НОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Шановні наші читачі,

пропонуємо Вашій увазі кілька вартісних словників,

якими поповнилась наша

книгозбірня!

 


 

 Європейський словник філософій: Лексикон неперекладностей. Пер. з фр. – Том четвертий. – К.: ДУХ І

ЛІТЕРА,2016. – 440 с.

 

Українська версія французького енциклопедичного словника філософської лексики, створеного під керівництвом Барбари Кассен та Костянтина Сігова.                           
Створення цього словника сприяє розвиткові вітчизняної гуманітарної термінології й надає помітного імпульсу українським філософським дослідженням. Його метою є поглиблення діалогу між різними філософськими традиціями Європи завдяки з’ясуванню філософських неперекладностей європейських філософських мов.
Словник містить низку оригінальних статей, який складається з таких елементів: термін, український відповідник, іншомовні відповідники, перелік інших статей словника, пов’язаних з цією статтею та основний текст статті.
Для українських перекладачів та співавторів проекту переклад Словника став особливим викликом насамперед через те, що завдання відтворити українською мовою одразу весь космос європейського філософування потребувало задіювання всіх існуючих і відкриття нових можливостей україномовного філософського дискурсу.

 

 Словник української мови [Текст] : у 20 т. / НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд.

Т. 2: В - Відсріблитися / [уклад.: Л. Л. Шевченко та ін.]. – К.: Наукова  думка, 2012. - 975 с.

 

Академічний тлумачний словник української мови, видавати який розпочало 2010 року видавництво «Наукова думка». Другий том академічного тлумачного Словника української мови у 20 томах охоплює загальновживану лексику української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані у словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації, мови Інтернету та ін. 

Другий том Словника містить 10908 словникових статей.
Словник розрахований на широке коло користувачів, усіх, кого цікавить українська мова.

   

 

 

Словник між частиномовних омонімів сучасної української мови / Н. Глібчук,

У. Добосевич. – Л.: Апріорі, 2016. – 640 с.


 Пропонований словник є першою спробою лексикографічного опрацювання явища між частиномовної омонімії в сучасній українській мові. У словнику розмежовано лексико-граматичні та функціональні омоніми, запропоновано їх класифікацію і здійснено опис 1034 омокомплексів. Ілюстративний матеріал дібрано з різностильових джерел – від фольклору та усного мовлення до художньої літератури, публіцистичного, конфесійного, наукового, офіційно-ділового, епістолярного стилів. На основі загальнокатегоріального значення, морфологічних характеристик, синтаксичної функції встановлено частиномовний статус кожного слова. Матеріал словника може стати джерельною базою для нових досліджень, передусім з морфології сучасної української мови, а також суміжних галузей.

Словник стане настільною книгою для викладачів і студентів, аспірантів,учителів-словесників та учнів шкіл і гімназій, усіх, хто цікавиться проблемами розвитку та функціонування української мови.


 

Підготували: Р.Яловега  та Г.Мурмилюк