потребує історія української літератури.
 

Тож чекаємо Вас з нетерпінням у Муніципальній бібліотеці ім. А.Добрянського. А наш список вартісних літературознавчих праць не закінчується, це була тільки маленька його частина. Цікаво? Тоді скоріше у Муніципальну!
 
Підготувала Віолета Онуфрійчук